YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage


YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.
+Připravujeme pro vás 13 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 41 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí z roku 2009 ...

Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti 2009

 9.- 13.9.2009  Za organizátory: Ludva Hegrlík, Pavel Hrdina a Zdeněk Michalec, 3.2.2009


Vede a přednáší -  P. Petr Glogar, OCD
Rituály - P. Václav Vacek  a Luděk Pešek

Rádi bychom vás pozvali na šestý  ročník  „Mužského  rituálu přechodu do  zralé dospělosti“  (Men's Rites of
Passage - MROP), inspirovaného františkánským knězem Richardem Rohrem. 

Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které se soustředí na problematiku přechodu mužů ke zralé dospělosti. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu. Avšak už
více než 400 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, že na cestě ke zralé dospělosti může být tento víkend velmi dobrým začátkem.

Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, jeho základ je však plně založen na židovsko-křesťanských hodnotách. Tímto rituálem můžete projít jen jednou, a to bez výjimek. Nejlépe  je  prožít  tuto  zkušenost  jako  „samostatný  a  hledající“. Synové  a  otcové  za  normálních  okolností nejdou k těmto iniciačním rituálům společně. Můžete přijet i se svými známými či kamarády, počítejte však s tím, že budete zařazeni do skupiny, ve které nebudete znát ostatní členy.

Připravovaná akce se bude konat 9. - 13. září 2009 na Vysočině

Podrobnější informace dostanou účastníci.
(Příjezd  je ve středu 9. 9. do 16 hod.  a odjezd v  neděli  13.9. odpoledne v 15 hodin.)

Účastníci tohoto duchovního cvičení se musí zúčastnit celého programu bez přerušení! Z důvodu nerušeného průběhu akce platí také podmínka důsledného nepoužívání mobilních telefonů po celou dobu duchovních cvičení a není možné fotografovat, ani pořizovat video nebo audio nahrávky. Nejsou možné žádné výjimky! Počítejte s tím, než odešlete svoji přihlášku.

Pokud máte vážný zájem o účast, pošlete vaši ručně vyplněnou přihlášku na adresu:
Hanka Pištorová, YMCA - Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1,
případně naskenovanou vyplněnou přihlášku na email: hana.pistorova@familia.cz

vv.jpgPočet míst je limitovaný!

K vyplnění přihlášky přistupujte se vší vážností. Zcela určitě odpovídejte na otázky upřímně, ne pouze formálně. Při výběru účastníků bude rozhodováno nejen podle pořadí přihlášeného, ale také na základě informací, které uvedete do vaší přihlášky. 

Průběžně budete dostávat vyrozumění o vaší účasti, nejpozději v průběhu srpna. Včasné odeslání přihlášky pro vás může být důležité (limitovaná místa). Po potvrzení účasti je nutné včas zaplatit účastnický poplatek ve výši 2.900,- Kč. V případě potřeby
můžete požádat o částečný příspěvek nebo naopak můžete zaslat příspěvek pro jiné.

Pozvánku s dalšími informacemi a přihlášku najdete zde .

Dotazy (prosíme po 17. hodině):
Zdeněk - 724 205 809, Ludva - 602 340 360, Pavel - 777 111 134

2009 ... konec archivu roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru