YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage


YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.
+Připravujeme pro vás 13 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 41 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí z roku 2009 ...

Cesta k dospělosti vztahů v rodině

 21.- 24.5.2009  , 23.7.2008

**************************************************************

K 23/4/2009 je ještě pár volných míst. Je ale nutné se přihlásit obratem!!!

**************************************************************

Přihlášku si můžete stáhnout zde.
Vážení přátelé,
tento rok se nese ve znamení dvaceti let života Manželských setkání v České a Slovenské republice. Těch 20 let je jistě významná a jedinečná událost. Za každým z Vás je kus poctivé práce jak na vašich partnerských, tak rodinných vztazích. Jistě je to důvod k radosti a oslavám. Mnozí si pamatují první „manželácké“ krůčky, jiní MS znají z bohaté nabídky dalších aktivit týkajících se prohlubování partnerských vztahů, z akcí pro manželky, z víkendů pro otce se syny, a z mnoha dalších. Součástí postupného rozšiřování aktivit Manželských setkání na našem území se stalo i formování mužské spirituality v rámci chlapských iniciativ a celostátních setkání chlapů v Křižanově a v Nesměři.

Poslední celostátní setkání chlapů v Křižanově, zabývající se  dospělým otcovstvím, se setkalo s velikým ohlasem a potřebou mužů pracovat na tématu dospělých vztahů v rodině společně se svými manželkami. Podařilo se skloubit vzácný čas našich špičkových rodinných terapeutů s časem určeným pro celostátní setkávání chlapů a s radostí Vám proto můžeme nabídnout zcela mimořádnou akci (jak svým tématem, tak svým rozsahem), kterou bychom rádi přispěli k obohacení a zintenzivnění Vašeho osobního i vzájemného růstu a k prohloubení rodičovství a zveme Vás na:

mimořádný seminář pro manželské páry
„Cesta k dospělosti vztahů v rodině“

pod vedením PhDr. Ludmily Trapkové (psycholožka a psychoterapeutka zabývající se především narativní rodinnou terapií), MUDr.Vladislava Chvály (vedoucí Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch)  - oba mají bohatou a dlouholetou praxi v práci s rodinami a partnerskými vztahy a patří k našim nejpřednějším rodinným terapeutům a P. Petra Glogara (představený Bosých karmelitánů v ČR).

S terapeuty budeme nově procházet svým vlastním ženstvím a mužstvím, také objevovat, jakou část toho druhého nosíme v sobě, s cílem být dospělejším otcem a matkou v psychosociální rovině. Toto téma bude rozvíjet P. Glogar ve spirituální rovině, abychom tak mohli svým synům a dcerám předávat celé bohatství společného života.

Termín  konání semináře:    21.večer – 24. května 2009
Cena:  Maximálně 1.500,- Kč za osobu
Konečná cena bude určena objektem, který bude vybrán dle počtu párů. Pro ty z Vás, pro které je tato částka nedostupná, budou k dispozici finanční dotace. Zároveň  budeme vděční za jakýkoliv příspěvek do těchto dotací.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci nabídnutou všem kurzům MS v ČR a na Slovensku a kapacita vytypovaných objektů je omezená, žádáme Vás o vyplnění závazné přihlášky nejlépe do 31.8. 2008. - Přihlášku si můžete stáhnout zde.
Kontakt:     Hana Pištorová
Email:           hana.pistorova@familia.cz
Tel:           606 745 048
Program je koncipován jako celek a není možné se účastnit jen části.
Na akci není možné brát děti (účast kojenců prosíme konzultujte).
Na seminář Vás srdečně zvou:

Organizátoři kurzů Manželských setkání v České a Slovenské republice:
Josef a Bohunka Horských, Petr a Milena Jandovi, František a Iva Růžičkovi, Jiří a Lenka Tkáčovi, Ján a Anna Vojtekovi, Jan a Iva Zajíčkovi

Za organizátory chlapských setkání: Ludvík Hegrlík, Pavel Hrdina a Zdeněk Michalec

Na setkání s Vámi se těší organizátoři této akce
Ludvík a Zdeňka Hegrlíkovi a Petr Glogar
2009 ... konec archivu roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru