YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage


YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.
+Připravujeme pro vás 13 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 41 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí z roku 2009 ...

Malá škola bubnování

 24.- 26.4.2009  Petr Janda, 26.1.2009

Máš doma djembe a nevíš jak s ním zacházet?
Fascinují tě zvuky afrických bubnů?
Chceš naplno zažít sílu společného bubnování?
Chceš vědět víc o historii, údržbě a způsobu hry na africké djembe?
Chceš prožít vzrušující víkend v pánské společnosti
a nabrat nové síly a energii v našich nejkrásnějších horách?

buben.gif buben.gif Pak seš srdečné zván na

VI. ročník Malé školy bubnování

Kdy?                      24 -26 4. 2009
Kde?                      V Domě Setkání v Albeřicích
Vedoucí akce         Petr Janda

Program:

Pátek:
do 19.00    příjezd
19.15.       večeře
20.00        večerní program
                 - úvodní bubnování 
                 - historie afrického djembe jeho části a údržba
                 - technika hry, (základní údery, úloha zápěstí a prstů při hře)
                 - mimimum hudební nauky (struktura rytmu, lehká a těžká
                   doba, elementární takty, notový zápis hry na djembe)
22.00          večerní modlitba (kaple)

Sobota:
08.00         snídaně
08.30         raní modlitba (kaple)
09.00         dopolední program
                  praktický nácvik základních úderů (Bass, Tom, Slap) 
                  hra v základních rytmech podle metronomu, lehká a těžká
                  doba
10.30         regenerační přestávka
11.00         pokračování nácviku praktických dovedností (volnost rukou,
                  pravidelnost úderů, akcenty, nepravidelné rytmy apod.
12.00         oběd, siesta
15.30        strukturované bubnování v sekcích
17.00        Chlapská liturgie (kaple)
18.00        večeře
19.30        společný večer, chlapská zábava a volná rozprava

Neděle:
08.00        snídaně
09.00        nácvik originálních afrických rytmů
10.30        regenerační přestávka
11.00        tanec s bubny (hřiště)
12.00        závěrečná reflexe
12.30        oběd, rozloučení odjezd

Co vzít s sebou?
                 - trpělivost
                 - vytrvalost
                 - buben
                 - cca 4metrový pás n azavěšení bubnu na tělo

Základní cena víkendu 700 Kč

Příhlášky posílejte do 15.dubna na emailovou adresu petr.janda@centrum.cz

Ten, kdo nepocítil chvějící se buben mezi sevřený stehny, do kterého bubnuje dlaněmi ve stejném rytmu tak jako ostatní vedle něho, těžko pochopí, co je to bubnování.
Muži si vytvářejí vztah jeden k druhému jinak než ženy. Ženy si rády povídají z očí do očí, hledí si do tváře a snaží se číst z ní pocity. Muži nemají potřebu všechno si hned propovídat a aby roztáli potřebují k tomu prostředí i čas. Muži si vytváří vztah „rameno k rameni“ pomocí společné činnosti.

Bubnování je zvláštním druhem komunikace, společné činnosti, ale i chlapskou modlitbou. Pravá modlitba pro muže není o odříkávání naučených slov, ale je to vědomé propojení těla i mysli. Učit se modlitbě znamená učit se opouštět všechny filtry, kterými se díváme na svět. Těmito filtry jsou přehnané posuzování, zloba a strach. Bubnování nám umožňuje ze sebe dostat všechny negativní pocity a vyčistit naše nitro. Vyjadřování pocitů je u chlapa dost často problémem, a tak se díváme na svět skrz brýle svých bolestí i zranění a to nám v běžném životě brání vidět svět takový, jaký skutečně je. Bubnování je ale i způsob, jak bezpečně naložit se svými pocity, křivdami, strachem a obavami. Bubnující muž je naplněný vibrující energií, která mu umožní to, co většina mužů neumí a jen těžko se učí, to je být se svými pocity a cítit se přitom dobře.

(František Růžička)
2009 ... konec archivu roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru