YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage


YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.
+Připravujeme pro vás 13 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 41 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí z roku 2009 ...

Chlapi Brno - dělené setkání

 5.10.2009  Martin Šmídek, 30.9.2009
Už dvakrát jsme se setkali nad tématem roku - Umění stárnout. Při minulém setkání byl čas na naši reflexi - mluvili jsme nejen o tom, co sami zažíváme, ale také o tom, co vidíme kolem sebe - u rodičů, nebo ještě hlouběji či šířeji v našem rodě.

Možná vám také připadlo, že ten čas byl krátký. Že jsme nestihli vyjádřit to, co cítíme, co vidíme, čeho se obáváme nebo z čeho se těšíme ... po tom co jsem slyšel od ostaních se mi vybavilo ještě mnohé z mého nitra ...

Náš milý knihkupec :-) nás zásobil moudrou knihou od Anselma Grüna Umění stárnout. Knih s tímto tématem lze nalézt více - jedna (Romano Guardini: Životní období) je na tomto webu - ukázka je z kapitoly Krize odpoutání se:

K tomuto tématu bychom mohli dodat ještě mnoho. Ale snad to, co jsme uvedli, postačí, abychom mohli charakterizovat krizi, k níž nyní dochází. Zda a v jaké intenzitě se projeví všechny její jednotlivosti, závisí na tom, jak dalece člověk přijímá konec a jak hluboko se ho dotýká vědomí pomíjivosti a slábnoucího prožívání skutečnosti.

Jestliže k této krizi vůbec nedojde, potom se stává člověk starým ve špatném smyslu slova, stává se člověkem, který “nechce zestárnout”.

Snaží se nevidět přicházející konec. Dělá, jako by se vůbec nepřibližoval. Násilím se připoutává k životnímu stadiu, které uplynulo, a chová se, jako by byl ještě mladý, což s sebou přináší neblahé a politováníhodné důsledky. Skutečnost, že dnešní doba klade plnohodnotný život na roveň mládí a síly, vyvolává celou řadu diskutabilních otázek.

Člověk může také před stárnutím kapitulovat a upínat se na to, co mu ještě zbývá. Z toho se pak rodí nepěkné projevy stařeckého materialismu. Hmotné věci, jako je jídlo, pití, bankovní konto, pohodlné křeslo, se stávají pro něho vším. Vyvíjí se senilní svéhlavost, touha po násilném sebe uplatnění, tyranizování okolí. Cílem takového jednání je dokázat všem, že ještě něco znamenám.

Pozitivní překonání krize spočívá v tom, že člověk stáří přijímá. Přijímá konec, aniž by mu propadl nebo jej naopak lhostejně či cynicky znehodnocoval.

Díky správnému přijetí stáří se realizuje řada ušlechtilých a důležitých vlastností: chápavost, odvaha, mírnost, sebeúcta, zachování a předávání prožitého života, vykonaného díla, uskutečněného smyslu lidského bytí ...

Obzvláště důležité v tomto období je: překonat závist vůči mladým, podvědomý odpor proti novotám, škodolibou radost z nedostatků a nezdarů současnosti ...

Najdete-li si čas, začtěte se do Siddharty od Hesseho - třeba do kapitoly Převozník.

Otázek se nabízí celá řada a přináší je život nenávratně běžící kolem nás.
Jedna namátkou:
 Od čeho cítím, že bych se měl odpoutat dříve než to ode mně oderve čas?

Sejdeme ve třech skupinách - v 19:15 !
  • v Bystrci (resp. Kniničkách) u Roberta
  • ve Slatině (resp. Stránské skále) u  Michala
  • v Kohoutovicích u Ivana (bez bubnů prosím).
U Ivana je problém, parkuje-li se před sousedem, 4 auta se před jeho dům vejde v pohodě. Ostatně minimalizovat počet aut je výhodné i z jiných důvodů :-)
Ivane - půjdu příkladem a přijdu pěšky!
2009 ... konec archivu roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru