YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 12 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 31 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí z roku 2010 ...

Podzimní obnova Kroměříž

 15.- 17.10.2010  Ludmila Lněničková, 17.2.2010

Podzimní obnova Kroměříž

kdy:  15. – 17. 10. 2010
kde:  Kroměříž, Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 2

Drazí přátelé,
srdečně Vás zveme na víkendovou akci „Podzimní obnova“, která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2010/2011. Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Setkáme se s našimi přáteli ze skupinky i dalšími, abychom se sdíleli a povzbudili. Opět se setkáme také v duchovním společenství Božích dětí k načerpání dalšího požehnání. 

příjezd:     v pátek 15. října do 19.00 hod.
ukončení: v neděli 17. října 13.00 hod. (obědem)
...........................................................................................................................................................
Ubytování: je zajištěno podobně jako v létě na AG. Nezapomeňte si vlastní spací pytle nebo přikrývky. Na víkendové akci není možné použít přikrývky a polštáře studentů!
Strava: 3x denně – obdobně jako v létě. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem.  
Děti:
podobně jako na jiné víkendové akce MS není možné děti brát s sebou – hlídání dětí a program pro děti na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele není možné zajistit jiný pokoj, proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky. Platbu za dítě a pečovatele připočítejte k účastnickému poplatku.
...........................................................................................................................................................
Přihlášky:
Absolventům letního kurzu MS 2010 rezervujeme místo pouze do 1.10.2010, po tomto termínu bude místo nabídnuto účastníkům MS starších ročníků. Pokud jste se letos letního kurzu MS v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu.
Uzávěrka přihlášek pro absolventy MS 2010 je 1.10.2010, pro absolventy starších ročník MS je 8.10.2010.
Přihlášky Vám na vyžádání zašleme. Vyplněné je posílejte co nejdříve –
nejlépe elektronicky na adresu: Ludmila.Lnenickova@setkani.org
nebo poštou: L. Lněničková, YMCA Setkání, Lánská 14, 568 02 Svitavy.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme vám Hospodinem požehnaný čas.
Za organizační tým MS Petr a Milena Jandovi a Lída Lněničková

Prosíme všechny vedoucí páry skupinek, aby přijely v pátek nejpozději do 18.30 hod.
...........................................................................................................................................................

Program

 Pátek
17.00 - 19.00 Příjezd, registrace
18.00 - 19.00 Večeře
19.15 - 20.00 Setkání VPS (Klubovna)
20.00 - 20.45 Zahájení. Společná modlitba (Aula)
21.00 - 22.00 Sto dnů od léta (práce ve skupinkách)

Sobota
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 10.30 Dopolední program: (Aula)
                      Petr a Irena Smékalovi:
                      Sedm návyků šťastné rodiny
10.30.- 12.00 Práce ve skupinkách
12.00 - 13.00 Oběd
13.00 - 14.30 Odpolední volno
14.30 - 15.45 Odpolední program (Aula)
                       P. Martin Vařeka
                       Starozákonní příběhy v našem životě
15.45 - 17.30 Práce ve skupinkách
17.30 - 18.30 Mše svatá (p. Martin Vařeka) (Aula)
18.30 - 19.15 Večeře
19.00 - 20.00 Schůze VPS (Aula)
20.00 - 21.00 Společný večerní program - koncert (Aula)

Neděle
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 10.15 Dopolední program: (Aula)
                      Petr a Milena Jandovi:
                      Jak nás rozděluje stres
10.15 - 11.45 Práce ve skupinkách 1
11.45 - 12.00 Ukončení a společné rozloučení
12.00 - 13.00 Oběd
...........................................................................................................................................................
přihláška
 (na vyžádání zašleme na adrese: Ludmila.Lnenickova@setkani.org)

Účastnická cena

Manželský pár             1 320,- Kč                 sponzorská cena:  2000,- Kč
Vedoucí pár (VPS)       1 120,- Kč                 sponzorská cena:  2000,- Kč
Pečovatel                         560,- Kč
Dítě nad 12 let:                 560,-Kč
Dítě do 12 let:                   480,-Kč
Dítě do 3 let se stravou: 210,-Kč
Dítě do 3 let bez stravy:    0,- Kč

Prosíme ty z vás, komu to finanční situace dovolí, abyste uhradili tzv. sponzorskou cenu. Díky Vám se budou moci zúčastnit i páry ve finanční tísni. Budeme vám vděčni i za jakoukoliv výši sponzorského daru věnovaného Manželským setkáním, na který vystavíme potvrzení pro potřebu odečtu základu daně.

Platbu uhraďte nejpozději do 12.10.2010 nejlépe:
bankovním převodem na účet MS u Rf Banky
č.ú.: 514048001/5500
KS: 0558;
VS: rodné číslo muže;
SS: 413.
V případě potřeby je možné platit i běžnou poštovní poukázkou typu A (v tomto případě uvádějte vždy jako VS rodné číslo muže. Jenom tak můžeme bezpečně identifikovat vaši platbu).

Absolventům letního kurzu MS 2010 rezervujeme místo pouze do 1.10.2010, po tomto termínu bude místo nabídnuto účastníkům MS starších ročníků. Pokud jste se letos letního kurzu MS v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu. Uzávěrka přihlášek pro absolventy MS 2010 je 1.10.2010, pro absolventy starších ročník MS je 8.10.2010.


2010 ... konec archivu roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru