YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

LIBI (Mé srdce)

 

Hudba:  Antashi Friedman (2018)
Text: inspirován: 4Mojž 14,21;  2Mojž 33,20;  Žalm 84,3;  Žalm 42,3 
Zpěv: Levy Falkowitch
Choreografie: Yuval Tabashi

Mé srdce                                                                     Libi

Bůh jediný mě stvořil                                            Kel echád berání
a řekl: „Jako že jsem živ, nespatří mě,                 veámarach chaj ani, ki lo jirani,
nespatří mě člověk,                                              ki lo jirani,
má- li zůstat naživu“.                                            haadam vachaj.     (4Mojž 14,21; 2Mojž 33,20)

Mé srdce,                                                              Libi,
mé srdce a mé tělo,                                              libi uvsari,
mé srdce,                                                              libi,
mé srdce a mé tělo,                                              libi uvsari,
budou plesat, budou plesat,                                  jeranenu, jeranenu,
živému Bohu.                                                        el kél chaj.                  (Žalm 84,3)

Žízní po Tobě má duše,                                        Camá lechá navší,
touží po tobě mé tělo.                                           kama lchá vsari.          (Žalm 42,3)

 

Vysvětlivky a gesta:

Jedná se o zkrácenou verzi piutu, který sepsal Abraham Ibn Erza, velký židovský učenec žijící ve 12.století. Tento piut je zajímavý tím, že je psaný akrostichem (začáteční písmena jednotlivých veršů dají jméno autora).

V aškenázských komunitách se piut zpívá dodnes na zahájení šabatu a proto slyšíme hebrejštinu s aškenázskou výslovností, místo sefardské, která se dnes používá v Izraeli. (př. „kél echÓd berOOni“ namísto „kél echád beraani“ …Bůh jediný mě stvořil).

Piut (v této zkrácené podobě) se vlastně skládá ze 4 biblických citátů, které jsou různě zeskládané.

 

Tanec se skládá z 3. Částí:

Tanec se tančí ve valčíkovém rytmu.

1. část: “Bůh jediný mě stvořil….nespatří mě…“

- kroky po kruhu vpravo, „zabrždění“ LN a ,maim – zpět = bázeň před Bohem Stvořitelem.

2. část: „Mé srdce a mé tělo budou plesat…“

- kroky na S (střed), zdvižené ruce = ke chvále, oslavě díkuvzdání Bohu.

3. část: “Žízní po tobě  má duše, touží po tobě mé tělo…“

- gesto - obě ruce narovnané na střed, „brát a nabírat si z Boha sílu a milost“ = silná touha po Bohu

- čerkesia L-P nohy; opačná ruka než noha vždy„zalomená“ = touha, zápas, vyjádření boje o Boha…

 

Tanec je složitější, je pro pokročilejší tanečnice.

Je ale velmi krásný svou hudbou a vyjádřením srdce, pocitů, prožíváním… touhy po Bohu a životního zápasu.

Důležité jsou v něm taky v souladu s kroky pohyby rukou. Silně vyjadřují gesty obsah tance.

 

Podívejte se na video nahrávku, z které se kroky taky dají vyčíst.

Miloš Vyleťal, 17.12.2019

YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2019 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Spřátelené organizace

 

 

, 17.9.2019
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru