YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Modlitby

Dajenu - bylo by nám stačilo

kopírovat odkazautor Martin Šmídek, 16.3.2005

Tuto litanickou modlitbu se modlí židé o svátku Pesah

Dajenu

"Bylo by nám stačilo"
Jak četné jsou stupně Boží dobroty vůči nám!

Kdyby nás vyvedl z Egypta
a nevykonal nad nimi soud,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nad nimi vykonal soud
ne však nad jejich bohy,
bylo by nám stačilo.

Kdyby vykonal soud nad jejich bohy,
ale neusmrtil jejich prvorozence,
bylo by nám stačilo.

Kdyby usmrtil jejich prvorozence,
nedal nám však jejich jmění,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nám dal jejich jmění
a nerozdělil by před námi moře,
bylo by nám stačilo.

Kdyby před námi rozdělil moře
ale nepřevedl nás středem suchou nohou,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nás převedl středem suchou nohou,
nenechal však utonout naše pronásledovatele,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nechal utonout naše pronásledovatele,
ale nestaral se na poušti o naše potřeby čtyřicet let,
bylo by nám stačilo.

Kdyby se staral na poušti o naše potřeby čtyřicet let,
ale nedal nám jíst manu,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nám dal jíst manu,
nedal nám však šabat,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nám dal šabat,
ale nepřivedl nás k hoře Sinaj,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nás přivedl k hoře Sinaj,
ale nedal nám zákon,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nám dal zákon,
neuvedl nás však do izraelské země,
bylo by nám stačilo.

Kdyby nás uvedl do izraelské země,
ale nezbudoval by nám svatyni,
bylo by nám stačilo.

Ne tedy jedno, ale mnohá a mnohá dobrodiní nám Všemohoucí prokázal:

Vyvedl nás z Egypta,
vykonal nad nimi soud,
vykonal soud nad jejich bohy,
usmrtil jejich prvorozence,
dal nám jejich jmění,
rozdělil před námi moře,
převedl nás středem suchou nohou,
nechal utonout naše pronásledovatele,
staral se na poušti o naše potřeby čtyřicet let,
dal nám jíst manu,
dal nám šabat,
přivedl nás k hoře Sinaj,
dal nám zákon,
uvedl nás do izraelské země,
zbudoval nám svatyni, aby smířil všechny naše hříchy.

zatížení serveru