YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání


Připravujeme pro vás - klikněte sem pro jejich seznam

Archiv 11 akcí roku 2020

Archiv 62 akcí roku 2019

Archiv 51 akcí roku 2018

Archiv 48 akcí roku 2017

Archiv 50 akcí roku 2016

Archiv 53 akcí roku 2015

Archiv 59 akcí roku 2014

Archiv 70 akcí roku 2013

Archiv 72 akcí roku 2012

Archiv 79 akcí roku 2011

Archiv 82 akcí roku 2010

Archiv 82 akcí roku 2009

Archiv 65 akcí roku 2008

Archiv 67 akcí roku 2007

Archiv 68 akcí z roku 2006 ...

15.- 22.7.2006 Letní kurz, Frenštát

přihláška na kurs (formát Word) leto_ms.gif 
Kurz je zaměřený na prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině. Účastnit se mohou manželské páry každého věku. Je možné s sebou vzít i děti, pro které je připraven poutavý prázdninový program. Kurzů Manželských setkání se u nás zúčastnilo již více než 3 000 manželských párů. Účast na tomto kurzu je velkou příležitostí pro manžele k obnovení a posílení vzájemné lásky, k výměně zkušeností i k duchovnímu povzbuzení.

YMCA Setkání pořádá od roku 1989 týdenní letní kurzy pro manželské páry. Náplní kurzů jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství, doplněné skupinovou prací. Ve skupinkách 3 – 4 párů se zamýšlíme nad tématikou přednášek a problémy našich vztahů. Společně se svojí skupinou nebo samostatně v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se předcházet nebo zvládnout případné partnerské neshody a konflikty. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

Obsahem přednášek jsou témata:
 1. Krize v manželství,
 2. Křesťanské manželství a priority,
 3. Zdravé sebevědomí,
 4. Odpuštění,
 5. Rozdíly mezi mužem a ženou,
 6. Základy komunikace,
 7. Vzájemné porozumění,
 8. Vyjadřování pocitů,
 9. Naplňování potřeb,
 10. Sexualita,
 11. Pozornosti a romantika.
Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví z vlastního života. Vedoucí skupinky jsou manželé, kteří se už kurzu zúčastnili a pomáhají ostatním. Podmínkou přihlášení na kurz je ochota účastníků zúčastnit se celého společného programu.

Do programu je zařazen kromě společné práce i čas pro odpočinek a sdílení.
Z důvodu kapacity ubytování a snahy věnovat co nejvíce času svému partnerovi vás prosíme, abyste zvážili účast dětí na kurzu. Pro ty, které přijedou s vámi, je připraven bohatý program různých soutěží, her, zábavy, a katecheze. Po celou dobu vaší účasti na přednáškách a ve skupinkách se o děti postarají mladí pečovatelé, kteří se na práci s dětmi celý rok připravovali. Podle stáří budou děti rozděleny do skupin.

Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání jsou ekumenickým setkáním, ve kterém nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu muže a ženy v lásce.

Jak se přihlásit na kurz ?

Tyto informace o místě a podmínkách konání kurzů a jejich ceně a závaznou přihlášku vám zašleme na požádání písemně. Pokud se rozhodnete na základě údajů z této stránky, stáhněte si přihlášku na kurs a vyplněnou ji co nejdříve zašlete, zašleme vám potom další informace.

Pokyny k zaplacení budou rozesílány podle pořadí doručení závazných přihlášek do naplnění kapacity letního kurzu. Ostatní budou vedeni jako náhradníci.

Podmínka účasti: Společná, dobrovolná účast obou manželů. Kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách, pro páry zatížené neukončenou nevěrou nebo jiným omezením, které by jim neumožňovalo zapojit se plně do programu

Datum a místo konání:
I.turnus 2. – 9.7.2006 Kroměříž
II.turnus 15. – 22.7.2006 Frenštát p.Radhoštěm

Stravování: Celodenní - snídaně, obědy a večeře jsou v ceně účastnického poplatku. Možnost přikoupení občerstvení v bufetu.
Ubytování: V objektech středoškolských internátů.
Děti: budou mít zajištěn svůj vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Přesto vás však prosíme, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu a rozhodně nebrali ty, kterým působí problémy kolektiv, nebo odloučení od rodičů (zejména děti ve věku 2 - 4 let). Pokud nemáte kde umístit takové dítě, doporučujeme vzít si s sebou vlastního pečovatele, kterého dítě důvěrně zná, staršího 18 let, který bude ubytován společně s vámi nebo s ostatními pečovateli. Uveďte vlastního pečovatele v závazné přihlášce.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na ubytování, stravu, část režijních nákladů (např. skripta, poštovné, materiál pro hry dětí apod.) a členský příspěvek sdružení YMCA Setkání (200,- Kč rodinné členství) na rok 2006/2007. Ostatní výdaje budeme hradit z dotací a sponzorských darů, které se nám podaří v letošním roce získat. Jedná se o příspěvek na pronájem společenských místností, organizační zajištění kurzu a částečná dotace pobytu pečovatelů a vedoucích dětí. Pečovatelé jsou školení dobrovolníci, kteří se o vaše děti budou starat bez nároku na odměnu.

Poznámky k platbě účastnického poplatku:
Pokud je pro vás zaplacení poplatku obtížné, doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, zaměstnavatele nebo farní úřad se žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo uhradit významnou část účastnického poplatku za sebe, případně i celou rodinu. Na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku (příspěvku) nebo fakturu adresovanou vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli.

Jestli se vám nepodaří získat příspěvek a nedostatek financí by byl jediný důvod vaší neúčasti na táboře Manželských setkání – obraťte se na nás, uděláme vše pro to, abyste se ho mohli zúčastnit.

Sponzorské dary:
Děkujeme za váš případný dar, který může umožnit účast i sociálně slabým rodinám. Dar je možné na základě potvrzení organizátora kurzu odečíst od základu daně (daňové úlevy mohou využít jak podnikatelé tak zaměstnanci).
Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás kontaktujte.
Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy.
Přejeme vám plnost Božího pokoje, radosti a lásky.

Za YMCA Setkání Lída a Jirka Lněničkovi

Kurz „KROMĚŘÍŽ“:
YMCA Setkání, Ludmila Lněničková, Lánská 14, 568 02 Svitavy,
telefon: 461 535 758, e-mail: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz ymca@setkani.org

Kurz „FRENŠTÁT“:
Centrum pro rodinu a soc.péči, Jan Zajíček, Kostelní nám.1, 728 02 Ostrava 1,
telefon: 596 116 522/kl.232; 731 625 621; e-mail: cpr@doo.cz

Kurz Frenštát

Datum: 15. - 22.7.2006

Místo konání: Internát SPŠ elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm, v pěkném prostředí podhorského městečka v Beskydech.
Příjezd: 15.7.2006 dopoledne mezi 9.00 - 12.00 hod.
Začátek: 15.7.2006 ve 12.00 hod. obědem
Ukončení: 22.7.2006 do 14.00 hod. obědem

Ubytování: tří a čtyř lůžkové pokoje s možností dalších dvou vlastních přistýlek (lehátko, spacák apod.). Pro jednu rodinu lze z důvodů omezené kapacity (70 pokojů) zajistit pouze jeden pokoj. Pro každé patro (10 pokojů) je k dispozici společná kuchyňka s vařičem a ledničkou, koupelny a WC.

Stravování: plná penze v areálu internátu.

Účastnický poplatek:
Dospělý: ubytování, strava, písemné materiály ... 2 300,-
První dítě:
a) ubytování, strava - celá porce, náklady na pečovatele ... 2 300,-
b) ubytování, strava - poloviční porce, náklady na pečovatele ... 1 950,-
Druhé a další dítě:
a) vlastní přistýlka, strava – celá porce, náklady na pečovatele ... 1 850,-
b) vlastní přistýlka, strava - poloviční porce, náklady na pečovatele ... 1 550,-
Kojenci a batolata (kočárku nebo vlastní postýlka)
strava vlastní, náklady na pečovatele ... 1 100,-

Další kurzy se stejným obsahem se konají:

Kroměříž, 1. - 9. 7. 2006, pořádá YMCA Setkání
Přihlášky a bližší informace: Ludmila Lněničková, Lánská 14, 568 02 Svitavy,
telefon: 461 535 758, e-mail: Ludmila.Lnenickova@seznam.cz ymca@setkani.org

Litomyšl, 22.-29.7.2006, pořádá CPR Liberec/Litoměřice
Přihlášky a bližší informace: Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3
telef.: 417 852 315, mobil: 606 501 897, e-mail: frantisek.ruzicka@mukrupka.cz

Vysoké Mýto, 9.-16.7.2005, pořádá Genea, občanské sdružení.
Přihlášky a bližší informace: Josef a Bohunka Horští, Mokrohorská 35, 674 00 Brno
Mobil: 604 789 838; e-mail: horsky@nettown.cz

Třešť, 18.-26.8.2006, pořádá YMCA - Živá rodina
Přihlášky a bližší informace: Hana Pištorová, YMCA-Živá rodina, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1, tel.: 224 872 421, 606 745 048, e-mail: hana.pistorova@familia.cz
Martin Šmídek, 26.2.2006
... konec archivu roku 2006

Archiv 56 akcí roku 2005

Archiv 48 akcí roku 2004

Archiv 4 akcí roku 2003

Archiv 2 akcí roku 2002

Archiv 9 akcí roku 2001
program REGEXP '1|2|3|4|5'
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru