YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání


Připravujeme pro vás - klikněte sem pro jejich seznam

Archiv 59 akcí roku 2019

Archiv 51 akcí roku 2018

Archiv 48 akcí roku 2017

Archiv 50 akcí roku 2016

Archiv 53 akcí roku 2015

Archiv 59 akcí roku 2014

Archiv 70 akcí roku 2013

Archiv 72 akcí roku 2012

Archiv 79 akcí roku 2011

Archiv 82 akcí roku 2010

Archiv 82 akcí roku 2009

Archiv 65 akcí roku 2008

Archiv 67 akcí roku 2007

Archiv 68 akcí z roku 2006 ...

15.8.2006 Setkání u Scavinů - příprava na akci v oratoři

V pátek 18/8/06 nás u salesiánů v Žabovřeskách čeká setkání s partou mladých mužů (15-23 let). Více viz pozvánka k tomuto datu v plánu akcí.

Abychom přišli aspoň trochu připraveni, sejdeme se v úterý 15/8/06 v 19:30 hod. u Roberta na kratší poradu spojenou s modlitbou.

Připojuji Robertův stručný návrh pátečního programu jako podklad k přemýšlení:

Program:
1. Úvod - Zdeněk Michalec 5 min.
2 .Bubnování 10 - 15 min.
3. Modlitba Roberto 20 min.
(akcent na synovství, otcovství,
rodičovství, mužství, přátelství)
4. Film - Fišerka (asi ta první 20 min.)
5. Občerstvení 15 min.
6. Diskuze 60 min
akcent na ad/3
7. Modlitba závěrečná - 2 kruhy
(vnitřní mládež + vnější chlapi + saloši)
vyplyne z diskuze - Roberto 15 min.
8. Závěr ?? snad svědectví ?
cokoli 15 min.
cca 2,5 hod.

P.S. Chlapi, i když nebudete v úterý moci přijít, snažte se v pátek. Pokud to, co několik let prožíváme, nemají být jen plané řeči, musíme vyjít za hranice a začít něco dávat dál. Ti kluci budou mít za sebou několikadenní putování a věřím, že půda bude úrodná.

Zdeněk Michalec, 13.8.2006

... biblické odkazy

Bůh je nejen Otec ale i tvůrce otcovství

  • Ef 3,14-15 (slovo Otec je přeloženop z řeckého patria=otcovství. Jiný překlad: Myslím-li na tento velký plán, klekám na kolena před Otcem (od něhož každé otcovství, pozemské nebo nebeské, má svoje jméno)

Důležitější než víra syna je víra otce:

  • Mk 9,20-24 Ježíš chce po otci aby věřil Mk 9,22 - syn toho jistě nebyl schopen
  • Sk 16,29-32 "Věř" řekli apoštolové otci Sk 16,31a z toho vzešla spása domu

otec je pro víru syna prototypem Otce

  • Ef 6,4 a Ko 3,21

otec má synu zvěstovat Otce

  • Dt 11,18-21

muž se musí osvědčit jako otec, aby byl platný církvi

  • 1Tm 3,4-5

selhání otce ponesou i synové

  • Dt 28,41 Oz 4,6

... ale Bůh je s námi

  • Mal 3,23-24
Martin Šmídek, 15.8.2006
... konec archivu roku 2006

Archiv 56 akcí roku 2005

Archiv 48 akcí roku 2004

Archiv 4 akcí roku 2003

Archiv 2 akcí roku 2002

Archiv 9 akcí roku 2001
program REGEXP '1|2|3|4|5'
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru