YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

8.- 15.8. SPÁLOVSKÝ MLÝN 2020 - letní tábor rodin

Drazí přátelé,

srdečně Vás zveme na týdenní letní tábor rodin na Spálovském mlýně u Oder v termínu 8.-15. 8. 2020.

Ano, přestože je tato doba napjatá a výhled na léto poněkud nejistý, připravujeme opět oblíbený letní tábor rodin. Věříme, že dojde k ústupu epidemie v pravý čas a budeme se moct společně setkat a povzbudit. Program bude stejně bohatý jako každý rok.

Čeká nás týden pobytu v přírodě v blízkosti poutního místa Panny Marie ve skále, plný her, výletů, vzájemného poznávání, vyrábění, opékání u ohně, mnoho zpěvu a hudby, nejoriginálnější živý ranní budíček s rozcvičkou, poopravený areál včetně zajištěné stravy. Těší se na nás také Bohunka s loutkou Aničkou a biblickým vyprávěním.

Spálovský mlýn se nachází v krásném prostředí zachovalé přírody Oderských vrchů, na břehu říčky Odry. Je zde hřiště a louky lemované souvislými lesy. V blízkosti je poutní místo "Mariaskála" a městečka Odry a Vítkov. V blízkém Klokočově je chov koní - oblíbené místo návštěv dětí a také bobová dráha v Odrách.

Účast je vhodná pro rodiny s dětmi do 14-15 let, starší pouze za podmínky, že jsou ochotné se aktivně účastnit společného programu nebo pomáhat při jeho přípravě a uskutečňování.

Fotky z předchozích ročníků tábora najdete zde: 2015, 2016 a taky zde...

Pojďme strávit týden, který je naplněn především vstřícnou a přátelskou atmosférou, vzájemným sdílením a povzbuzením.

Abychom měli jistotu, že o tábor je stejný zájem jako jiné roky potřebujeme od vás, co nejdříve závazné přihlášky a po jejich potvrzení také provedení platby. Podle smlouvy s provozovatelem táborového areálu, musíme do konce května uhradit zálohu. Samozřejmě pokud by došlo ke zrušení akce z důvodu pokračujících vládních omezení, poplatky budou vráceny.
 

Za organizační tým se na vás těší "hlavouni"  Jenda a Maruška Loučkovi 

Místo: http://www.spalovskymlyn.cz/
Rekreační areál "Spálovský mlýn", Jakubčovice - část Klokočůvek, okr.Nový Jičín

Příjezd: sobota 8.8., odpoledne po 13.00 h, začátek společnou večeří v 18.00 h.
Ukončení: sobota 15.8. obědem ve 12.00 h

Ubytování: ve čtyřlůžkových táborových chatkách a chatě, včetně lůžkovin (k dispozici je 140 lůžek ve 20 chatkách a chatě), je možné bydlet i ve vlastních stanech.
Strava: 5x denně

Cena za dospělého/týden: 3 060,-
Cena za dítě do 12 let/týden: 2 670,-
Cena za dítě do 3 let bez nároku na stravu: 0,- Kč

----------------------------------------------------------------------------

Závaznou přihlášku zašlete mailem na adresu: ymca@setkani.org

Účastnický poplatek, (případně alespoň zálohu 50%) uhraďte po potvrzení přijeti vaši přihlášky.
Platbu proveďte bankovním převodem na účet YMCA Setkání: 2400465447/2010 ; KS: 0558 ; VS: uveďte rodné číslo muže ; SS: 304.

Přijetí přihlášky bude potvrzeno mailem. V případě potřeby vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele nebo odborovou organizaci.

*** Formulář přihlášky zkopírujte do mailu,***
pak vyplňte a odešlete na ymca@setkani.org
---------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška
Letní tábor rodin Spálovský mlýn , 8.-15.8.2020

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby organizace akcí YMCA Setkání v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a zákonem č. 110/2019 Sb. ČR. v platném znění. Souhlasím taky s uvedením mých kontaktních údajů v adresáři účastníků akce, který obdrží její účastníci. Současně souhlasím s tím, že pořadatel je oprávněn dokumentovat její průběh – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály může použít pro účely další propagace své činnosti.
Přečetl jsem si a souhlasím s podrobnou Informaci o zpracování osobních údajů v YMCA Setkání, dostupnou na webu: www.setkani.org/ymca-setkani/5860.

Příjmení, jména a dat.narození:

rodiče:

děti:

 

Adresa:

telef.:

e-mail:

Poznámky: (uveďte pokud chcete odvoz od nádraží, dietu apod...)

*

 

--------------------------------------------------------------------------

Miloš Vyleťal, 12.3.2020

YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2019 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Spřátelené organizace

 

 

, 17.9.2019
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru