YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

AVRE TU PUERTA (Otevřete dveře)

 

Hudba: Folk Ladino. Sefardská lidová, milostná píseň.
Choreografie: Roni Siman Tov (1983)
Text: Isaac Levy

Otevřete dveře.

Otevřete zavřené dveře,
na vašem balkóně nesvítí žádné světlo.
Miluji vás, moje krásná, utečme spolu.
A pokud vás to potěší, dám za vás i svůj život.

Ale když vás ani moje krev nepřesvědčí,
pak s potěšením zemřu.
Vaše krása je něco, co vám mohl dát jedině Bůh.
Vaše krása je čistá, jsem ji hoden jenom  já.

Budete procházet ulicemi
a budete vidět můj stín,
když si na mne vzpomenete,
budete vzdychat touhou, mnohými vzdechy …

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Tanec „Avre Tu“ vznikl na melodii velmi oblíbené milostné písně „Avre Tu Puerta Serrada“. Je to píseň Sefardských židů, kteří žili do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově.  Roku 1492 bylo Španělsko dobyto křesťany, židé museli konvertovat ke křesťanství, nebo opustit zemi. Vystěhovali se na území států severní Afriky, Turecka, Orientu, Balkánu, ale i do Evropy  např.Nizozemska. Uchovávali si svůj vlastní jazyk LATINO – směsici hovorové středověké španělštiny a hebrejštiny. Sefardští židé měli velmi bohatou  literaturu, spisy ( napsanou v hebrejštině), kulturu, z které židé stále čerpají. Ze  sefardských židů povstali význačné osobnosti ( Šlom ibn Gabirol – básník, Ibrahim ibn Jákúb – kupec a diplomat…).

Dnes žijí sefardští židé v malých skupinách ve Francii, Jižní a Severní Americe a v Izraeli a tvoří svébytnou vlastní skupinu uvnitř judaismu. Celkově se odhaduje, že tvoří 10% židovské populace.

Obrazně nám text tance může připomínat Novozákonní Ježíšovo: „Hle, stojím u dveří a tluču…“ ( Zj 3,20)… otevřete dveře!

Ve tvém srdci už není „světlo“ …zapomněla jsi na mně…

Miluji tě… dám za tebe život, za tebe proliji krev i zemřu. Jsi krásná čistou krásou – kterou ti mohl dát jenom Bůh. Mně náležíš…jsi navždy Božím dítětem…

Když budeš osamělá, putovat „ulicemi světa“, budu vždy s tebou, jako „stín“ po tvém boku. Nikdy tě neopustím…a ve tvém srdci bude vždy skrytá touha (vzdechy), po mém pochopení, blízkosti, milosrdenství a lásce…

Tanec je historicky ovlivněn španělskými rytmy a kroky.

Je to tanec kruhový. Vyskytují se tady prvky „ luskání a mávání“ rukou v zápěstí nad hlavou – druhá ruka je v bok, kroky v malých kruzích kolem osy těla, přídupy  k noze. Muži často vytleskávají dlaněmi rytmus.

V tanci jsou i kroky, typické pro židovské tance: maim, jemenit, KSK, pohup, otočka, výkop…

Střídají se sekvence po kruhu a na střed. Každá sekvence se opakuje vždy 2 krát.

Tanec není krokově moc těžký, ale nepravidelnosti rytmu vyžaduje soustředěnost na soulad kroků a hudby.

Hudba je moc krásná, cítit z ní vřelost milostného vztahu a touhy.

Podívejte se na nahrávku tohoto tance.

Miloš Vyleťal, 10.6.2019

YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2019 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Spřátelené organizace

 

 

, 17.9.2019
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru