YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

SHEMA ISRAEL (Slyš Izraeli)

Hudba, zpěv: Sandy Shmuely (2003)
Choreografie:  Smulik Govari
Text písně:  5 Mojž 6, 4-5 (krátká verze modlitby  Sh´ema Israel)

ŠeMa ´Yisrael.
Slyš Izraeli.

Ha Shem Elokeinu
Hospodin je náš Bůh,

Ha Shem echad.
Hospodin jediný.

Ve´havta HaShem Elohecha
Budeš milovat Hospodina, svého Boha,

Bechol Le Vavecha,
celým svým srdcem,

Bechol Nafšecha,
a celou svou duší

Uvechol Me Odecha.
a celou svou silou.

Vysvětlení obsahu, symbolů, gest a kroků tance:

Modlitba:

Shema je jednou ze dvou modliteb, které jsou specificky přikázány v Tóře. Je to nejstarší modlitba judaismu, recitována ráno a večer od starověku. Je složená ze 3 biblických pasáží. Je zahrnutá do liturgie Maáriv (večerní služby) a Shacharit (ranní služby).

Ćást 1.: 5 Mojž 6,4-9  - nejzákladnější obsah židovské víry

Část 2.: 5 Mojž 11,13-21 – opakuje mnoho z tématu č. 1 a slibuje odměny a tresty

Část 3.: 4Mojž 15,37-41 – denně si připomínat Exodus z Egypta, Bůh - Hospodin nás vyvedl z otroctví Egyptu

Nejedná se skutečně jenom o přikázání, nařízení. Shema popisuje jasný princip mezi zaslechnutým Slovem Hospodina a lidskou reakci na něj. Není jenom příkazem milovat Boha.

Izrael (Boží lid) má (rozkazovací způsob:“Slyš Izraeli!“) Hospodinu naslouchat, počítat s Ním, vnímat Ho a poznávat, kdo je Bůh…

Text dále: „Budeš milovat…“ (je gramaticky vyjádřen oznamovacím způsobem) – následek, postoj naslouchání = …že miluješ Boha, máš jeho Slovo ve svém srdci, opakuješ ho svým synům ( slovo proniká zevnitř ven), a je Ho vidět – na tvých futrech a branách…tvém chování a skutcích.

Nasloucháním Boha, jeho Slova, vzniká LÁSKA. Boží Slovo, kterému nasloucháme, je uložené uvnitř a proniká zevnitř ven, k lidem, přátelům, bližním…miluješ LÁSKOU Boha  - i skrze své bližní, ve svých bližních.


Kroky tance:

Na začátku zní jenom pomalá melodie tance, předčítáme si, modlíme se modlitbu She´ma Israel.

Zpěv = začátek tance, úchyt dolu, kruh, kroky vlevo.

Tanec je na začátku pomalý (důstojný). Opakováním se zrychluje až do radostného, veselého, dost rychlého tance s výskoky.

1. Sekvence:

Rychlé kroky maim vlevo po kruhu, vyjadřují naši cestu hledání v životě.
Čerkesie a pohupy na místě = váhání a zastavení, přešlapování.

2. Sekvence:

Otočení do směru vpravo = změna na cestě – radostné nasměrování. 
Výkrok a potlesk před sebou = veselí, radost.
Půlotočka vpravo se vztaženými rukami ke slávě = oslava Boha.

3. Sekvence:

Kroky ( KSK) bokem na střed  (pravým bokem, levým bokem), pravá ruka se vztahuje nahoru, levá ruka se      vztahuje nahoru =  nesmělé přibližování se k Bohu.

Potlesky do kolenou a před sebou, potlesky vpravo a vlevo = je to tak! Potvrzení. Bůh je můj Pán! Hospodin je náš Bůh, Bůh je jediný!

Sekvence opakujeme.

Na závěr se vícekrát opakuje rychlá sekvence č. 3.

Šalom – společně směrem na kruh.

Podívejte se na video záznam tohoto radostného tance.

Miloš Vyleťal, 10.6.2019
on-line přihláška RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN II víkend pro ženy: 15.11.-17.11.2019
  Vážené ženy, jdeme do druhého kola Respektovat a být respektován, čeká nás pracovní seminář, zajisté mohou přijet i ženy, které se prvního víkendu nezúčastnily. Budeme se zabývat … ...


VÍKEND PRO ŽENY s BIBLICKÝMI a ŽIDOVSKÝMI TANCI
20.-22.9.2019, Český Těšín

Milé ženy, srdečně vás zveme na další víkend zaměřený na biblické židovské tance a modlitbu gesty. Můžeme zde prožít radost z Boží blízkosti, modlitby, pohybu, nebo i neformálního sdílení ve společenství žen ... Jestli máte zájem - přijeďte!

Více zde - klikniYMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

Na něco se Vás, milí čtenáři, musím zeptat. Když jste byli ještě malí, zlobili jste často? Rodiče, prarodiče, učitele, sourozence, tu postarší sousedku z 2. patra…

Záměrně nepátrám po tom, jestli jste vůbec zlobili. Na světě totiž nenajdete člověka, který si čas od času více či méně nezávazně „nezazlobí“. Občasná neposlušnost k dobře míněným radám, příkazům a zákazům k životu patří. Pravdou ovšem je, že bývá příjemnější zlobit než být zloben. Především rodiče o tom vědí své. Víme to i my v Rodinném životě, a proto se ve 3. letošním čísle věnujeme tématu (ne)poslušnosti dětí.

V rubrice Pohledem církve si s Petrou Giraškovou připomenete, čemu nás učí naše děti (ano, často právě s použitím neoblíbené výukové metody odmlouvání a vzdoru). Velmi bohatá je v tomto čísle rubrika Rozhovorů. Seznámí Vás s inspirující činností sestry Angeliky Pintířové, která se věnuje práci s „problémovou“ mládeží. Díky povídání s mužskou částí rodiny Janštových zjistíte, že poslušnost nemusí být břemenem.

V Tématu Andrea Valová srozumitelně vysvětluje, co je to ADHD a jak s jeho projevy u dětí pracovat. Necháme vás nahlédnout do fungování jedinečné komunity Cenacolo, která se pro mnoho mladých lidí stala cestou ze tmy závislosti do světla nového, svobodného života s Bohem.

Zkušenější rodiče spolehlivě pobaví úryvek o výzkumu „Pubertostaura rexe“ z knihy Jana Weilera. V Anketě se nám děti svěřily, proč nás často (ne)poslouchají.

Rubrika Vztahy a výchova přináší vtipná, přesto hluboká zamyšlení od Luboše Nágla (Dělník je smrtelný, vylepšování živé) a Magdaleny Strejčkové (Příběh tramvajový aneb lekce pro (ne)poslušnou maminku). Čtení na dobrou noc přináší část příběhu o Pinocchiovi. V Duchovním životě zjistíte, jak se tančí oslavný tanec Santaranta (Cherubín). Jitka Hosanna Štěpánková si v Babiččině teologii povídá se svou vnučkou o kouzelném zrcadle, které si s sebou nosíme všichni, našem svědomí. MUDr. Jitka Krausová nás seznámí s životním příběhem Ct. Alessandra Nottegara – bývalého klerika, který se nakonec rozhodl sloužit Bohu jako manžel a otec a zakladatel komunity Maria, královna míru.

Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty – tentokrát na polévku poutníka do Compostely, tipy na zajímavé knihy, a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží z minulého čísla. Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo e-mailem (rodinnyzivot@ado.cz). Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru