YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

AVRE TU PUERTA (Otevřete dveře)

 

Hudba: Folk Ladino. Sefardská lidová, milostná píseň.
Choreografie: Roni Siman Tov (1983)
Text: Isaac Levy

Otevřete dveře.

Otevřete zavřené dveře,
na vašem balkóně nesvítí žádné světlo.
Miluji vás, moje krásná, utečme spolu.
A pokud vás to potěší, dám za vás i svůj život.

Ale když vás ani moje krev nepřesvědčí,
pak s potěšením zemřu.
Vaše krása je něco, co vám mohl dát jedině Bůh.
Vaše krása je čistá, jsem ji hoden jenom  já.

Budete procházet ulicemi
a budete vidět můj stín,
když si na mne vzpomenete,
budete vzdychat touhou, mnohými vzdechy …

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Tanec „Avre Tu“ vznikl na melodii velmi oblíbené milostné písně „Avre Tu Puerta Serrada“. Je to píseň Sefardských židů, kteří žili do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově.  Roku 1492 bylo Španělsko dobyto křesťany, židé museli konvertovat ke křesťanství, nebo opustit zemi. Vystěhovali se na území států severní Afriky, Turecka, Orientu, Balkánu, ale i do Evropy  např.Nizozemska. Uchovávali si svůj vlastní jazyk LATINO – směsici hovorové středověké španělštiny a hebrejštiny. Sefardští židé měli velmi bohatou  literaturu, spisy ( napsanou v hebrejštině), kulturu, z které židé stále čerpají. Ze  sefardských židů povstali význačné osobnosti ( Šlom ibn Gabirol – básník, Ibrahim ibn Jákúb – kupec a diplomat…).

Dnes žijí sefardští židé v malých skupinách ve Francii, Jižní a Severní Americe a v Izraeli a tvoří svébytnou vlastní skupinu uvnitř judaismu. Celkově se odhaduje, že tvoří 10% židovské populace.

Obrazně nám text tance může připomínat Novozákonní Ježíšovo: „Hle, stojím u dveří a tluču…“ ( Zj 3,20)… otevřete dveře!

Ve tvém srdci už není „světlo“ …zapomněla jsi na mně…

Miluji tě… dám za tebe život, za tebe proliji krev i zemřu. Jsi krásná čistou krásou – kterou ti mohl dát jenom Bůh. Mně náležíš…jsi navždy Božím dítětem…

Když budeš osamělá, putovat „ulicemi světa“, budu vždy s tebou, jako „stín“ po tvém boku. Nikdy tě neopustím…a ve tvém srdci bude vždy skrytá touha (vzdechy), po mém pochopení, blízkosti, milosrdenství a lásce…

Tanec je historicky ovlivněn španělskými rytmy a kroky.

Je to tanec kruhový. Vyskytují se tady prvky „ luskání a mávání“ rukou v zápěstí nad hlavou – druhá ruka je v bok, kroky v malých kruzích kolem osy těla, přídupy  k noze. Muži často vytleskávají dlaněmi rytmus.

V tanci jsou i kroky, typické pro židovské tance: maim, jemenit, KSK, pohup, otočka, výkop…

Střídají se sekvence po kruhu a na střed. Každá sekvence se opakuje vždy 2 krát.

Tanec není krokově moc těžký, ale nepravidelnosti rytmu vyžaduje soustředěnost na soulad kroků a hudby.

Hudba je moc krásná, cítit z ní vřelost milostného vztahu a touhy.

Podívejte se na nahrávku tohoto tance.

Miloš Vyleťal, 10.6.2019

TÁBOR RODIN SPÁLOVSKÝ MLÝN
3.-10.8.2019

srdečně Vás zveme na letní tábor rodin na Spálovském mlýně u OderČeká nás týden pobytu v přírodě v blízkosti poutního místa Panny Marie ve skále, plný her, výletů, vzájemného poznávání, vyrábění, opékání u ohně, mnoho zpěvu a hudby, nejoriginálnější živý ranní budíček s rozcvičkou, bazén (letos věříme, že doopravdy), poopravený areál včetně zajištěné stravy. Spálovský mlýn se nachází v krásném prostředí zachovalé přírody Oderských vrchů, na břehu říčky Odry. V blízkém Klokočově je chov koní - oblíbené místo návštěv dětí...on-line přihláška RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN II víkend pro ženy: 15.11.-17.11.2019
  Vážené ženy, jdeme do druhého kola Respektovat a být respektován, čeká nás pracovní seminář, zajisté mohou přijet i ženy, které se prvního víkendu nezúčastnily. Budeme se zabývat … ...


YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

 

Ženy a muži - rozdílné světy, které se snaží najít vzájemnou rovnováhu. Dvě strany jedné mince. Jsou ženy horší řidičky a muži roztržití hledači zbloudilých ponožek? Proč nás Bůh stvořil tak rozdílné, když máme žít spolu? Na tyhle otázky neexistuje jednoznačná, ani jednoduchá odpověď. Inspirujte se při svých úvahách raději zkušenostmi moudrých mužů a žen na stránkách druhého čísla časopisu Rodinný život s názvem Rozdíly mezi mužem a ženou.

Těšit se můžete na krátký, leč výstižný úvodník P. Karla Skočovského a rubriku Pohledem církve Petry Giraškové. Čekají na vás zajímavé rozhovory - s Mons. biskupem Pavlem Konzbulem a sr. ThLic. Veronikou Katarínou Barátovou na téma rozdílných rolí mužů a žen a jejich naplňování prostřednictvím rodinného, či zasvěceného života.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. se zamýšlí nad úlohou muže a ženy v Božím plánu stvoření. Na podobnou strunu si notují i Allan a Barbara Peasovi v úryvku ze své knihy „Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách“. V tradiční anketě jsme shromáždili zkušenosti s žitím tradičních rolí mužů a žen od zástupců různých stavů.

Rubrika Vztahy a výchova připomíná, že bez ohledu na to, zda jste kluk či holka, muž nebo žena, nejdůležitější je umět prožít přítomný okamžik (Jsem. A to stačí. – L. Nágl) a že není na škodu občas myslet na růžové motýlky a kompot (M. Strejčková). V Duchovním životě se anděl Cherubín vrací z „mise“ v Iráku. Jitka Hosanna Štěpánková jako babička – teolog poučí nejen děti o důležitosti odpuštění ve společném životě muže a ženy. Těšit se můžete i na Čtení na dobrou noc.

MUDr. Jitka Krausová nás vybízí: Dolů s řetězy ve jménu Krista! - a to prostřednictvím životních osudů venezuelských kandidátů svatosti - dělníka, vizionářky a negramotné venkovanky. P. Karel Skočovský se s námi podělí o Modlitbu za krásu žen ze svého blogu.

Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty, tipy na knihy, co stojí za přečtení, a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží z minulého čísla. Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo na e-mail rodinnyzivot@ado.cz. Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

 

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru