YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage


YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.
+Připravujeme pro vás 13 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 41 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí z roku 2009 ...

Chlapi Brno - Pohled do Slunce

 2.11.2009  Pavel Bajer, 8.11.2009
První listopadové pondělí se sejdeme u Loučků v 19:15.
Otázky, nad kterými se budeme sdílet v rámci tématu Pohled do Slunce - o překonávání strachu a úzkosti z umírání a smrti , jsou následující:
  1. Čeho se bojím na smrti? Co konkrétně mě na smrti děsí?
  2. Jak se vypořádávám se strachem ze smrti?
  3. V čem jsem nežil dobře? Čeho v životě lituji?
  4. Co chci udělat se zbytkem, zbylou částí života? Jakým smyslem ho naplním?

Zde se můžete podívat na další Yalomovi knihy, a hlavně na obálku Pohledu do slunce a přečíst několik stránek z této  knihy: 
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Yalom&SearchType=all

Koncept přednášky (i s mými poznámkami, z které strany mám číst):
1) Irwin Yalom, autor knihy Pohled do Slunce, nabízí pohled psychoterapeutický, přesněji řečeno existenciálně psychoterapeutický, nikoliv duchovní.

Co je to existenciální psychoterapie? Jejím úkolem je   postarat se o lidské zoufalství. Předpokládá, že trpme nevyhnutelnou konfrontací s naší vlastní existencí. My lidé jsme jediní tvorové, pro něž je vlastní existence problém.

2) O čem jsou jednotlivé kapitoly, jaké zastává Yalom stanovisko.

První: Strach ze smrti vytváří problémy, které na první pohled nemusí mít ze smrtelnosti spojitost. Můžeme potlačit nejen svoji sexualitu, ale celé já své bytosti a zejména pak svou konečnou povahu.  

Druhá. Rozpoznání skryté úzkosti ze smrti. Mnoho lidi trpí úzkostí, depresí a dalšími symptomy, živenými úzkosti ze smrti.

Třetí: Situace, kdy člověk čelí ke smrti nutně nemusejí vést k zoufalství, ale může být zkušeností probouzející k úplnějšímu životu. Teze: Přestože fyzická stránka smrti je naší zhoubou, představa smrti je naší záchranou.

Čtvrtá: Jak překonávat strach ze smrti – myšlenky známých osob

Pátá: Myšlenky se nemohou vyrovnat hrůze obklopující smrt. Mocným způsobem, jak smrt zmást   upřeným pohledem je synergie myšlenek a lidských vztahů

Šestá. Nabídka paměti osobních zkušeností a Yalomovy postoje ke smrtelností

Sedmá: Vodítka terapeutům

3) Proč název Pohled do slunce? Ani na slunce, ani na smrt se nepodíváš zpříma (Rochefoucald)   Každý má obavy, úzkosti ze smrti! Sneseme jen jistou dávku smrti i slunce.

Nemůžeme však žít ztuhlí strachem, proto vytváříme postupy, jak smrt utlumit. (kariéra, úspěch, sláva   vidění se v dětech,   nutkavé obranné rituály, víra v Záchrance). I přesto nedokážeme úzkost ze smrti nikdy zcela přemoci.

Srdce mi svírá žal. Obávám se smrti. (Gilgameš)

4) Na koho se lidé obracejí dnes s úzkostí ze smrti? Rodina, přátelé, církev či terapii, hledají v knize, třeba této.

Proč se zabývat, psát o smrti? Smrt je pořád   s námi, objevuje se skrytá a zamaskovaná v různé podobě, je stálým zdrojem mnoha našich obav, stresů a konfliktů. Yalom má silný pocit jako člověk, která v blízké budoucnosti zemře a jako psychiatr, který strávil desetiletí prací s úzkosti ze smrti – že postavit se smrti nám umožní nikoli otevřít nějakou nechutnou Pandořinu skříňku, ale vrátit se do života bohatším, soucitnějším způsobem.

5) Kde a jak „ochutnáváme“ smrt –   každý večer, když upadáme do spánku nebo vlivem anestetik. Řecky Thanatos-smrt a Hypnos-spánek, jsou dvojčata.   Náznak smrti zažíváme prostřednictvím aktu zapomnění: „To, co většinu lidí děsí na smrti nejvíc, není ztráta budoucnosti, ale ztráta minulosti. Akt zapomínání je ve skutečnosti jistou formou smrti, vždy přítomnou v životě.“   (Milan Kundera)

Skrytá úzkost ze smrti ve objevuje ve snech a určitých životních situacích. Ve snech se objevuje často v symbolické formě. Zjevný strach ze smrti se objevuje prakticky vždy při závažném onemocnění, smrti někoho blízkého, nezvratném ohrožení základní bezpečnosti člověka – prožité znásilnění, rozvod, výpověď z práce nebo přepadení.  

Odbočka: Pro mnoho rodičů představují děti program nesmrtelnosti

Jak pomáhá uvědomění si smrti? Může posloužit jako okamžik probuzení, jako nesmírně užitečný katalyzátor zásadních životních změn.

6) Naučit se dobře žít, znamená naučit se dobře zemřít a naopak – sv. Augustin a stoikové (30, 1 odst)

Filozofovat znamená připravovat se na smrt. (Cicero)

Teprve tváří tvář smrti se v člověku rodí jeho já. (sv. Augustin)

Konfrontace ze smrtí podporuje zásadní a trvalé změny/ Rakoviny léčí neurózy = rozdíl mezi tím „jaké co je“ a tím, „že to je“ ( přečíst 30 posl odst až 31, 2. odst.)

Doporučení pro ty, co pomáhají umírajícím, viz Tolstoj – Smrt Ivana Iljiče ( přečíst 31, 4 a 5. odst až   32, 2. odst)

Probouzející zážitek změny, naléhavé životní události: (32- výčet)

® zármutek ze ztráty osoby, na níž nám zaleželo

® nemoc ohrožující život

® rozpad důvěrného vztahu

® některé významné životní milníky – kulaté narozeniny

® kataklysmatické trauma   – požár, znásilnění nebo loupežné přepadení

® odchod dětí z domova (prázdné hnízdo)

® ztráta práce nebo změna zaměstnání

® odchod do penze

® přestěhování do domova důchodců

Heideggerova definice smrti „nemožnosti dalších možností“, když se pro něco rozhodněme něco jiného ztrácíme (47, posl odst)

Podle Yaloma jsou banální situace, jestli vzít partnerku na večírek, úzkostí ze smrti (47-48 )

Životní milníky – třídní srazy, narozeniny a výročí, plánování pozůstalosti – probouzejí úzkost ze smrti (48-50)

7) Síla myšlenek

Filozof Epikuros a jeho názor na základní příčinu lidského utrpení   - všudypřítomný strach ze smrti   (60, 2. – 5. odst., přečíst jeho názory )

Epikuros v protikladu s bonmotem W. Allena: Smrti se nebojím, jen u toho nechci být, až k tomu dojde. (62, 4. odst)

Zčeření hladiny – zanechat za sebou něco ze své životní zkušenosti (přečíst 64)

Hledejte ji mezi přáteli /Dva příběhy Barbary ­ – jak se oslabily úzkosti ze smrti (přečíst 65, celá str)

Působivé myšlenky pomáhají překonat úzkost ze smrti (přečíst 70, 3 – 5 odst)

Alternativy se vylučují: Nutnost rozhodnout se, dohání tolik lidí k šílenství (71, 2 odst)

Alternativy se vylučují v praxi:   mýlka, že život stoupá dále vzhůru (přečíst 72, 2 odst)

Příběh Kate: Když jsme unaveni přepadají nás myšlenky, které jsme dávno překonali

  (přečíst 72-74)

Co kdybyste měli žít   tentýž život stále znovu a znovu, až navěky – jak by vás to změnilo?   (Nietzsche, Tak pravil Zarahustra) Tato otázka může podnítit změnu životní situace

(přečíst 74, posl odst. až 75, 1 odst)

Vytvoř si osud, který můžeš milovat (Nietzsche) (75, 4 odst)

Názor Oto Ranka: Úzkost ze smrti – úzkost ze života, popření smrti (přečíst 82, 3 a 4 odst.)

8) Překonávání hrůzy ze smrti prostřednictvím vztahu

Jak snížit úzkost ze smrti – synergie myšlenek a důvěrných vztahů s druhými (přečíst 86-87)

Co je umírání: osamělá, neosamělejší událost života. Umírání člověka nejen odděluje od ostatních, ale vystavuje ho také druhé, ještě děsivější formě osamělosti: vydělení ze světa.   (89, 2 odst.)

I blízko smrti mohu něco nabídnout: příklad toho, jak zemřít, postavit se smrti odvážně, důstojně, být vzorem pro své děti a přátele (101, 2 odst.)

Úzkost ze smrti souvisí s nesplněnými životními sny a ideály. Zaměření se na toto hluboké zklamání bývá výchozím bodem v překonávání úzkosti ze smrti (103, 3. odst)

Probuzení: Co udělám při uvědomění si vlastní smrtelnosti – otázky (přečíst 107-108)

Způsobem, jak si cenit života, jak cítit soucit   s druhými, jak cokoli hlouběji milovat, je uvědomovat si, že jsou tyto zážitky určené k zániku – citát Yalom   (108, 1 odst)
9) Vědomí smrti

Poselství ve snu, vzpomínej na mě – na zemřelé (přečíst 115, 3 odst)

Zčeřené vlny a jejich posílání nejen od Yaloma/Na hřbitovech jsou „vzpomínaní mrtví“ a „skutečně mrtví“ (přečíst 129-130)

Co pomáhá překonávat strach ze smrti? Vztahy! (přečíst 130, 4 odst)

Proč není ponor do smrti umrtvující? (přečíst 142, 4 odst)

Co pro Yaloma znamená psaní této knihy (přečíst 143, 3 a 4 odst)

Jak se postavit ke smrti (přečíst 198, posl a předposl odst)

Jak vnímat smrt (přečíst 199, všechny odstavce)


 Zdeněk Loučka, 21.10.2009

Všichni ještě nevíme, kde je to u Loučků, takže dodávám Chaloupkova 8, Kr.Pole, tel.602 582 616

viz http://www.mapy.cz/?query=#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Chaloupkova%206,%20Brno@sss=1@ssp=124968044_127610572_145611884_145485516@x=138119936@y=132914880@z=14

2009 ... konec archivu roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru