YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 10 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 33 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí z roku 2010 ...

Manželská setkání 2010 - Kroměříž

 3.- 10.7.2010  výbor MS, 25.1.2010


Milí přátelé,

předkládáme Vám pozvánku k účasti na letním kurzu Manželských setkání. Tuto pozvánku můžete volně kopírovat a nabízet svým přátelům i dalším zájemcům z Vašeho okolí. Budeme velmi rádi, když nám pomůžete informace o Manželských setkáních rozšířit k co největšímu počtu možných zájemců.

Podobně jako v předchozích letech i letos je připravováno několik kurzů v různých termínech a na různých místech, takže si můžete vybrat podle svých představ a možností.

Najdete zde podrobnější informace o místě a podmínkách konání kurzu MS Kroměříž, o ceně a závaznou přihlášku ke stažení (v záhlaví stránky). Prosíme vás co nejdříve o její vyplnění, podepsání a zaslání. Po obdržení přihlášky vám zašleme další informace týkající se platby.

Pokyny k zaplacení budou rozesílány podle pořadí doručení závazných přihlášek do naplnění kapacity letního kurzu. Ostatní zájemci budou vedeni jako náhradníci.

Podmínka účasti: Společná, dobrovolná účast obou manželů.

(Kurz není určen osobám závislým na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, ani osobám zatíženým neukončenou nevěrou, těžkou duševní nemocí či jiným omezením, která neumožňují zapojit se plně do programu. Osoby duševně nemocné se mohou zúčastnit kurzu pouze se souhlasem svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta, v případě nejasnosti po konzultaci s vedením kurzu.)

Letní kurz

YMCA Setkání pořádají od roku 1989 týdenní letní kurzy pro manželské páry. Náplní kurzů jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací. Ve skupinkách 3 – 4 párů se zamýšlíme nad tématikou přednášek a problémy našich vztahů. Společně se svojí skupinou nebo samostatně v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se předcházet nebo zvládnout případné partnerské neshody a konflikty. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

Obsahem přednášek jsou témata:

Krize v manželství, Křesťanské manželství a priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti a romantika, Sexualita.

Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví z vlastního života. Vedoucí skupinky jsou manželé, kteří se už kurzu zúčastnili a pomáhají ostatním. Podmínkou přihlášení na kurz je ochota účastníků zúčastnit se celého společného programu.

Do programu je zařazen kromě společné práce i čas pro odpočinek a sdílení.

Z důvodu kapacity ubytování a snahy věnovat co nejvíce času svému partnerovi vás prosíme, abyste zvážili účast dětí na kurzu. Pro ty, které přijedou s vámi, je připraven bohatý program různých soutěží, her, zábavy, a katecheze. Po celou dobu vaší účasti na přednáškách a ve skupinkách se o děti postarají mladí pečovatelé, kteří se na práci s dětmi celý rok připravovali. Podle stáří budou děti rozděleny do skupin.

Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, ve kterém nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu muže a ženy v lásce.

Tento projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Datum a místo konání

3. – 10. 7. 2010 - Kroměříž,  Arcibiskupské gymnázium (AG), Pilařova 3

Stravování: Celodenní v jídelně gymnázia - snídaně, obědy a večeře jsou v ceně účastnického poplatku. Možnost přikoupení občerstvení ve školním bufetu. Ve všední den je možnost alternativního stravování ve vegetariánské jídelně Alma Klub v Kroměříži, která je cca 150 m od objektu AG.

Ubytování: V Domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Pilařova 3. Ubytování je internátního typu. Zájemcům nabízíme možnost alternativního komfortního ubytování v penzionu Malý Val v těsné blízkosti objektu AG.

Děti: budou mít zajištěn svůj vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Přesto vás však prosíme, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu a rozhodně nebrali ty, kterým působí problémy kolektiv nebo odloučení od rodičů (zejména děti ve věku 2 - 4 let). Pokud nemáte kde umístit takové dítě, doporučujeme vzít si s sebou vlastního pečovatele staršího 18 let, kterého dítě důvěrně zná, a který bude ubytován společně s vámi nebo s ostatními pečovateli.

Vlastního pečovatele uveďte v závazné přihlášce.

Účastnický poplatek: Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování, stravu, část nákladů na program (např. skripta, poštovné, materiál pro hry dětí apod.) a členský příspěvek sdružení YMCA Setkání (200,- Kč rodinné členství na rok 2010/2011). Ostatní výdaje budeme hradit z dotací a sponzorských darů, které se nám podaří v letošním roce získat. Jedná se o příspěvek na pronájem společenských místností, organizační zajištění kurzu a částečná dotace pobytu pečovatelů a vedoucích dětí. Pečovatelé jsou školení dobrovolníci, kteří se o vaše děti budou starat bez nároku na odměnu.

Poznámky k platbě účastnického poplatku:

Pokud je pro vás zaplacení poplatku obtížné, doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, zaměstnavatele nebo farní úřad se žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit významnou část účastnického poplatku za sebe, případně i celou rodinu. Na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku (příspěvku) nebo fakturu adresovanou vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli.

Pokud by výše poplatku byla jediným důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání, prosím, napište nám nebo zavolejte, určitě najdeme společné řešení formou slevy a sponzorské dotace od jiných účastníků MS.

Zároveň prosíme ty z vás, komu to finanční situace dovolí, abyste uhradili tzv. sponzorskou cenu. Díky Vám se kurzu MS budou moci zúčastnit i páry ve finanční tísni. Budeme vděčni i za jakoukoliv výši sponzorského daru, na který vystavíme potvrzení pro potřebu odečtu základu daně.

Přejeme vám plnost Božího pokoje, radosti a lásky.
Za YMCA Setkání Petr a Milena Jandovi

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás kontaktujte! Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedenou adresu:
YMCA Setkání, Ludmila Lněničková, Lánská 14, 568 02 Svitavy,
telefon: 461 535 758; mobil: 777 191 868, e-mail: ludmila.lnenickova@seznam.cz

Podrobné informace o kurzu

Datum: 3. - 10. 7. 2010

Místo konání: Internát arcibiskupského gymnázia v romantickém prostředí malebné historické Kroměříže.

Příjezd: 3. 7. dopoledne mezi 9.00 -12.00 hod.

Začátek: 3. 7. 2010 ve 12.00 hod. obědem

Ukončení: 10. 7. 2010 do 14.00 hod. obědem

Účastnický poplatek cena běžná
cena sponzorská
Za pár celkem: 5 900,- Kč 7 900,- Kč
- ubytování 2 010,-Kč
- strava 2 300,-Kč
- program 1 390,-Kč
- rodinné roční členství YS 200,-Kč
Dítě nad 12 let
- lůžko, celá porce, program 2 850,-Kč
- vlastní přistýlka, celá porce, program 2 265,-Kč
Dítě do 12 let:
- lůžko, dětská porce, program 2 545,-Kč
- vlastní přistýlka, dětská porce, program 1 960,-Kč
Kojenci a děti do 3 let:
- bez stravy, příspěvek na pečovatele 1 150,-Kč
- dětská strava, příspěvek na pečovatele 1 995,-Kč

Ubytování: Na internátě arcibiskupského gymnázia (AG) jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje s možností vlastních přistýlek. Ložní prádlo bude připraveno na pokojích v počtu Vámi objednaných lůžek (nikoli přistýlek). Přistýlky včetně lůžkovin si musíte zajistit sami. Pro malé děti (do 3 let) je možnost bezplatného ubytování ve vlastních postýlkách, ohrádkách. Každá rodina má z důvodu omezené kapacity pouze jeden pokoj. Sprchy, koupelny, WC jsou společné na chodbách.

Stravování: V jídelně AG plná penze – tj. 3x denně – porce dospělá nebo pro děti do 12ti let porce dětská. Snídaně jsou formou švédských stolů.

Nadstandardní ubytování: V penzionu Malý Val, který je od objektu AG vzdálen cca 200 metrů. (nutno uvést do přihlášky v kolonce Poznámky). V rezervaci máme:

2 dvoulůžkové pokoje - cena 1200,-Kč / 1 noc včetně snídaně
2 apartmá - cena 1400,- Kč/1 noc včetně snídaně (možnost přistýlky)
Ubytování se v tomto případě hradí přímo v penzionu.

Cena za týdenní stravu na AG /oběd, večeře/, příspěvek na program: 3 250,- Kč / pár

Zájemci o tento typ ubytování zasílejte přihlášky co nejdříve, nejpozději však do 15. 5. 2010. Po tomto termínu Vám již ubytování v penzionu nezajistíme.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Ludmila Lněničková, YMCA Setkání, Lánská 14, 568 02 Svitavy
telefon: tel:461 535 758, mob. 777 191 868
e-mail: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz

Po obdržení Vaší přihlášky Vám obratem zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a podrobnější informace o cenách a způsobu platby.

Informace pro rodiče

Pokud berete s sebou děti, uveďte v přihlášce do poznámky vše důležité o Vašich dětech, abychom mohli zajistit vhodného pečovatele.

Program na MS je připravený pro všechny děti a mládež mladší 17 let.

Pokud Vaše dítě dovršilo 17 let a má zájem účastnit se MS jako pečovatel, ať se obrátí na Lucii a Dominika Grůzovy nebo Honzu Davida přihlášku pečovatelů rádi zašlou všem zájemcům.

Pokud si zajistíte pro hlídání Vašeho dítěte osobního pečovatele, doporučujeme, aby byl plnoletý. Má již plnou právní odpovědnost, může být ubytován s ostatními pečovateli, a také se účastnit jejich programu. V případě, že je mladší 17 let, bude ubytován s rodiči /pokud jsou na kurzu přítomni/ nebo s rodiči dítěte, o které se stará. Právní odpovědnost po celou dobu trvání kurzu přebírají za neplnoletého osobního pečovatele vlastní rodiče nebo rodiče dítěte, které osobní pečovatel hlídá. Prosíme, aby i osobní pečovatel poslal před kurzem svou vlastní přihlášku pečovatele, o kterou si můžete psát na e-maily uvedené výše.

Všichni pečovatelé (plnoletí, neplnoletí i osobní) jsou zváni na jarní setkání, kde mají možnost poznat tým pečovatelů MS, seznámit se s ostatními a dozvědět se víc o pečování.

Vyplněné přihlášky pečovatelů zašlete na Honzu Davida (buď elektronicky nebo poštou):

email: honza.david@seznam.cz, adresa: Honza David, Terronská 50, Praha 6 16000

Hlavní pečovatelé MS 2010 v Kroměříži:

Dominik a Lucie Grůzovi, email: dgruza@centrum.cz, mobil: 736 529 216

YMCA Setkání

je občanským sdružením usilujícím o obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině, která je základem úspěšného rozvoje jednotlivce i společnosti. Současná krize společnosti souvisí s krizí manželství a rodiny.

Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, mládež i celé rodiny. Členové sdružení vytvářejí místní společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílejí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Opírají se o přesvědčení, že hloubka a kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

YMCA Setkání vychází z dlouholeté zkušenosti helsinské YMCA s programem „Směřujeme k lepšímu manželství“, a spolu s ní a dalšími vytváří mezinárodní hnutí Whole Marriage Ministries.

2010 ... konec archivu roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru