YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

SHEMA ISRAEL (Slyš Izraeli)

Hudba, zpěv: Sandy Shmuely (2003)
Choreografie:  Smulik Govari
Text písně:  5 Mojž 6, 4-5 (krátká verze modlitby  Sh´ema Israel)

ŠeMa ´Yisrael.
Slyš Izraeli.

Ha Shem Elokeinu
Hospodin je náš Bůh,

Ha Shem echad.
Hospodin jediný.

Ve´havta HaShem Elohecha
Budeš milovat Hospodina, svého Boha,

Bechol Le Vavecha,
celým svým srdcem,

Bechol Nafšecha,
a celou svou duší

Uvechol Me Odecha.
a celou svou silou.

Vysvětlení obsahu, symbolů, gest a kroků tance:

Modlitba:

Shema je jednou ze dvou modliteb, které jsou specificky přikázány v Tóře. Je to nejstarší modlitba judaismu, recitována ráno a večer od starověku. Je složená ze 3 biblických pasáží. Je zahrnutá do liturgie Maáriv (večerní služby) a Shacharit (ranní služby).

Ćást 1.: 5 Mojž 6,4-9  - nejzákladnější obsah židovské víry

Část 2.: 5 Mojž 11,13-21 – opakuje mnoho z tématu č. 1 a slibuje odměny a tresty

Část 3.: 4Mojž 15,37-41 – denně si připomínat Exodus z Egypta, Bůh - Hospodin nás vyvedl z otroctví Egyptu

Nejedná se skutečně jenom o přikázání, nařízení. Shema popisuje jasný princip mezi zaslechnutým Slovem Hospodina a lidskou reakci na něj. Není jenom příkazem milovat Boha.

Izrael (Boží lid) má (rozkazovací způsob:“Slyš Izraeli!“) Hospodinu naslouchat, počítat s Ním, vnímat Ho a poznávat, kdo je Bůh…

Text dále: „Budeš milovat…“ (je gramaticky vyjádřen oznamovacím způsobem) – následek, postoj naslouchání = …že miluješ Boha, máš jeho Slovo ve svém srdci, opakuješ ho svým synům ( slovo proniká zevnitř ven), a je Ho vidět – na tvých futrech a branách…tvém chování a skutcích.

Nasloucháním Boha, jeho Slova, vzniká LÁSKA. Boží Slovo, kterému nasloucháme, je uložené uvnitř a proniká zevnitř ven, k lidem, přátelům, bližním…miluješ LÁSKOU Boha  - i skrze své bližní, ve svých bližních.


Kroky tance:

Na začátku zní jenom pomalá melodie tance, předčítáme si, modlíme se modlitbu She´ma Israel.

Zpěv = začátek tance, úchyt dolu, kruh, kroky vlevo.

Tanec je na začátku pomalý (důstojný). Opakováním se zrychluje až do radostného, veselého, dost rychlého tance s výskoky.

1. Sekvence:

Rychlé kroky maim vlevo po kruhu, vyjadřují naši cestu hledání v životě.
Čerkesie a pohupy na místě = váhání a zastavení, přešlapování.

2. Sekvence:

Otočení do směru vpravo = změna na cestě – radostné nasměrování. 
Výkrok a potlesk před sebou = veselí, radost.
Půlotočka vpravo se vztaženými rukami ke slávě = oslava Boha.

3. Sekvence:

Kroky ( KSK) bokem na střed  (pravým bokem, levým bokem), pravá ruka se vztahuje nahoru, levá ruka se      vztahuje nahoru =  nesmělé přibližování se k Bohu.

Potlesky do kolenou a před sebou, potlesky vpravo a vlevo = je to tak! Potvrzení. Bůh je můj Pán! Hospodin je náš Bůh, Bůh je jediný!

Sekvence opakujeme.

Na závěr se vícekrát opakuje rychlá sekvence č. 3.

Šalom – společně směrem na kruh.

Podívejte se na video záznam tohoto radostného tance.

Miloš Vyleťal, 10.6.2019

TÁBOR RODIN SPÁLOVSKÝ MLÝN
3.-10.8.2019

srdečně Vás zveme na letní tábor rodin na Spálovském mlýně u OderČeká nás týden pobytu v přírodě v blízkosti poutního místa Panny Marie ve skále, plný her, výletů, vzájemného poznávání, vyrábění, opékání u ohně, mnoho zpěvu a hudby, nejoriginálnější živý ranní budíček s rozcvičkou, bazén (letos věříme, že doopravdy), poopravený areál včetně zajištěné stravy. Spálovský mlýn se nachází v krásném prostředí zachovalé přírody Oderských vrchů, na břehu říčky Odry. V blízkém Klokočově je chov koní - oblíbené místo návštěv dětí...on-line přihláška RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN II víkend pro ženy: 15.11.-17.11.2019
  Vážené ženy, jdeme do druhého kola Respektovat a být respektován, čeká nás pracovní seminář, zajisté mohou přijet i ženy, které se prvního víkendu nezúčastnily. Budeme se zabývat … ...


YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

 

Ženy a muži - rozdílné světy, které se snaží najít vzájemnou rovnováhu. Dvě strany jedné mince. Jsou ženy horší řidičky a muži roztržití hledači zbloudilých ponožek? Proč nás Bůh stvořil tak rozdílné, když máme žít spolu? Na tyhle otázky neexistuje jednoznačná, ani jednoduchá odpověď. Inspirujte se při svých úvahách raději zkušenostmi moudrých mužů a žen na stránkách druhého čísla časopisu Rodinný život s názvem Rozdíly mezi mužem a ženou.

Těšit se můžete na krátký, leč výstižný úvodník P. Karla Skočovského a rubriku Pohledem církve Petry Giraškové. Čekají na vás zajímavé rozhovory - s Mons. biskupem Pavlem Konzbulem a sr. ThLic. Veronikou Katarínou Barátovou na téma rozdílných rolí mužů a žen a jejich naplňování prostřednictvím rodinného, či zasvěceného života.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. se zamýšlí nad úlohou muže a ženy v Božím plánu stvoření. Na podobnou strunu si notují i Allan a Barbara Peasovi v úryvku ze své knihy „Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách“. V tradiční anketě jsme shromáždili zkušenosti s žitím tradičních rolí mužů a žen od zástupců různých stavů.

Rubrika Vztahy a výchova připomíná, že bez ohledu na to, zda jste kluk či holka, muž nebo žena, nejdůležitější je umět prožít přítomný okamžik (Jsem. A to stačí. – L. Nágl) a že není na škodu občas myslet na růžové motýlky a kompot (M. Strejčková). V Duchovním životě se anděl Cherubín vrací z „mise“ v Iráku. Jitka Hosanna Štěpánková jako babička – teolog poučí nejen děti o důležitosti odpuštění ve společném životě muže a ženy. Těšit se můžete i na Čtení na dobrou noc.

MUDr. Jitka Krausová nás vybízí: Dolů s řetězy ve jménu Krista! - a to prostřednictvím životních osudů venezuelských kandidátů svatosti - dělníka, vizionářky a negramotné venkovanky. P. Karel Skočovský se s námi podělí o Modlitbu za krásu žen ze svého blogu.

Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty, tipy na knihy, co stojí za přečtení, a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží z minulého čísla. Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo na e-mail rodinnyzivot@ado.cz. Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

 

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru