YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Připravujeme pro vás 14 akcí - klikněte sem pro jejich seznam
2020Archiv 27 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí z roku 2006 ...

Setkání vedoucích kurzů MS

 21.- 23.4.2006  Martin Šmídek, 15.6.2006
Letošní setkání vedoucích kurzů se konalo v Domě svatého Josefa na Grúni a organizátorem byl frenštátský kurz .

 Rodina v civilizačních proměnách v současnosti a blízké budoucnosti

Josef Zeman ve své přednášce vyjádřil své znepokojení nad stavem současné rodiny:  klesá počet rodících se dětí - u nás asi 1,2 na ženu, přičemž pro udržení stavu je potřeba 2,1 dítěte na ženu, loni se 31,8 % dětí narodilo mimo manželskou rodinu, roste počet nesezdaných soužití, přitom nesezdané soužití předcházející manželství zvyšuje pravděpodobnost jeho rozvodu o 57 %. Obecně se dá pozorovat, že klesá obecná účinnost výchovy a vzrůstá počet i závažnost sociálně-patologických jevů.
Změny jsou způsobeny řadou příčin: změnou diferenciace mužské a ženské role v rodině, změnou charakteru práce (manipulace s předměty je nahrazena manipulací se symboly), dostupností vzdělání pro ženy, změnou postavení dítěte v rodině a paradigmatu výchovy, pokračující individualismus a idea rovnoprávnosti pohlaví a v neposlední řadě prodlužující se lidský věk. Často se tvrdí, že tyto změny jsou následkem průmyslové revoluce, nástupem kapitalismu. Někteří sociologové paradoxně soudí, že průmyslová revoluce byla naopak umožněna změnou rodiny.

Hranici mezi moderním západoevropským typem a tradičním typem rodiny lze vytýčit  dokonce i na mapě - tvoří ji pomyslná spojnice mezi městy Petrohradem v Rusku a Terstem v Itálii. Bylo zajímavé uvědomit si, že tato spojnice vede právě přes Beskydy, kde přednáška probíhala a že zhruba polovina účastníků žije na západ a polovina na východ od ní.

Nový typ rodiny vytvořil dva zdroje, ze kterých mohla rozvíjející se industriální společnost těžit. Jednak došlo k uvolnění mužů k práci mimo rodinu, což umožnilo jejich cílené využívání v progresivních oborech a oblastech a jednak byla (Možný, 1999) 'vztyčena hradby mezi soukromým a veřejným“. To umožnilo členům rodiny, ale zejména muži – živiteli, „uchylovat se za tuto hradbu a regenerovat svoji energii pro nelítostné zápasy v konkurenčním veřejném prostoru“.

Pro současnost je dále typická možnost pracovního uplatnění žen, vedoucí k ekonomické nezávislosti žen před i po založení rodiny. Ode všech se očekává stálé dovzdělávání se, případně rekvalifikace. Dochází tím ke konfliktu rodiny a vzdělání, je vytvářena novost podmínek pro vznik ženské identity.

Vznik a rozšíření romantické lásky je specialitou západního světa. Zatímco vášnivá láska existuje v nějaké formě ve všech kulturách, romantická láska je specialitou západokřesťanské kultury. V romantické lásce element sublimované lásky převažuje nad sexuální vášní. Romantická láska vyvázala manželství ze širších sociálních vztahů a dodala mu zvláštní význam. Romantická láska feminizuje lásku, zároveň ji však odděluje od reprodukce. Vydělením ze sociálních determinant se stala  romantická láska něčím zcela novým, nemyslitelným pro středověký komunalismus. Romantická láska je sekularizovanou formu lásky k Bohu.

V další části přednášky se Josef Zeman věnoval nárůstu náročnosti výchovy dětí o potom žhavé problematice rovnosti mužů a žen.

Tématu Manželských setkání se nejvíce dotkl poznámkami o romantické lásce. To, že romantická láska byla povýšena na konstitutivní prvek manželství přináší pochopitelně komplikace. Jen málo věcí je tak labilních jako lidské city. Mají být právě ony dobrým  základem manželství, po kterém požadujeme, aby bylo nejstabilnější společenskou institucí?

Jednota v různosti

Večer byl věnován řadě témat, kterým jsme přiřadili priority. Je z nich vidět, že přednáška Josefa Zemana byla opravdu stimulující.

Zbytek večera jsme věnovali diskusi o všem co nás spojuje i rozděluje. Hodně se v této souvislosti debatovalo o výměně názorů, která se po článku P. Orko Váchy objevila na stránkách Bulletinu Manželských setkání.

Naštěstí jsme se rozešli s tím, že názorová různost nám nevadí v další spolupráci, ba naopak.

 Lež a závist

Nedělní přednáška P. Víti Řehulky byla věnována nevšednímu pohledu na dvě přikázání Desatera. Zaznělo například, že ten, kdo obelhává, není žádný borec ale naopak slaboch, který má strach žít v pravdě. Pravda je filosofická a evangelijní. Ta filosofická říká: 'Mám pravdu a ty ji teedy musíš přijmout.' Evangelijní pohled na pravdu říká, že pravda je osoba. Tedy, že pravdu žijeme jako vztah.

Společná obranou proti lži a závisti druhých je žehnání. Přát jiným dobro, i když to jde 'mezi zuby'. Žehnáním vyjadřujeme pochopení toho, že Bůh tak miluje toho člověka, že mu chce skrze náš dotek dát pocítit svou lásku.

Přednášku si můžete poslechnout zde.

Následovala nedělní bohoslužba v nádherném prostředí dřevěného kostelíka na Grúni.

... a závěrTam v Beskydech na Grúni,
sešli se manželáků tahúni.
Vrcholky hor ještě v barvě zmrtvýchvstání Krista
(petrklíčů je kolem 300)
a já náhle nemoh se hnout z místa,
protože z ticha lesa na paseku vyšla srna,
a já záviděl jsem těm co jsou odsud (a ne z Brna);
a závidět to bych neměl,
tak žehnám tomu kraji
kde meruňky či broskve neuzrají,
kde život tvrdý je
však srdce čistá,
kde Bůh na pasece
i pro mne našel kousek místa.

(Honza Šlachta)
2006 ... konec archivu roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru