YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 12 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 31 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí z roku 2010 ...

Seminář pro starší na téma Uzdravení

 16.- 19.9.2010  team MROP, 18.9.2009

Setkání pro iniciované – Duchovní obnova

UZDRAVENÍ „OD“ nebo „K“

Vede a přednáší -  P. Petr Glogar, OCD

Metafora "tří", či "trojice", je konstantou našeho života. Od prostorového určení polohy bodu v prostoru, přes časovou dimensi minulosti, přítomnosti a budoucnosti, až po vyjádření celistvosti lidského života v rovině tělesné, duševní a duchovní nebo vyjádření našich vzájemných vztahů vůbec. Všude se dá mluvit o chybě, bolesti, utrpení, nemoci a touze uzdravit se a být uzdraven. Je to velmi komplexní a hluboké téma. Již jen slovní spojitost mezi slovy zdraví (lat. salus) a spása, záchrana naznačuje hlubokou propojenost mezi naším a Božím životem, mezi naším a Božím úsilím o proměnu našeho života.

Téma uzdravení se týká našeho života. Příležitost společně se hlouběji zabývat tímto tématem, nám poskytla zkušenost projití Mužským rituálem přechodu do zralé dospělosti (MROP). V průběhu semináře   Uzdravení "od" nebo "k"...  uchopíme toto životní téma v jeho širších souvislostech a budeme v něm nacházet své místo.

Pro koho je seminář určen: pro chlapy, kteří prošli MROP

Kde:             Nesměř

Kdy:             16.9.- 19.9.2010

Příjezd:       čtvrtek 16.9.2010, 16:00 -18:00 hod.

Začátek:     večeře 18:00 hod., zahájení programu 19:30 hod.

Konec:         neděle 19.9.2010, 15:00 hod.

Cena:           990,- Kč

 

Dotazy:       Pavel – 777 111 134,  příp. Ludva - 602 340 360

nebo na mail  jona@volny.cz

Za organizátory: Ludva Hegrlík a Pavel Hrdina

2010 ... konec archivu roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru