YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

2.- 5.12.2004 Fišerka 2004

Pozvánka

Zdravím všechny a těším se na pravidelné roční setkání na Fišerce.

Program :
Čtvrtek 17 - 19 hod příjezd
, 19 hod večeře, 20 hod úvodní přednáška - Václav Vacek
Pátek 7 hod snídaně 8 - 11 hod dopolední blok - Václav Vacek (rozhodování v mém životě) 12 - 18 hod výprava na Labskou louku nebo hřebeny, nebo budeme pít na žal, že se nedá vyrazit ven, po návratu večeře
Sobota Celodenní program Václava Vacka
téma: Kam se nám vytratil živý Kristus ? Chudoba a bohatství ?
Neděle
Panelová diskuze

Ubytování v penzionu Fišerka, přístupové trasy, adresa a telefony jsou na plánku v příloze. Co s sebou : Bibli, sešit na poznámky, tužku, buben a běžky! to jsou povinné pořeby Dále je třeba se teple obléci - chodí se ven na procházky. Počítejte s ranní rozcvičkou (tepláky, tenisky), pro celodenní výlet doporučuji turistické oblečení a běžky!, nejlépe něco nepromokavého, baťůžek na blbosti a nože, výlet je náročný, ale skvělý a navíc plánuji mírně pozměněnou trasu ve prospěch krásných výhledů. Běžek se nebojte, bude i náhradní okruh pro ty, kdo se necítí.

Zdravím za všechny a těším se na setkání Ludva

A pár vzpomínek ...

... ke kterým můžete připojit tu svou.
, 2.12.2004

Páteční výlet

PC030195.jpg (615973 bytes)IM019468.jpg (280490 bytes)Také letos nás čekal výlet do nejvyšších míst naší vlasti. Kuchyň nás vybavila chleby a poněkud problematicky zabaleným čajem v desetilitrovém hrnci - loňská lahev piva se mi nesla mnohem lépe.

Václav nás vybídl k zamyšlení ujasnit si, co pro nás znamená Ježíšovo připodobnění se k cestě a Ludva nadiktoval číslo Horské služby.

Na zastávce jsme byli plni očekávání, jaká bude cesta letos. Pojede i Ona?


PC030198.JPG (601508 bytes)PC030200.jpg (92995 bytes)Smutek z její nepřítomnosti jsme rychle zaplašili mužnou silou Lukášova hlasu. I letos řidič přes zjevnou nervozitu zvládl jízdu ve zdraví.


VB2004011.jpg (584618 bytes)IMG_2948.jpg (609371 bytes)A pak už nás čekala cesta tentokrát opravdu drsnou krkokonošskou hřebenovkou.

Někteří potili krev, jiným v extrémních podmínkách selhala výstroj. Roztržené boty a zlomené hole tak lemovaly naši cestu k Ženským kamenům. Jak symbolické!


IMG_2925.jpg (718662 bytes)IMG_2971.jpg (1096083 bytes)Pokud se někomu nepodařilo zničit sebe nebo výstroj při krkolomných sjezdech, učinil tak aspoň při rituálním tanci.

Kdo dorazil na chatu hlasitě úpěl k Hospodinu, že přežil. Vcelku se zdá, že jsme opět vyvrátili pověru, že je sportování prospěšné zdraví. Naštěstí jsme se večer osvědčeným způsobem dali do pořádku.


PC020007.jpg (514720 bytes)

Martin Šmídek, 9.12.2004

Cesta skrytou krásou

PC030206.JPG (506016 bytes)

Když jdeš hustou mlhou po hřebenu Krkonoš jsi jako slepec. Jdeš za kamarádem, který klopýtá před tebou a vede vás jen řada hřebenových tyčí.

[Iz 42:16a] Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit.

IM000403.jpg (52032 bytes)

Byl jsem moc rád, že jsem před čtyřmi lety šel tou samou cestou a viděl jak je krásná. Byli jsme zaliti slunečním jasem, sníh jiskřil a kolem šuměly vodopady, jimiž se právě zrozené Labe vrhalo do moře zpěněného bílými oblaky zaplňujícími údolí. Nebylo žádné místo na pochybnosti, že je Bůh s námi. Emanuel se těšil z naší radosti, z toho jak je Otec šikovný stvořitel.

Letos jsem díky tomu věděl, že kolem skryta mlhou je táž divukrásná krajina. Vzpomínka byla vlastně skutečnější než dotek smyslů. Čerpala ze vzácnějšího Dotyku.

PC030207.jpg (6547 bytes)[Iz 42:16b,18] Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Slyšte, hluší, prohlédněte, slepí, ať vidíte!

Blahoslavená víro! Provádíš mě mlhou i temnotou vlastního nitra.

Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." [Jan 20:29]


Martin Šmídek, 9.12.2004

Kam se vytratil živý Kristus?

(toto není žádný přepis Václavových přednášek, jen pár neuspořádaných poznámek, které si během čtvrtka, pátku a soboty psal Martin)

PC040231.jpg (461849 bytes)Kristus král

Pojem krále byl v socialismu zesměšněný.

Je to vrcholný archetyp (Ježíš je měl všechny ale krále zvlášť). Pro nás král je pohádka nebo středověk.

U židů byl král pomazaný (tj. ten kdo přijal poslání).

Král vedl do bitvy (ale už Davit selhal ale kál se - to dnešní politici neumí), král hájí svobodu každého, Ježíš si všímá každého (malomocní, nevěstky, zločinců) aby jim vrátil lásku k životu. Král vychází a také začíná práci (sv.Václav zahajoval žně tím, že s rolníky těžce pracoval celý den)

Jan Lucemburský - byl v cizině a tu to pustlo; Karel IV zde žil - a země vzkvétala. Sv. Vojtěch - neměli o něj zájem, odešel do Polska, prosili ho aby se vrátil - a on zjistil jak byli vyvraždění Slavníkovci - "proč bych se vracel?".

Kristus kraluje - ale podle Izajáše má lehat medvědice s jehnětem - kde to je? Litanie k nejsv.srdci Ježíšovu - jak to vnímá dítě? (otec 11 dětí se mě zeptal: Bratře, proč papež neuzdravuje?).

Kam se poděl?

[Sk 3,21] On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. ... Kristus je v emigraci v nebi.

My jsme se Krista zřekli a Otec mu poskytl azyl

Kdo je křestan? Ten, který je bez hříchu? Kdo by byl v církvi?. Křesťan je ten, kdo je je veden touhou po Kristu - pro kterého je jeho názor důležitý.

(viz loni - Anselm vyšel ze středověkého myšlení a ... teorie zadostiučení - souboj, ... je rozdíl jestli někdo urazí žebráka či krále - takže zadostiučinění musel dát Boží syn). Nejsme zvyklí mluvit "kdo je pro mě Bůh?" to je těžké - ale my neumíme ani říct "kdo je pro mě maminka?". Mluvíme ve frázích. "Ježíš za nás zemřel", "Boha to umířilo"

Ad Radův obraz (některým lidem vadí, že JK neměl trnýrky ale navadí jm CO jsme mu udělalií). Říkáme o 3 křížích: jeden ke spáse, druhý očistcem a třetí je začátek pekla. Co kdyby nám syn na trest (zaracha TV na dva týdny) řekl "Já to obětuju za duše v očistci". Pro židy je kříž jako pro nás srp a kladivo, nebo jako hákový kříž pro rodiče.

Učitel a učedník

J3 Nikodém (je to zřejmě záznam několikahodinového rozhovoru). Nikodém je znechucený a odchází. Učedníkem se nestal.

Byl spravedlivý - viz přípravu procesu, který je špatně připravený (Nikodéma to štve). Kaifáš měl říct "pro nedostetk důkazu tě propouštíme" - místo toho divadlo: Ježíš je vyzván aby řekl jestli je Mesiáš (měl říct ne a odsoudili by ho za vzbouření při vjezdu do Jeruzaléma). Kaifáš ho nepodceňoval. Niokdém odchází znechuceně z rady.

Nikodém Ježíše nepřijal "za živa" ale po jeho smrti vidí, že měl Ježíš pravdu a stal se jeho učedníkem.

Host a hostitel

PC040266.jpg (280391 bytes)

Kostel znamená "společensví. Jdu do kostela = jdu mezi Kristovy učedníky. Mše je hostina hříšníků (co by tam dělal člověk bezhříšný? Musí odejít po 5 minutách). Jdeme-li do kostela, nemáme myslet na své svědomí ale těšit se jako když jdeme na návštěvu k příjemným lidem

Ježíše zvali ho k sobě různí hostitelé - třeba protivní jako Šimon. I v Jerichu asi na Ježíš "číhal" oficiální hostitel (nevíme jaký byl). Ale Ježíš dal přednost Zacheovi i když to byl prevít. Zacheus asi skončil s náboženstvím (nebyl byl kolaboroval, kdyby čekal Mesiáše). Ježíš ho asi přinutil přemýšlet nad životem, protože oslovoval hříšníky.

Představme si, že jsme museli utéct za hranice a pak jsme poslali posla pro své děti. Dali jsme mu dopis, aby s ním přešli hranice - jak mu mají uvěřit? Dopis mohl být ukradený a mu jsme děti stále nabádali aby byly opatrné. Posel je zoufalý, protože mu nevěří - pak si všimne zapáleného krbu a strčí ruku do plamenů. Až se jeho ruka začne škvařit v plamenech, tak mu děti uvěří a jsou s ním.

Zakládáme si na své pravdě, svém výkonu a své zbožnosti - a míjíme se s Bohem (Mt 5,1-12 a Lk 6).

K jeslím přišly dva typy lidí: pastýři (nic nevěděli) a mudrci (věděli, že nevědí)

Ve podobenství o nepoctivém správci je správnějším překlad "udělejte si přátele z pomíjivého majetku" než překlad "z nespravedlivého mamonu".

Připomenutí, Ježíšových podobenství o sobě samém: "Já jsem cesta ...". Nato jsme každý krátce říkali co jsem si všiml na cestě (kamarádi, cíl, závory, samota, stopa, hospody, správný pruh ...)

Smrt je jako když se děti hrají, tátá je volá a oni volají "ještě chvíli" ... on je ještě chvilku nechá a pak "děcka, domů".

Václav Vacek, 9.12.2004

pátek - výlet

Honza, Ivan, Ivo, Jarda, Ludva, Martin, Vojta, Zdeněk, 9.12.2004

neděle

Ivan, Martin, Vojta, 9.12.2004

TÁBOR RODIN SPÁLOVSKÝ MLÝN
3.-10.8.2019

srdečně Vás zveme na letní tábor rodin na Spálovském mlýně u OderČeká nás týden pobytu v přírodě v blízkosti poutního místa Panny Marie ve skále, plný her, výletů, vzájemného poznávání, vyrábění, opékání u ohně, mnoho zpěvu a hudby, nejoriginálnější živý ranní budíček s rozcvičkou, bazén (letos věříme, že doopravdy), poopravený areál včetně zajištěné stravy. Spálovský mlýn se nachází v krásném prostředí zachovalé přírody Oderských vrchů, na břehu říčky Odry. V blízkém Klokočově je chov koní - oblíbené místo návštěv dětí...on-line přihláška RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN II víkend pro ženy: 15.11.-17.11.2019
  Vážené ženy, jdeme do druhého kola Respektovat a být respektován, čeká nás pracovní seminář, zajisté mohou přijet i ženy, které se prvního víkendu nezúčastnily. Budeme se zabývat … ...


YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

Na něco se Vás, milí čtenáři, musím zeptat. Když jste byli ještě malí, zlobili jste často? Rodiče, prarodiče, učitele, sourozence, tu postarší sousedku z 2. patra…

Záměrně nepátrám po tom, jestli jste vůbec zlobili. Na světě totiž nenajdete člověka, který si čas od času více či méně nezávazně „nezazlobí“. Občasná neposlušnost k dobře míněným radám, příkazům a zákazům k životu patří. Pravdou ovšem je, že bývá příjemnější zlobit než být zloben. Především rodiče o tom vědí své. Víme to i my v Rodinném životě, a proto se ve 3. letošním čísle věnujeme tématu (ne)poslušnosti dětí.

V rubrice Pohledem církve si s Petrou Giraškovou připomenete, čemu nás učí naše děti (ano, často právě s použitím neoblíbené výukové metody odmlouvání a vzdoru). Velmi bohatá je v tomto čísle rubrika Rozhovorů. Seznámí Vás s inspirující činností sestry Angeliky Pintířové, která se věnuje práci s „problémovou“ mládeží. Díky povídání s mužskou částí rodiny Janštových zjistíte, že poslušnost nemusí být břemenem.

V Tématu Andrea Valová srozumitelně vysvětluje, co je to ADHD a jak s jeho projevy u dětí pracovat. Necháme vás nahlédnout do fungování jedinečné komunity Cenacolo, která se pro mnoho mladých lidí stala cestou ze tmy závislosti do světla nového, svobodného života s Bohem.

Zkušenější rodiče spolehlivě pobaví úryvek o výzkumu „Pubertostaura rexe“ z knihy Jana Weilera. V Anketě se nám děti svěřily, proč nás často (ne)poslouchají.

Rubrika Vztahy a výchova přináší vtipná, přesto hluboká zamyšlení od Luboše Nágla (Dělník je smrtelný, vylepšování živé) a Magdaleny Strejčkové (Příběh tramvajový aneb lekce pro (ne)poslušnou maminku). Čtení na dobrou noc přináší část příběhu o Pinocchiovi. V Duchovním životě zjistíte, jak se tančí oslavný tanec Santaranta (Cherubín). Jitka Hosanna Štěpánková si v Babiččině teologii povídá se svou vnučkou o kouzelném zrcadle, které si s sebou nosíme všichni, našem svědomí. MUDr. Jitka Krausová nás seznámí s životním příběhem Ct. Alessandra Nottegara – bývalého klerika, který se nakonec rozhodl sloužit Bohu jako manžel a otec a zakladatel komunity Maria, královna míru.

Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty – tentokrát na polévku poutníka do Compostely, tipy na zajímavé knihy, a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží z minulého čísla. Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo e-mailem (rodinnyzivot@ado.cz). Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru