YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage


YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.
+Připravujeme pro vás 13 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 41 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí z roku 2009 ...

Seminář VPS II. Dům setkání

 20.- 22.11.2009  , 29.9.2009

Fotky z této akce najdete na této adrese a také fotky Pavla Pejchala.

Milí přátelé,

co nejsrdečněji Vás zveme na již tradiční setkání vedoucích párů skupinek našeho kroměřížského kurzu. Víme, jak těžké je sloužit a pomáhat druhým, když tak často potřebujeme pomoc nebo povzbuzení my samotní. Právě proto je toto víkendové setkání určené jenom nám VPS-kám, abychom načerpali novou sílu, radost nebo moudrost, a obnovili naše manželství.

Velmi si vážíme vaší práce a služby pro druhé, bez které by Manželská setkání nemohla být a mnoho manželských párů by nikdy nedostalo příležitost ke změně a růstu jako kdysi my. Nelze však jenom dávat. Je potřeba si také odpočinout a načerpat. Přijeďte a přijměte tento víkend jako příležitost pro vaši osobní obnovu a povzbuzení. Je pro Vás připravený program, ve kterém je prostor jak pro modlitbu, ztišení, vzájemné sdílení a výměnu zkušeností, tak i pro odpočinek a neformální přátelské rozhovory. Určitě přijeďte, těšíme se na Vás.

Kdy, kde a za kolik

místo: Dům setkání v Krkonoších, informace a cestu najdete zde 

příjezd: 20. listopadu do 19.00 hod (registrace 17:30-19:00)
ukončení: 22. listopadu, 13.00 hod (obědem) 

Ubytování - je zajištěno v příjemném prostředí Domu setkání. K dispozici jsou kromě pokojů se společným hygienickým zařízením na patře také komfortní pokoje se samostatným sociálním zařízením. Nutno uvést v přihlášce! 

Strava - celodenní, 3x denně. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem. Průběžně občerstvení (káva, čaj, sušenky). Je možnost objednat si dietu – uveďte v přihlášce. 

Děti - podobně jako na jiné víkendové akce MS, není možné děti brát sebou. Výjimku tvoří pouze kojenci. Je však potřebné si zajistit také svého pečovatele a uhradit poplatek za jeho pobyt. Pro pečovatele a dítě není možné zajistit jiný pokoj, proto počítejte s tím, že budou ubytováni s Vámi na pokoji. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky. Platbu za pečovatele (700,- Kč) připočítejte k účastnickému poplatku. 

Přihlášky - Přihlášky posílejte co nejdříve, nejpozději však do 13.11.2009, na adresu: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz nebo L. Lněničková, YMCA Setkání, Lánská 14, 56802 Svitavy. V termínu do 13.11.2009 zaplaťte také účastnický poplatek. Bližší informace viz přihláška

Přejeme vám Hospodinem požehnaný čas.
Za organizační tým MS Lída Lněničková

Program

Pátek

17.30 - 19.00 Příjezd, registrace
19.15 - 19.45 Večeře
20.00 - 22.00 Posezení u krbu
      (sdílení o sobě, o životě, o službě VPS – ohlédnutí za letním kurzem,
      náměty, připomínky, potřeby VPS, očekávání, cesta, kterou chceme jít)
      – moderují M+G Vyleťalovi

Sobota

07.30 - 08.00 Ranní modlitba
08.00 - 08.30 Snídaně
08.30 - 10.00 Bálintovská skupina I. (Kalvínští Eva a Ivo)
10.00 - 10.30 Přestávka – kafe
10.30 - 12.00 Bálintovská skupina II. (Kalvínští Eva a Ivo)
12.00 - 12.45 Oběd
13.00 - 15.45 Odpolední volno – výlet
15.45 - 16.00 Přestávka - kafe
16.00 - 17.30 podle výběru možnost účasti v jedné z variant programu
      a) Bálintovská skupina III. (Kalvínští Eva a Ivo)
      b) „Čas pro sebe“ – komunikace v párech a malých skupinkách
17.30 - 18.30 Mše sv. – p. Jan Rybář
18.30 - 19.00 Večeře
19.00 - Večerní program
      Otázky a odpovědi – Mé nejistoty v roli VPS a jiné téma
      Volný program - víno, sdílení, zpěv

Neděle

08.00 - 08.30 Snídaně
09.00 - 10.30 podle výběru možnost účasti v jedné z variant programu
      a) Bálintovská skupina IV. (Kalvínští Eva a Ivo)
      b) „Čas pro sebe“ – komunikace v párech a malých skupinkách
10.30 - 11.00 Přestávka – kafe
11.00 - 12.00 Slavnost Krista Krále
12.00 - 12.30 Závěrečná reflexe
12.30 - 13.00 Oběd
2009 ... konec archivu roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru