YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 14 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 28 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí z roku 2006 ...

Setkání u Scavinů - příprava na akci v oratoři

 15.8.2006  Zdeněk Michalec, 13.8.2006

V pátek 18/8/06 nás u salesiánů v Žabovřeskách čeká setkání s partou mladých mužů (15-23 let). Více viz pozvánka k tomuto datu v plánu akcí.

Abychom přišli aspoň trochu připraveni, sejdeme se v úterý 15/8/06 v 19:30 hod. u Roberta na kratší poradu spojenou s modlitbou.

Připojuji Robertův stručný návrh pátečního programu jako podklad k přemýšlení:

Program:
1. Úvod - Zdeněk Michalec 5 min.
2 .Bubnování 10 - 15 min.
3. Modlitba Roberto 20 min.
(akcent na synovství, otcovství,
rodičovství, mužství, přátelství)
4. Film - Fišerka (asi ta první 20 min.)
5. Občerstvení 15 min.
6. Diskuze 60 min
akcent na ad/3
7. Modlitba závěrečná - 2 kruhy
(vnitřní mládež + vnější chlapi + saloši)
vyplyne z diskuze - Roberto 15 min.
8. Závěr ?? snad svědectví ?
cokoli 15 min.
cca 2,5 hod.

P.S. Chlapi, i když nebudete v úterý moci přijít, snažte se v pátek. Pokud to, co několik let prožíváme, nemají být jen plané řeči, musíme vyjít za hranice a začít něco dávat dál. Ti kluci budou mít za sebou několikadenní putování a věřím, že půda bude úrodná.

... biblické odkazy

 Martin Šmídek, 15.8.2006

Bůh je nejen Otec ale i tvůrce otcovství

  • Ef 3,14-15 (slovo Otec je přeloženop z řeckého patria=otcovství. Jiný překlad: Myslím-li na tento velký plán, klekám na kolena před Otcem (od něhož každé otcovství, pozemské nebo nebeské, má svoje jméno)

Důležitější než víra syna je víra otce:

  • Mk 9,20-24 Ježíš chce po otci aby věřil Mk 9,22 - syn toho jistě nebyl schopen
  • Sk 16,29-32 "Věř" řekli apoštolové otci Sk 16,31a z toho vzešla spása domu

otec je pro víru syna prototypem Otce

  • Ef 6,4 a Ko 3,21

otec má synu zvěstovat Otce

  • Dt 11,18-21

muž se musí osvědčit jako otec, aby byl platný církvi

  • 1Tm 3,4-5

selhání otce ponesou i synové

  • Dt 28,41 Oz 4,6

... ale Bůh je s námi

  • Mal 3,23-24
2006 ... konec archivu roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru