YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 12 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 31 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí z roku 2010 ...

Jarní víkend pro VPS Bálint I.

 9.- 11.4.2010  Ludmila Lněničková, 8.2.2010
Milí přátelé,
     z různých výzkumů vyplývá, že přátelé jsou považováni za lidi, „které rádi vidíme, v jejichž společnosti se dobře cítíme. Být s přáteli je jedním ze zdrojů radosti a životní spokojenosti. Přátelé jsou naší sociální oporou, mluvíme spolu o vzájemných problémech. Mají pro nás plné pochopení, můžeme jim věřit. Poskytnou nám emoční podporu, když ji potřebujeme. S přáteli máme většinou společné zájmy a sdílíme s nimi různé činnosti.“ Miluše Soudková
     Pokud i Vy chcete posílit svá přátelství s ostatními vedoucími páry, posloucháte rádi příběhy druhých, máte fantazii, co byste dělali Vy na místě toho druhého, láká Vás společný večer v kruhu přátel, rádi se chvíli touláte přírodou, trápí Vás vztahy s páry, které Vám byly svěřeny na MS, nevíte si rady se vztahem k příbuzným, přátelům, kolegům v práci, a dáte taky rádi do placu něco za sebe – třeba příběh, buchtu, vínečko – pak přijměte, prosím,
pozvání na

Jarní víkend pro VPS/PPS Bálintovský víkend

Zde si můžete stáhnout pozvánku a přihlášku
kdy:         9.-11. dubna 2010                                                              
balint.jpgkde:         Hotel na Kalvárii,
                 Jaroměřice u Jevíčka

                 www.nakalvarii.hotel-
                 cz.com


začátek:  v pátek do 19.00 hod,
                  (registrace 17.30-19.00)
konec:     v neděli 13.00 hod (obědem)

Lektoři:   Ivo a Eva Kalvínských

Ubytování: je tentokrát zajištěno v Hotelu na Kalvárii – v Jaroměřicích u Jevíčka. K dispozici jsou pokoje se společným hygienickým zařízením, ale i komfortní pokoje se samostatným sociálním zařízením – nutno uvést do přihlášky.
Strava: celodenní 3x denně. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem. Průběžně bude zajištěno občerstvení (káva, čaj, sušenky).
Děti: podobně jako na jiné víkendové akce MS není možné děti brát s sebou. Výjimku tvoří pouze kojenci. Je však potřebné si zajistit svého pečovatele a uhradit poplatek za jeho pobyt. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky.

Účastnický poplatek:
Celkem:                                         1.480,- - 1.880,- Kč pár/víkend
Cena za:
Lůžko bez sociálního zařízení         200,- Kč osoba/den
Lůžko se soc. zařízením:                  250 – 300,- Kč osoba/den
Strava                                                 170,- Kč osoba/den

Přihlášky a platba: Závazné přihlášky posílejte nejpozději do 30. 3. 2010 nejlépe na e-mailovou adresu: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz nebo L. Lněničková, YMCA Setkání, Lánská 14, 568 02 Svitavy.
Poplatek za stravu a ubytování se platí přímo na místě. V případě zrušení Vaší účasti počítejte, prosím, se storno poplatkem.

...........................................................................................................................................................

*** Formulář přihlášky zkopíruj do mailu,***
pak vyplň a odešli na Ludmila.Lnenickova@seznam.cz

Závazná přihláška

Bálintovský jarní víkend pro VPS
Jaroměřice, Hotel na Kalvárii 9.-11.4.2010

Přihlašujeme se závazně k účasti na Bálintovský jarní víkend pro VPS

Jména a příjmení...........................................................................................................................

Adresa: ......................................................………………e-mail:...............................................

Budeme mít sebou také dítě (jméno a dat.naroz.):……….…………………........................

a svého pečovatele (jméno, příjmení, adresa, dat. narození ):...............................................

Poznámky: (uveďte - pokud máte zájem o pokoj s vlastní sociálkou )


PROGRAM

P á t e k:
17.30-18.30 Příjezd, registrace
19.00-19.30 Večeře
20.00-21.30 Zahájení, úvodní informace, společná modlitba

S o b o t a:
08.00-08.30 Snídaně
08.30-10.00 Bálintovská skupina I.
10.00-10.30 přestávka
10.30-12.00 Bálintovská skupina II.
12.00-13.00 Oběd
13.00-15.30 Odpolední volno – výlet – dle počasí
15.30-16.00 Kafe
16.00-17.00 Mše sv. v Kostele Povýšení Svatého Kříže na Kalvárii
17.00-17.30 Kafe
17.30-19.00 Bálintovská skupina III.
19.00-19.30 Večeře
19.30 -         Společný večer „Mé nejistoty v roli VPS“ a další témata

N e d ě l e :
08.00-08.30 Snídaně
08.30-10.00 Bálintovská skupina IV.
10.00-10.30 Přestávka
10.30-12.00 Reflexe, ukončení a společné rozloučení
12.00-13.00 Oběd

Případné změny v programu podle aktuálního počasí a nálady.

Bálintovská skupina

     Autorem myšlenky skupinového řešení problémů je anglický psychoanalytik maďarského původu Michal Bálint (1896-1970). Po něm se tyto techniky všeobecně nazývají bálintovské.
     Bálintovská skupina je metoda, při které se problémy řeší skupinovou diskuzí. Původně se tato technika využívala v lékařské a později i v psychologické praxi. Pro vedení těchto skupin v klasické podobě je zapotřebí absolvování náročného výcviku. Výhodou této techniky je, že má předem stanovená pravidla. Umožňuje to snáze se držet stanoveného tématu a postupovat v určitých krocích, které jsou časově omezeny a tím pomáhat držet i celkový časový limit diskuse. Přesto je zapotřebí počítat asi se 60 - 90 minutami pro řešení jednoho případu. Výběr obtíží, které je vhodné řešit touto technikou je vymezen asi tímto způsobem: měli bychom se vyhýbat problémům, které nejsou v naší moci ovlivnit nebo řešit, to znamená otázky příliš obecného charakteru, ve kterých se dostaneme do patové situace (nemůžeme měnit legislativu, navyšovat finanční prostředky na nějakou aktivitu).
    Technika je určena především k pokusu o řešení vztahových záležitostí, kdy jsme si např.nejistí v některé výchovné situaci s konkrétním žákem.

Průběh diskuze :
- vedoucí skupiny vyzve účastníky, aby nastolili problémy, které by chtěli řešit
- pomocí hlasování je vybrán ten případ, na kterém skupina participuje
- ten, kdo případ předkládá, přednese ho tak, jak si ho pamatuje, nejde pouze o objektivní informace, ale subjektivní obraz případu v mysli pedagoga (časový limit pro expozici je 10 minut)
- v další fázi se účastníci ptají na další okolnosti, které mohou situaci případu nějak osvětlit (10 minut)
- fáze fantazie a volných asociací: ostatní členové skupiny prezentují své představy o tom, co s celým případem souvisí, jaké asociace v nich případ vyvolává ; v této fázi je třeba skupinu podněcovat k tomu , aby se zbavila racionalizací a pokusili se uplatnit svou intuici a fantazii (10 minut),
- v předposlední fázi říkají přítomní, jak by prakticky daný problém sami řešili, kdyby byli na místě člověka, který problém předkládá; předkladatel se této ani předešlé debaty nezúčastní, ale pozorně naslouchá(10 minut)
- v závěrečné části se předkladatel vyjádří k tomu, co zde bylo řečeno, ocení to, co pro něho bylo užitečné; cílem není najít objektivní pravdu, ale nabídnout předkládajícímu spektrum možných řešení a námětů, ze kterých si vybere ty, které pro sebe považuje za nosné.

Vhodné je, když jsou tato setkání v pravidelných intervalech.
..........................................................................................................................................................
Pro letošní jaro vyzkoušíme pro naše setkání dostupnější místo – a to Hotel na Kalvárii, který se nachází v Jaroměřicích u Jevíčka.

Jaroměřice u Jevíčka

      jsou již na malé Hané, ale většina katastru obce je na Drahanské vrchovině. Nadmořská výška u kostela v obci je 361 m, na Kalvárii 479 m. Je zde křižovatka silnic Prostějov-Jevíčko a Moravská Třebová-Boskovice. Dříve patřily do okresu Moravsko-Třebovského, nyní do okresu Svitavy, kraj východočeský (od roku 1960). Jaroměřice jsou velmi starou obcí, již v 10. století tudy procházela cesta z Olomouce do Čech. V 11. století zde byl dvorec, který patřil k majetku pražského biskupství. Jméno dostali Jaroměřice po pražském biskupu Jaromírovi. Jaromír byl synem českého knížete Břetislava a bratrem českého knížete Spytihněva a Vratislava II. Jeho bratrem byl také Konrád, údělný kníže brněnský a Ota I., zvaný Slíčný, údělný kníže olomoucký. Biskupský úřad v Praze zastával v letech 1068-1089. Zemřel v uherském Ostřihově 26. 6. 1089 a pohřben byl na pražském hradě. Biskup Jaromír osadu Jaroměřice buď nově zorganizoval, nebo založil novou. Také proto po něm dostala jméno. Usedlíci v této osadě se nazývali "Jaroměřici", to jest lidé Jaromírovi.
 
     Nad obcí Jaroměřice u Jevíčka je známé poutní místo Kalvárie, které je v našich zemích ojedinělé, protože celým svým rozvržením připomíná Jeruzalémskou Golgotu v Palestině. Z obce Jaroměřice nahoru na Kalvárii vede křížová cesta k baroknímu poutnímu kostelu, který dal postavit pan Šubíř z Jaroměřic podle návrhu stavitele Santiniho v letech 1712-13 jako poděkování za vyslyšení proseb. Po dlouhé době, kdy byla fara v Jaroměřicích neobsazena, přišli před několika lety na Kalvárii polští řeholní kněží: Pasionisté, kteří zde v současnosti působí.
2010 ... konec archivu roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru