YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 12 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 31 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí z roku 2010 ...

Podzimní víkend pro VPS Bálint II.

 29.- 31.10.2010  Ludmila Lněničková, 17.2.2010

Podzimní bálintovský víkend pro VPS

Písečná, ubytovna Rubínek 29. - 31.10. 2010

Milí přátelé,
z různých výzkumů vyplývá, že přátelé jsou považováni za lidi, „které rádi vidíme, v jejichž společnosti se dobře cítíme. Být s přáteli je jedním ze zdrojů radosti a životní spokojenosti. Přátelé jsou naší sociální oporou, mluvíme spolu o vzájemných problémech. Mají pro nás plné pochopení, můžeme jim věřit. Poskytnou nám emoční podporu, když ji potřebujeme. S přáteli máme většinou společné zájmy a sdílíme s nimi různé činnosti.“ Miluše Soudková

Pokud chcete prožít společný čas s přáteli – VPS - z Manželských setkání, nechte se pozvat na:

Podzimní bálintovský víkend pro VPS/PPS

s sebou nezapomeňte vzít Váš příběh a určitě i fantazii o tom, co byste dělali Vy na místě toho druhého. A přibalte i hudební nástroj, buchtu ke kávě či vínečko ke společnému večeru.

kdy:         29.-31.října 2010
kde:          ubytovna Rubínek - Písečná www.pisecna.zamberk.cz
začátek:   v pátek 20.00 hod. (registrace a ubytování 18.30-19.45)
konec:      v neděli 13.00 hod (obědem)
Lektoři:    Ivo a Eva Kalvínských

Ubytování:
 je tentokrát zajištěno v ubytovně Rubínek – obec Písečná, okr. Žamberk. K dispozici jsou 2 - 4 lůžkové pokoje – na pokoji studená voda. Sociální zařízení je společné.. Přihlásit se mohou páry i jednotlivci!!!
Strava:
páteční večeři a snídaně nezajišťujeme.
Sobotní oběd a večeři zajistíme v místní restauraci Růženka.

Děti:
můžete vzít s sebou. Je však potřebné si zajistit svého pečovatele a uhradit poplatek za pobyt dítěte i pečovatele. Účast dítěte a pečovatele uveďte též do přihlášky. Účastnický poplatek:
Ubytování za pár: maximálně 1000,- Kč
Příspěvek na snídani: dle vyúčtování
Strava: dle individuální objednávky (platí si každý sám)
 Poplatek za stravu a ubytování se bude vybírat přímo na místě.
V případě zrušení Vaší účasti počítejte, prosím, se storno poplatkem.

Přihlášky:
Závazné přihlášky posílejte  na e-mailovou adresu: Ludmila.Lnenickova@setkani.org nebo L. Lněničková, YMCA Setkání, Lánská 14, 568 02 Svitavy.

přihláška

YMCA Setkání
Závazná přihláška Bálintovský podzimní víkend pro VPS
Písečná, ubytovna Rubínek
29. - 31.10. 2010

Přihlašujeme se závazně k účasti na Bálintovský podzimní víkend pro VPS
Jména a příjmení….................................……………………………….................................................... Adresa: ......................................................…………………......................................................
e-mail:...............................................
Budeme mít sebou také dítě (jméno, datum narození):…………………………………….. ……….………….…………………............................................................................................. a svého pečovatele:
 jméno, příjmení……………………………….........…………datum narození…………….. adresa bydliště:………………………………………………………..

V případě jiného kurzu než MS Kroměříž uvedˇ: kurz:……………………………………………
Datum narození: muž……………………………………žena………………………………


Poznámky:


Strava: - uveď, zda chceš zajistit:

sobotní oběd v restauraci – ano - ne
sobotní večeři v restauraci - ano - ne

uvěď případné požadavky na stravu:Bálintovská skupina

     Autorem myšlenky skupinového řešení problémů je anglický psychoanalytik maďarského původu Michal Bálint (1896-1970). Po něm se tyto techniky všeobecně nazývají bálintovské. 
     Bálintovská skupina je metoda, při které se problémy řeší skupinovou diskuzí. Původně se tato technika využívala v lékařské a později i v psychologické praxi. Pro vedení těchto skupin v klasické podobě je zapotřebí absolvování náročného výcviku. Výhodou této techniky je, že má předem stanovená pravidla. Umožňuje to snáze se držet stanoveného tématu a postupovat v určitých krocích, které jsou časově omezeny a tím pomáhat držet i celkový časový limit diskuse. Přesto je zapotřebí počítat asi se 60 - 90 minutami pro řešení jednoho případu.
     Výběr obtíží, které je vhodné řešit touto technikou je vymezen asi tímto způsobem: měli bychom se vyhýbat problémům, které nejsou v naší moci ovlivnit nebo řešit, to znamená otázky příliš obecného charakteru, ve kterých se dostaneme do patové situace (nemůžeme měnit legislativu, navyšovat finanční prostředky na nějakou aktivitu). Technika je určena především k pokusu o řešení vztahových záležitostí, kdy jsme si např.nejistí v některé výchovné situaci s konkrétním žákem.
Průběh diskuze :
- vedoucí skupiny vyzve účastníky, aby nastolili problémy, které by chtěli řešit
- pomocí hlasování je vybrán ten případ, na kterém skupina participuje
- ten, kdo případ předkládá, přednese ho tak, jak si ho pamatuje, nejde pouze o objektivní informace, ale subjektivní obraz případu v mysli pedagoga (časový limit pro expozici je 10 minut)
- v další fázi se účastníci ptají na další okolnosti, které mohou situaci případu nějak osvětlit (10 minut)
- fáze fantazie a volných asociací: ostatní členové skupiny prezentují své představy o tom, co s celým případem souvisí, jaké asociace v nich případ vyvolává ; v této fázi je třeba skupinu podněcovat k tomu , aby se zbavila racionalizací a pokusili se uplatnit svou intuici a fantazii (10 minut),
- v předposlední fázi říkají přítomní, jak by prakticky daný problém sami řešili, kdyby byli na místě člověka, který problém předkládá; předkladatel se této ani předešlé debaty nezúčastní, ale pozorně naslouchá(10 minut)
- v závěrečné části se předkladatel vyjádří k tomu, co zde bylo řečeno, ocení to, co pro něho bylo užitečné;
cílem není najít objektivní pravdu, ale nabídnout předkládajícímu spektrum možných řešení a námětů, ze kterých si vybere ty, které pro sebe považuje za nosné Vhodné je, když jsou tato setkání v pravidelných intervalech.
.........................................................................................................................................................
Pro letošní podzim vyzkoušíme pro naše setkání opět nové místo – a to ubytovnu Rubínek v Písečné u Žamberka - malé vesničky v podhůří Orlických hor!
Písečná leží pod magickou horou Žampach, ze které druhdy vyrážel nechvalně proslulý rytíř Pancíř na své loupeživé výpravy do okolí, alespoň do té doby, dokud mu to Karel IV. nezatrhl... Dnes je však místní obyvatelstvo pohostinné a k návštěvníkům veskrze příjemné. Název Písečná nese od roku 1948, předtím byla označována jako Sandhýbl, což byla podoba německého Sandhübel, tj. písečný vrch, kopec.
Chcete-li se o tomto místě dozvědět více nebo si naplánovat příjemný výlet na nedělní odpoledne, navštivte webové stránky: www.pisecna.zamberk.cz.  
 
2010 ... konec archivu roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru