YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání


Připravujeme pro vás - klikněte sem pro jejich seznam

Archiv 11 akcí roku 2020

Archiv 62 akcí roku 2019

Archiv 51 akcí roku 2018

Archiv 48 akcí roku 2017

Archiv 50 akcí roku 2016

Archiv 53 akcí roku 2015

Archiv 59 akcí roku 2014

Archiv 70 akcí roku 2013

Archiv 72 akcí roku 2012

Archiv 79 akcí roku 2011

Archiv 82 akcí roku 2010

Archiv 82 akcí z roku 2009 ...

9.2.2009 Setkání brněnských chlapů ve Slatině

V sobotu 7.2.2009 proběhne v Kroměříži slavnostní setkání (konference a ples) ke 20.výročí Manželských setkání u nás (index.php?id=120&case=737#act).

Jako hosté přijedou z Finska i Kari Törmä s manželkou Terttu a také Kim a Anneli Portmanovi. Kari stál před cca 40 lety u zrodu MS. Je to velmi charizmatická osobnost. Ve Finsku se věnuje i práci s muži a tak jsme se rozhodli ho pozvat na naše brněnské setkání v pondělí 9.2.2009. Věřím, že nám bude moci říct hodně zajímavého o finských chlapech a že i pro něho může být toto setkání obohacením. Počítáme s tím, že s Karim přijde i Kim Portman.

Vzhledem k nabitému programu našich finských přátel (v úterý a ve středu pokračují v Praze) začneme tentokrát o něco dříve, a to v 18:00 hod. Sejdeme se v přístavbě kostela ve Slatině.

Popis cesty: Kdo pojede MHD, vystoupí na zastávce trolejbusu č.31 "Krejčího" . Autem se dostanete na místo následovně: Olomoucká, Hviezdoslavova (směr Rohlenka,Vyškov - po staré), na kruhovém objezdu doprava (směr Šlapanice) - tato silnice vede přímo na křižovatku u kostela.

*******************************************************

Postřehy účastníků:

Jak to viděl Pavel Bajer

Čím žijí finští muži? Mají stejné potřeby, prožívají obdobné radosti a strasti jako my? Zhruba takto by se dalo charakterizovat téma setkání brněnských chlapů s finskými misionáři Kari Törmä a jeho mladším kolegou Kimem Portmanem. 

Samozřejmě se však toho během večera dělo mnohem více. Nejprve jsme se po úvodním bubnování a představení finských hostů setkali s naším Pánem v modlitbě chval. Poté nastal čas pro misionáře ze země tisíců jezer. Kari se nejprve rozpovídal na téma pocity (feelings). Pro většinu mužů je obtížné identifikovat své emoce, co se odehrává uvnitř nás. Zdálo se, že toto téma je stěžejní nejen pro finské muže, ale také pro každého z nás. Pepa konstatoval, že má tři základní pocity: dobrý, špatný a něco mezi tím a trvalo mu dlouhou dobu, než se naučil orientovat ve svých emocích.

Kari zmínil několik biblických mužů, mezi nimi krále Davida, jako muže, který uměl pracovat se svými pocity. Vzpomenuli jsme v této souvislosti, že někteří z nás jedou za několik dní do Dolan na duchovní obnovu, jejímž tématem je právě Král David a příběh jeho života. Na tuto duchovní obnovou se uvolnili jedno místo, tak jsme ho hned nabídli Karimu.

Na řadu přišli i dotazy na jejich práci s finskými muži. Ti si nekladou na společných setkáních lehké otázky. Pokud by si dávaly lehké, nikdo by na setkání nepřišel. Chtěli jsme tedy vědět příklad těžké otázky. Chlapi ve Finsku se zamýšlejí třeba nad otázkou: Kdo má raději sex, Bůh, nebo Satan? Odpověď jsme věděli ihned. Bůh ho stvořil a Satan zneužil. Načež Martin promptně s humorem reagoval: „It is easy (to je snadné). Kari musel tedy dát jiný příklad  těžké otázky, protože tato byla pro brněnské chlapy lehká.  Na otázku: Mohou v církvi aktivně působit rozvedení muži?, jsme už odpověď hledali obtížněji.

Možná  od této otázky jsme se dostali k tématu nesezdané soužití x sezdané nesoužití. Jinými slovy, jak vysvětlit mladým lidem, že je výhodnější žít v manželství, když vidí, jak v generaci jejich rodičů vztahy, komunikace nefunguje. Sice uzavřeli svatbu v kostele nebo na úřadě, ale prakticky neumějí sdělovat si své potřeby, sdílet své zážitky. Proto se mladá generace vyhýbá závazným vztahům.

Zkrátka nepřišel ani Kim, který nejprve představil svou rodinu a činnost pro církev.  Společně se svou ženou Anneli se věnují misiím v Itálii. V této zemi realizují manželská setkání. Kim rovněž mínil, že započali misionářskou činnost s manželi v Indii. Naše otázky směřovaly na specifika práce s manželi v natolik kulturně i náboženské zemi. Kim rovněž představil žebříček priorit křesťana. 1. Bůh, 2. manželka. 3. dětí. 4. církev, 5. práce, 6. širší rodina, 7. koníčky, 8. ostatní lidé. V Indii si uvědomil  důležitost vztahů, setkávání v širší rodině. Pokud by  muži na Západě více věnovali širší rodině, cítili by se méně osamoceni, na níž si stěžuji. Zážitek z Indie ho vedl k tomu přehodnotit žebříček a dát širší rodinu na důležitější místo. 

Během setkání se střídaly okamžiky plné hlučného smíchu s chvílemi, kdy se atmosféra ztišila a dostávali jsme se na hlubinu lidského bytí, a vnímali přítomnost Božího Ducha. Vůbec nám nevadila jazyková bariéra ani rozdílnost vyznání (Kari je luteránský pastor), prožívali jsme s finskými příteli radost z toho, že jsme křesťany a máme jednoho společného Pána.

Sluší se poděkovat překladatelům, Martinovi, který překládal Kariho z angličtiny s pomocí několika dalších chlapů a Robertovi, který překládal Kima z italštiny. U překladů jsme se několikrát zasmáli. Kari hovořil o šesti fázích (phases) vývoje muže, ale Martin myslel, že má na mysli šest tváří (faces). Jindy, když Kari hovořil o tom, že na setkání jsou tři muži (three men), přemýšlel Martin, co jsou to stromoví, lesní muži (tree men).

Po více než čtyřech hodinách jsme toto požehnané společenství plné Boží přítomnosti ukončili modlitbou.

Pavel Pejchal
Chlapi, díky moc za včerejší společenství.
Mrzelo mě, že jsem si nevzal poznámkový blok. Tak mě napadlo, že každý si z sděleného bohatství určitě něco odnesl, a dalo by se to zapsat zpětně - to je moje výzva. Abych také něčím přispěl, tak zkusím aspoň pár střípků:
Velice zajímavý byl Kariho důraz (sympaticky podpořený Pepou Horským) na důležitost uvědomování si a následné vyjádření vlastních pocitů. Pokud chceme opravdu dospět do plnosti, tak nám tři pocity (viz Pepa horský a jeho: "dobře", "špatně" a "nic moc") nestačí. Proto abychom se sebou něco udělali, tak se musíme poznat a abychom se poznali, tak musíme pojmenovat (a nahlas vyslovit?!) - to co cítíme, to co jsme provedli, to po čem toužíme...
Myslím si, že stojí za povšimnutí pozitivní význam (no možná bych měl raději napsat "potenciál", protože otázkou je jak moc je v tomto smyslu využívaný) zpovědi v katolické církvi (schválně v tomto kontextu nepíši "svátosti smíření", i pouhá "zpověď" má význam). 
Zajímavá byla zmínka Kima o manželstvích v Indii. Partnery k sobě vybírají rodiče což znamená, že se berou cizí lidi. Po několika letech je to ale prý jedno - jsou ve stejném (rozuměj špatném) stavu jako "normálně" vzniklá manželství: problémy s komunikací, .... Dá se s nimi v duchu manželských setkání pracovat s pozitivními výsledky. Napadlo mě, že to je jiný úhel pohledu na naše někdy až přepečlivé vybírání životního partnera. Tuto větu bych se asi neodvážil napsat, kdybych už sám neměl pečlivě vybráno .... :-)
... Chtěl jsem toho napsat víc, snad ještě dodám. Píšu to celý den vždycky když stroj pracuje. Bohužel (nadsázka, že ano) se mi ale podařilo zkrátit kompilaci a ten notebook je opravdu rychlý, takže prostojů moc není ....
Pavel

Marek Dvořák
Jen přidám, co mě oslovilo - krátké zamyšlení nad Iz 6,8: Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!"
Dnes bychom však často řekli: "Pošli mou sestru...."
Biblický důraz na chlapské konání, rozhodnost, ochotu vzít na sebe riziko.
A druhá věc: snažit se učinit partnera v manželství šťastným.
V této souvislosti - činit druhého šťastným - někdy řeším otázku, kam až lze zajít, co je ještě dobré a co už překročení nám daných hranic?
Učím se na to dívat pohledem toho, co řekl Ježíš muži, kterého potkal v sobotu pracovat na poli (volně): "Víš-li, co a proč to děláš, pak je to OK, pokud to ale vnímáš jako přestoupení Zákona, pak máš pěknej průšvih".
Pán Ježíš nás vlastně velmi často učí pracovat s naší svobodou, zejména jeho "nabouráváním sobot".
Ještě mě pro takové konání -činit druhého šťastným- napadají slova od apoštola Pavla: "Kde je Duch Páně, tam je svoboda" - snad se nepletu.
Je to těžké vyjít ze své ulity, neustále se odevzdávat, riskovat a důvěřovat. Díky Bohu za jeho štědrost a milosrdenství, které je nad všechny naše představy.
Marek

Franta Pavúček
Po záměrném vychladnutí z pondělního setkání si dovolím přihodit to co se mě tam nejvíc dotklo.
Kari zmínil, že u nich tři starší vedou chlapskou skupinu.
Liturgie usmíření ve třech chlapech.
Hlasité čtení žalmů (Davidových) k vyjádření pocitů.
Setkávání chlapů např. při práci.
Jen bych dodal trochu osobně, že před setkáním s Karim a Kimem jsem se párkrát přidal k modlitbě chlapů v Getsemanské zahradě.
Tak mi to takto zapadlo do souvislostí.
Franta
P.S. Když jsem si svůj příspěvek přečetl, tak uznávám, že může působit nejasně. Jěště dodám, že chytrému jsem snad napověděl a hloupého...

Zdeněk Michalec, 3.2.2009
... konec archivu roku 2009

Archiv 65 akcí roku 2008

Archiv 67 akcí roku 2007

Archiv 68 akcí roku 2006

Archiv 56 akcí roku 2005

Archiv 48 akcí roku 2004

Archiv 4 akcí roku 2003

Archiv 2 akcí roku 2002

Archiv 9 akcí roku 2001
program REGEXP '1|2|3|4|5'
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru