YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání


Připravujeme pro vás - klikněte sem pro jejich seznam

Archiv 59 akcí roku 2019

Archiv 51 akcí roku 2018

Archiv 48 akcí roku 2017

Archiv 50 akcí roku 2016

Archiv 53 akcí roku 2015

Archiv 59 akcí roku 2014

Archiv 70 akcí roku 2013

Archiv 72 akcí roku 2012

Archiv 79 akcí roku 2011

Archiv 82 akcí roku 2010

Archiv 82 akcí roku 2009

Archiv 65 akcí roku 2008

Archiv 67 akcí roku 2007

Archiv 68 akcí z roku 2006 ...

16.10.2006 Setkání brněnských chlapů v Bystrci

Další pravidelné setkání chlapů z Brna a okolí bude tentokrát ve skautské klubovně v Brně-Bystrci. Cestovní pokyny najdete na index.php?id=271&case=478#act

Hlavním bodem programu bude pokračování debaty o dalším směřování naší brněnské skupiny (organizace setkávání, programová náplň atd.).  Mailová diskuse na toto téma probíhala v uplynulých dvou týdnech. připojuji některé zajímavé myšlenky.

Náměty, které poslal Marek Dvořák:
 1. navrhujeme vznik tří "center" Bystrc, Slatina a Lesná. Tato centra budou setkání zaštiťovat programově a logisticky.

2. jednotliví chlapi by se měli (ale nemusí) stát spolupracovníky "svého" centra. Při výběru centra je možno postupovat geograficky, případně posílit slabé centrum (obavy o Lesnou)

3. výše uvedené neznamená dělení, spíše zachování životaschopnosti společenství, osobní účast na přípravě (alespoň symbolicky tím, že ke skupině patřím). Preferuje se stále jedno setkání, i když dvě souběžná se nevylučují.

4. takové centrum již funguje ve Slatině (zatím 11 chlapů) - Slatiňáci popíší dosavadní zkušenosti.

5. další setkání se domluví již na předchozím.

6. náplň center by měla být naplánována na delší čas dopředu - ne na jedno setkání.

7. možné tematické okruhy: setkání zabývající se vztahy, setkání zabývající se Biblí, setkání zabývající se aktuálními problémy (práce, život víry...)

8. v nějakém rozumném intervalu zařadit setkání s besedou s někým zajímavým, kuželky, ?sportovní?, ?rodinná?, ?víkendová - Franta Pavúček? setkání

A tady jsou názory Jirky Bučka:

1. Zatím se mi zdá, že jsme schopni se scházet společně a že není nutné pořádat ve stejný čas dvě setkání na různých místech. Kapacity "Slatiny, Bystrce a Lesné" jsou dostatečné. Koneckonců i k nám jsme se předminule
vešli :-)

2. Jiná věc je, pokud by dané téma vyžadovalo menší počet účastníků. Myslím si ale, že by se to dalo i tak řešit skupinkami v rámci celého setkání. Domnívám se totiž, že pokud by v daný čas byly např. dvě nabídky, většina
chlapů by se řídila ne tématem, ale skladbou účastníků (Marná sláva, pokud se omezím "jen na lidi a témata", tak podle mne rozhodnou lidé).

3. Vznik "center" pokládám za důležitý z důvodu přípravy programu pro setkání v dané lokalitě (více hlav víc ví), případně pomoci s občerstvením. Vyzkoušeli jsme si to v červnu, kdy se vytvářely otázky pro téma "já - otec"
a i teď pro téma "já - máma". Myslím si, že se nám to osvědčilo. Minimálně 7 chlapů se zapojilo a přispělo svým pohledem do konečné podoby. "Centra" by nemusela mít pevnou strukturu, ale šlo by o to, aby tíha tématu nevisela např. jen na jednom člověku.

4. Co se týká vlastních témat, tak bych to viděl následovně (vycházím z již napsaných mailů vás ostatních, z debaty na Lesné a ze svých představ):
    a) pokračovat ve vztahových tématech (já - děti, já - manželka, já - kolegové v prací, apod., tak jednou  za dva měsíce)
    b) zařadit témata týkající se nás samotných: "co teď prožívám", "jak se (ne)modlím", "jak se připravuji např. na vánoce", apod.
    c) další témata by měla být zaměřená na Bibli
    d) pro různorodost bych do programu zařadil semtam i besedu s některými zajímavými lidmi a samozřejmě oddychovky (kuželky, apod.).

5. Lokalitu a téma by navrhlo příslušné "centrum" (nejpozději na předcházejícím setkání), přičemž by nemuselo platit, že téma by měl na starosti vždy někdo z daného "centra" (klidně si "dané centrum" může vypůjčit jinou lokalitu, případně byt někoho jiného :-), pokud se mu bude zdát, že jiné prostory by byly pro dané téma vyhodnější).

Luboš Imramovský:

- Tři skupiny se mi zdají být lepší než dvě a určitá pevná vazba na centra má své výhody: přípravný tým ví co a jak, ví kam patří, kdo co je schopen zařídit a připravit. Postupem doby se "sehraje". Má odpovědnost za to, ce "jeho centrum" připravuje pro ostatní. Do setkávání chlapů v Brně se vnese určitý řád, nebude odpovědnost stále na jednou člověku, ale na třech různých skupinách.
- To, že existují tři skupiny schopné "něco" připravit neznamená, že pokaždé budou tři různá setkání. Klidně mohou být dvě a jedna skupina navštíví programy ostatních podle svého zájmu, nebo jenom jedno setkání, kam přijdou všichni. Ale je jasné, kdo, kdy a co pořádá.
- Nemyslím si ani to, že by jedna skupina stále dělala jenom jednu věc (jedna vztahy, druhá Písmo). Každá například může uchopit Písmo svým způsobem.
- Nemyslím si, že se jedná o příliš mohutné rozdělování. Tím, že si podle svého vyberu jednu ze tří part v Brně, se nevyděluji jako nepřítel ostatních skupin, ale dávám se více do služby pro ostatní. Pokud jen fluktuji mezi různou programovou nabídkou, nikdy mě nenapadne připravit taky něco pro ostatní.
- Raději bych se věnoval projednání tohoto návrhu (pokud nevzejdou jiné) s ostatními chlapy, než hned dva různé programy ve Slatině a Bystrci (to může přijít hned následující setkání, pokud s tím bude obecný souhlas)
- Jestli budou skupiny vyvážené, to se uvidí časem. Prostory určitě stejné nejsou, ani chlapi a ochota každého něco dělat. Nechal bych to na Nejvyšším.
- Aby se to ujalo, musíme nachystat témata. Nejlépe na delší období než jen příští schůzka. Pojďme do toho :)

Zkuste si utvořit vlastní názor. Budeme vděčni za všechny názory a připomínky. A't už při pondělním setkání, nebo kdykoliv mailem na brno@chlapi.cz.

 

Zdeněk Michalec, 12.10.2006
... konec archivu roku 2006

Archiv 56 akcí roku 2005

Archiv 48 akcí roku 2004

Archiv 4 akcí roku 2003

Archiv 2 akcí roku 2002

Archiv 9 akcí roku 2001
program REGEXP '1|2|3|4|5'
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru