YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage


YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.
+Připravujeme pro vás 13 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 41 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí z roku 2009 ...

Manželská setkání 2009 - Třešť

 15.- 23.8.2009  Lenka a Jiří Tkáčovi, 20.3.2009

Stáhněte si přihlášku

Manželská setkání 2009 - kurz partnerských vztahů

YMCA - Živá rodina Vás zve na letní kurz Manželských setkání, který letos pořádá již potřinácté. Uskuteční se ve dnech 15. – 23. srpna 2009 v Třešti (16 km od Jihlavy).
Kurz je zaměřen na obnovení a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Jeho náplní jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství doplněné skupinovou prací. Ve skupinkách 3-4 párů se společně zamýšlíme nad tématikou přednášek a nad problémy našich vztahů. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy, a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí je manželské páry, které v nich nabízejí svědectví z vlastního života.

Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova našich vztahů velmi úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, na němž nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu muže a ženy v lásce, která je spojuje, a všichni společně pak jednotu v lásce Kristově.

Po celou dobu trvání kurzu bude k dispozici rodinný poradce, kněz a psycholog.
Podmínka účasti: společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním programu. Není možné účastnit se pouze části kurzu.

Kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách nebo psychicky nemocné.

Pokud své současné problémy řešíte s odbornou pomocí psychiatra či psychoterapeuta, prosíme Vás, abyste svou účast nejprve konzultovali s tímto odborníkem.

Přihlášku posílejte na adresu:
YMCA - Živá rodina, Hana Pištorová, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme další informace a pokyny k zaplacení účastnického poplatku, který bude nutné zaplatit do 15. 5. 2009. Odpovědi budou rozesílány podle pořadí doručení závazných přihlášek do počtu kapacity letního kurzu. Ostatní budou vedeni jako náhradníci.

Datum: 15. - 23. srpna 2009
Místo:  Třešť (cca 16 km jihozápadně od Jihlavy), K Valše 1251/38, areál Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve velmi pěkném prostředí na okraji města. Areál tvoří ubytovací část, škola s učebnami a tělocvičnou, jídelna s kuchyní – vše je propojeno chodbami.
Začátek: sobota 15. 8. 2009 v 18.00 večeří
Ukončení: neděle 23. 8. 2009 dopoledne
Kapacita:  cca 70 párů
Ubytování: ve dvoulůžkových, příp. třílůžkových pokojích. Každý pokoj má vlastní příslušenství. Na každém patře je k dispozici kuchyňka s lednicí.
Stravování: plná penze v areálu internátu. Možnost zakoupení jednoduchého občerstvení v kantýně v areálu.
Další údaje: Součástí areálu je fotbalové, volejbalové a tenisové hřiště. Učebny a tělocvična budou k dispozici především pro děti v případě špatného počasí. Pokud nebudete cestovat vlastním autem, dejte nám včas vědět, abychom vám zajistili odvoz z nádraží.
Děti, pro které nemůžete zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. Budou mít zajištěn svůj vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Postarají se o ně zdatní mladí pečovatelé – školení dobrovolníci, kteří se již během roku na tuto činnost připravují, a o vaše děti budou pečovat bez nároku na odměnu. Prosíme Vás však, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu, a to především proto, abyste měli dostatečný prostor pro Vás dva a mohli tento týden pro sebe maximálně využít. Ze zkušeností párů vyplývá, že pro ně měl kurz mnohem větší přínos, když jej mohly absolvovat bez dětí.

Účastnický poplatek: hradí zejména náklady na ubytování a stravu. Ostatní náklady (pronájem auly, učeben, tělocvičny apod., zbývající náklady na pečovatele a veškeré další organizační zajištění) chceme hradit z dotací a darů, které se nám – doufáme - podaří v letošním roce opět získat.

Účastnické poplatky běžná cena cena pro členy YMCA* dobrovolná sponzor. cena
Dospělý: ubytování, strava 3.100,- Kč 3.000,- Kč 3.500,- Kč
Dítě: lůžko, strava plná porce, příspěvek na pečovatele 3.300,- Kč 3.200,- Kč  
Dítě nad 4 roky: lůžko, strava poloviční porce, příspěvek na pečovatele 2.850,- Kč 2.750,- Kč  
Dítě do 4 let: vlastní postýlka, strava poloviční porce, příspěvek na pečovatele 2.300,- Kč 2.250,- Kč  
Dítě - kojenec: (ubytování v kočárku nebo ve vlastní postýlce, vlastní strava, příspěvek na pečovatele) 1.500,- Kč 1.400,- Kč  

*Pokud jste členem jiného sdružení YMCA než YMCA–Živá rodina, tak tuto skutečnost uveďte, prosím, do poznámky v přihlášce.

Poznámky k platbě účastnického poplatku: Pro mnohé z nás je zaplacení účastnického poplatku z vlastních příjmů velmi obtížné. Ze zkušenosti z minulých let proto doporučujeme obrátit se podle možností na zaměstnavatele, odborovou organizaci, obecní úřad nebo farní úřad se žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit významnou část účastnického poplatku za sebe, případně i celou rodinu. Tam, kde to bude potřeba, na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli.

Pokud se vám nepodaří získat příspěvek na výše uvedených místech a nedostatek financí by byl hlavním důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání - obraťte se na nás, uděláme vše pro to, abyste se kurzu mohli zúčastnit. Zatím se vždy podařilo najít řešení.

Prosíme ty z Vás, kteří si to můžete dovolit, o příspěvek rodinám, pro které by zaplacení ceny v plné výši znamenalo neúnosné zatížení rodinného rozpočtu. Děkujeme všem, kteří o této možnosti uvažují. Takovýto dar je možno na základě potvrzení od YMCA - ŽR odečíst od základu daně (daňové úlevy mohou využít i zaměstnanci).
Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte.

Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy.

Za všechny, kdo se podílejí na přípravě,
Lenka a Jiří Tkáčovi

Důležité kontakty:

Lenka a Jiří Tkáčovi 739 47 Kozlovice 857
tel.: 558 697 152
mobil: 602 681 888
e-mail: tkacovi@seznam.cz
Hana Pištorová
YMCA - Živá rodina
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
tel.: 224 87 24 21, 606 745 048
e-mail: hana.pistorova@familia.cz
2009 ... konec archivu roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru