YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 10 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 33 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí z roku 2010 ...

Jarní obnova Kroměříž

 19.- 21.3.2010  Ludmila Lněničková, 26.1.2010
Přihlášku si můžete stáhnout ZDE (formát PDF)

JARNÍ OBNOVA MS - KROMĚŘÍŽ 19. - 21. 3. 2010

jo_2010.jpgDrazí přátelé,
      srdečně Vás zveme na víkendovou akci „Jarní obnova“, která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2009/2010. Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Setkáme se s našimi přáteli ze skupinky i dalšími, abychom se sdíleli a povzbudili. Opět se setkáme také v duchovním společenství Božích dětí k načerpání dalšího požehnání.

kdy:
           19. – 21. března 2010
místo:         Kroměříž, Arcibiskupské gymnázium, Pilařova 2
příjezd:      19. března do 19.00 hod.
ukončení:  21. března 13.00 hod. (obědem)

Ubytování:
je zajištěno podobně jako v létě na AG. Nezapomeňte si vlastní spací pytle nebo přikrývky. Není možné použít přikrývky a polštáře studentů!
Strava:
3x denně – obdobně jako v létě. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem.
Děti:
podobně jako na jiné víkendové akce MS není možné děti brát sebou. Výjimku tvoří pouze kojenci. Je však potřebné si zajistit také svého pečovatele a uhradit poplatek za jeho pobyt. Pro pečovatele není možné zajistit jiný pokoj, proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky. Platbu za pečovatele připočítejte k účastnickému poplatku.

Přihlášky:

Přihlášky posílejte co nejdříve, nejpozději však do 8.3.2010, na adresu: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz nebo L. Lněničková, YMCA Setkání, Lánská 14, 568 02 Svitavy.

Těšíme se na setkání s Vám a přejeme vám Hospodinem požehnaný čas.
                                 Za organizační tým MS Petr a Milena Jandovi a Lída Lněničková

Prosíme všechny vedoucí páry skupinek, aby přijely v pátek nejpozději do 18.30 hod.

Program
Pátek, 19. března 2010
17.00 - 19.00 Příjezd, registrace
18.00 - 19.00 Večeře
19.15 - 20.00 Setkání VPS (Klubovna)
20.00 - 20.45 Zahájení. Společná modlitba (Aula)
21.00 - 22.00 Jdeme společnou cestou (práce ve skupinkách)

Sobota, 20. března 2010
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 12.15 Dopolední program: (Aula)
                      PhDr. Pavel Kopřiva a Mgr.Tatjana Kopřivová:
                      Respektovat a být respektován
12.15 - 13.15 Oběd
13.15 - 14.30 Odpolední volno
14.30 - 15.45 Odpolední program (Aula)
                       Petr a Jana Švíkovi
                       Muž hlavou ženy aneb klíčový dílek puzzle
15.45 - 17.30 Práce ve skupinkách
17.30 - 18.30 Mše svatá (Aula)
18.30 - 19.15 Večeře
19.00 - 20.00 Schůze VPS (Aula)
20.00 - 21.30 Společný večerní program (Aula)

Neděle, 21. března 2010
07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00 - 08.45 Snídaně
08.45 - 10.15 Dopolední program: (Aula)
                       Josef a Jaroslava Kvapilovi:
                       Náš život s dětmi
10.15 - 11.45 Práce ve skupinkách
11.45 - 12.00 Ukončení a společné rozloučení
12.00 - 13.00 Oběd


Účastnická cena
běžná cena pro manželský pár:                 1 320,- Kč
sponzorská cena pro manželský pár:       2 000,- Kč
běžná cena pro VPS:                                   1 120,- Kč
sponzorská cena pro VPS:                         2 000,- Kč
Pečovatel                                                          560,- Kč
Dítě nad 12 let:                                                 560,- Kč
Dítě do 12 let:                                                   480,- Kč
Dítě do 3 let se stravou:                                 210,- Kč
Dítě do 3 let bez stravy:                                     0,- Kč

Prosíme ty z vás, komu to finanční situace dovolí, abyste uhradili tzv. sponzorskou cenu. Díky Vám se budou moci zúčastnit i páry ve finanční tísni. Budeme vděčni i za jakoukoliv výši sponzorského daru, na který vystavíme potvrzení pro potřebu odečtu základu daně.

Platbu uhraďte nejpozději do 15.3.2010 nejlépe bankovním převodem na:
účet MS u Rf Banky č.ú.: 514048001/5500 KS: 0558; VS: rodné číslo muže ve tvaru RRMMDD,  SS: 411.
V případě potřeby je možné platit i běžnou poštovní poukázkou typu A (v tomto případě uvádějte vždy jako VS rodné číslo muže. Jenom tak můžeme bezpečně identifikovat vaši platbu).

Přihlášku zašlete nejpozději do 8.3.2010 na adresu:
Ludmila Lněničková, YMCA Setkání, Lánská 14, 568 02 Svitavy nebo stačí elektronicky: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz

Absolventům letního kurzu MS 2009 rezervujeme místo pouze do 8.3.2010, po tomto termínu bude místo nabídnuto účastníkům MS starších ročníků.

Pokud jste se letos nezúčastnili letního kurzu MS, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu.

Pozn.: Pokud jste absolventi letního kurzu MS 2009 a víte, že se akce nezúčastníte, prosím o krátkou SMS nebo e-mailovou zprávu, abychom mohli Vaše místo nabídnout zájemcům z jiných ročníků MS. Děkuji.

..........................................................................................................................................................

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
YMCA SETKÁNÍ Manželská setkání – Jarní obnova Kroměříž,
19.- 21.3. 2010 
Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí YMCA Setkání v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Jméno, příjmení a dat.narození manžela: ..................................................................................

Jméno, příjmení a dat.narození manželky:...............................................................................

adresa: ..........................................................................................................................................

telef/mobil: ...................................................................................................................................

e-mail: .............................................................

Pojede s námi dítě:  jméno
                                   dat. narození

Pečovatel:   jméno, příjmení
                     dat. narození
                      adresa bydliště

Objednávám závazně ubytování na AG - uveďte počet nocí/osob

Objednávám závazně stravu na AG - uveďte počet plná penze dospělá/ dětská

Vyplněním této přihlášky bereme na vědomí, že pokud nezrušíme závaznou přihlášku do 16. 3. 2010, uhradíme storno poplatek ve výši námi objednané stravy.
2010 ... konec archivu roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru