YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 15 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 27 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí z roku 2006 ...

Seminář VPS 2

 24.- 26.11.2006  , 24.11.2005
Milí přátelé,

po roce Vás opět srdečně zveme na setkání starších VPS-ek.

Víme jak je těžké sloužit a pomáhat druhým, když tak často potřebujeme ještě pomoc nebo povzbuzení my samotní. Právě proto je toto víkendové setkání určené jenom nám VPS-kám, abychom načerpali novou sílu, radost nebo moudrost, a obnovili naše manželství.

Velmi si vážíme vaší práce a služby pro druhé, bez které by Manželská setkání nemohla být a mnoho manželských párů by nikdy nedostalo příležitost ke změně a růstu jako kdysi my. Nelze však jenom dávat, čas od času je potřeba si také odpočinout a načerpat. Přijeďte a přijměte tento víkend jako příležitost pro vaši osobní obnovu a povzbuzení.
Již tradičně je připravený pestrý a zajímavý program, ve kterém je prostor jak pro modlitbu, ztišení, vzájemné sdílení a výměnu zkušeností tak i pro odpočinek, neformální přátelské rozhovory a nebude chybět ani oblíbený sobotní „galavečer“, tentokrát na téma: „Kabaret u dobré pohody“, provázený naším oblíbeným humoristou Honzou Šlachtou. Čeká nás také opět nádherná nedělní slavnost Krista Krále. Spoluúčastí jednotlivých kurzů na přípravě programu chceme obnovit a posílit původní smysl této akce: setkávání VPS/ PPS ze všech kurzů Manželských setkání. Je to nádherná příležitost k setkání s přáteli, s kterými nás spojuje podobná zkušenost i služba. Věříme, že se i letos budeme moci setkat s přáteli z různých kurzů MS od severních Čech až po Slovensko.
Nenechte si to všechno ujít a určitě přijeďte.

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme plnost Boží blízkosti ve vašich srdcích i rodinách. Pokud jste ještě na "starších VPS" nebyli - zkuste nasát atmosféru těch loňských.
Váš výbor MS

Ubytování: je zajištěno na Arcibiskupském gymnáziu. Je nutné si přinést vlastní spacák nebo deky, protože není možné použít lůžkoviny studentů!

Strava: celodenní, 3x denně. Začíná pátek večeří, končí v neděli obědem. Pokud si někdo stravu nebo některá jídla nepřeje, uveďte to v závazné přihlášce.

Děti: podobně jako na jiné víkendové akce MS, není vhodné brát sebou. Výjimku tvoří kojenci, ale také děti pro které nemáte hlídání doma. Je však potřebné si zajistit svého pečovatele a uhradit účastnický poplatek. Účast dítěte a pečovatele uveďte do přihlášky. Platbu za pečovatele nebo dítě, které bude mít stravu připočítejte k účastnickému poplatku.

Účastnický poplatek: 500,- Kč osoba/víkend t.j. 1000,- Kč za pár

Účastnický poplatek budeme tentokrát vybírat v hotovosti u příjmu.
(Pokrývá náklady na stravu a částečně ubytování, ostatní výdaje hradíme z dotace YMCA a sponzorských darů. Pokud by však i tato cena byla pro vás hlavním důvodem neúčasti je možné požádat o slevu. Na druhou stranu uvítáme sponzorské dary v jakékoliv výši podle vašich možností.)

Přihlášky: posílejte co nejdříve, nejpozději však do 15.11.2006, na adresu:
e-mail: ymca@setkani.org  
nebo poštou : Ludmila Lněničková, ; Lánská 14, 568 02 Svitavy, 777 191 868;
e-mail: ludmila.lnenickova@seznam.cz

P R O G R A M

P á t e k,  24. 11. 2006
17.00-19.00 Příjezd, registrace
18.00-19.00 Večeře
19.15-20.00 Setkání vedoucích skupin
20.00-21.00 Zahájení. Společná modlitba - nácvik židovských tanců
21.00-22.30 Setkání ve skupinách na téma „Kdo jsem?“

S o b o t a, 25. 11. 2006
07.30-08.00 Ranní modlitba (Kaple)
08.00-08.45 Snídaně
08.45-10.15 P. Martin Vařeka: Obětování vlastních představ o modlitbě
10.30-12.00 Práce ve skupinkách
12.00-13.00 Oběd
13.00-14.30 Odpolední volno
14.30-16.00 Petr a Milena Jandovi: Přijímám tě takového, jaký jsi
16.00-17.30 Práce ve skupinkách
17.45-18.30 Mše sv. s nedělní platností
19.30-00.00 Kabaret u dobré pohody - společný galavečer s večeří

N e d ě l e, 26. 11. 2006
08.00-08.45 Snídaně
09.00-10.30 Slavnost setkání s Králem...
10.30-11.30 Panelová diskuze u kávy
11.00-12.00 Závěr
12.00-13.00 Oběd

Drazí přátelé, a ještě něco…

… jak už bývá tradicí posledních let, setkání starších VPS-ek není jen pracovní a duchovní, ale také odpočinkové a zábavné. Tomu je určen sobotní večer – je pokaždé laděn trochu jinak a trochu stylově. Měli jsme už gala večer ve stylu 20.let a rytmu swingu, country večer, večer pravého a nefalšovaného folklóru, Ples v Opeře, Myslivecký bál, Mejdan hippies, Námořnický bál , Pohádkový ples a Svět bez hranic.

Název letošního večera je "Kabaret u dobré pohody" a půjde především o to, abyste se na slavnosti cítili opravdu v pohodě. Podle toho se také oblečte. Tentokrát neberte ohledy na to, co na vaše oblečení řekne partner nebo okolí. Pohoda je nadevše a proto zůstaňte sami sebou. Někdo se cítí nejlépe v trenýrkách, někdo v teplákách, někdo v šatech, někdo v obleku... Fantazii se meze nekladou.

Odvahu a smysl pro humor přejí organizátoři.
2006 ... konec archivu roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru