YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 14 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 28 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí z roku 2006 ...

Podzimní obnova

 13.- 15.10.2006  Jakub David, 17.10.2006

Setkání ve stylu valného shromáždění OSN

V návaznosti na letní kurz Manželských setkání ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhla v polovině října víkendová podzimní obnova pro účastníky letošního i předchozích kurzů. Obnova byla ve stylu valného shromáždění OSN. Setkání proběhlo, stejně jako letní kurz, v areálu Střední školy elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Program obnovy

Hlavním programem byly tři přednášky a skupinky po nich. Přednášky byly na následující témata:

  • Věřím v Boha, Otce všemohoucího - přednášející: Miroslav a Marie Hodečkovi
  • Vnitřní uzdravení - přednášející: P. Bogdan Stępienie OSPPE
  • Úloha muže a ženy v křesťanském manželství - přednášející: Martin a Anna Maléřovi

Všechny tři přednášky nás vedly k zamyšlení nad vlastním vztahem  k Bohu, k nejbližším (zvláště k partnerovi a v rodině) a povzbuzovali nás ve vytrvalosti stát na straně rodinných hodnot a dobrého jednání. Všichni přednášející zaujali dobře připraveným obsahem plným příkladů z vlastního života a okořeněným vtipnými situacemi.

Přednášejicí HodečkoviManželé Hodečkovi  se v sobotu dopoledne svěřili ve svém svědectví, co znamená důvěřovat Bohu i v těžkých situacích a v početné rodině, jak Bůh může zprostředkovat neuvěřitelné (např. rodinný dům pro vícečlennou rodinu uprostřed Havířova za levný peníz) a jak je dobré Bohu věřit a důvěřovat mu. Hodečkovi čerpali z knihy Luise Evelyho s názvem Krédo (vydalo nakladatelství Grantis, 1997). Na skupince jsme se pak dle úkolového listu mohli zamýšlet mimo jiné, jak předat svou víru dětem, jakým jsme dětem vzorem a obrazem našeho Boha Otce.

Přednášející Bogdan StepienieBogdan Stępienie nás krásně a velmi přehledně provedl původci vnitřních zranění a ukázal cestu, kudy ven. Mluvil nejen o naději nýbrž i o jistotě, že Bůh uzdravuje ducha, duši i tělo. Zdůrazňoval roli a prakticky nutnost odpuštění ve vztazích, jakou roli hrají pocity odmítnutí, méněcennosti, viny a strachu při vnitřním zranění. Bylo vysvětleno, že na prožívání současnosti má vliv i daleká minulost včetně životů předků, prenatální období, rané dětství a dospívání. Na skupinkách byl prostor navzájem se sdílet o zkušenostech, které s tématem vnitřního zranění a uzdravení souvisí.

Přednášející MaléřoviManželé Maléřovi nás v nedělním dopoledni provedli klíčovými momenty jejich manželství. Svůj vztah začínali mimo jiné pod vlivem knížky W.Trobische s názvem Dva středy, však jeden kruh. V knížce jsou položeny užitečné a pravdivé základy pro manželství. Maléřovi se sdíleli o důležitém a těžkém rozhodnutí přestěhovat se před rozdělením Československa ze Slovenska na Moravu, o zkušenostech Aničky s nástupem do práce po poměrně dlouhém období v domácnosti. Mluvili také o výchově a přidali k dobru pár vtipných rozhovorů s malými dětmi. Jeden je zde:

„Tati, kde se narodila Markéta?“ ptá se Magda.
„V Bílovci.“
„A kdo se narodil v Bystrici?“
„No, přece Terezka a Ty.“
„Ne! Já jsem se rozhodně nenarodila v Bystrici, já jsem se narodila v červenci.“

Večerní programy

Páteční večer byl uveden duchovním slůvkem Jindřicha Hoňka, takříkajíc novopečeného jáhna. Kromě několika vtipů na začátek (např.: Pan Khon s panem Roubíčkem jsou na poušti a padají žízní. Oba už se sotva vlečou a Pan Roubíček říká: "Mít tak aspoň litr vody." Pak Khon odvětí: "Jo, to by byly kšefty!") mluvil Jindra o vinném kmeni a ratolestech z Janova evangelia (Jan 10, 1-12).

Slavnostní zasedání a recepce OSN

Jako vrcholný okamžik celé víkendové akce lze bez nadsázky označit sobotní večer, který byl pořádán jako sjezd všech zástupců jednotlivých kontinentů z nejrůznějších i nezapadlejších konců světa. Tak se večer sjeli na oslavu zástupci z Peru, Mexika, Japonska, Itálie, Španělska, Ukrajiny, Ruska, Tahiti a mnoha dalších zemí. Slavnosti předsedal sám předseda OSN Kofi Annan, který nás celým večerem provázel. Jako na každé správné oslavě nechyběla ani zde živá hudba, k poslechu i tanci hrála několika léty osvědčená Kulhavá kobyla ve stylu country.

Kofi Annan Indové

Fotky z podzimní obnovy

 Jakub David, 17.10.2006
2006 ... konec archivu roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru