YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

AVRE TU PUERTA (Otevřete dveře)

 

Hudba: Folk Ladino. Sefardská lidová, milostná píseň.
Choreografie: Roni Siman Tov (1983)
Text: Isaac Levy

Otevřete dveře.

Otevřete zavřené dveře,
na vašem balkóně nesvítí žádné světlo.
Miluji vás, moje krásná, utečme spolu.
A pokud vás to potěší, dám za vás i svůj život.

Ale když vás ani moje krev nepřesvědčí,
pak s potěšením zemřu.
Vaše krása je něco, co vám mohl dát jedině Bůh.
Vaše krása je čistá, jsem ji hoden jenom  já.

Budete procházet ulicemi
a budete vidět můj stín,
když si na mne vzpomenete,
budete vzdychat touhou, mnohými vzdechy …

 

Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Tanec „Avre Tu“ vznikl na melodii velmi oblíbené milostné písně „Avre Tu Puerta Serrada“. Je to píseň Sefardských židů, kteří žili do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově.  Roku 1492 bylo Španělsko dobyto křesťany, židé museli konvertovat ke křesťanství, nebo opustit zemi. Vystěhovali se na území států severní Afriky, Turecka, Orientu, Balkánu, ale i do Evropy  např.Nizozemska. Uchovávali si svůj vlastní jazyk LATINO – směsici hovorové středověké španělštiny a hebrejštiny. Sefardští židé měli velmi bohatou  literaturu, spisy ( napsanou v hebrejštině), kulturu, z které židé stále čerpají. Ze  sefardských židů povstali význačné osobnosti ( Šlom ibn Gabirol – básník, Ibrahim ibn Jákúb – kupec a diplomat…).

Dnes žijí sefardští židé v malých skupinách ve Francii, Jižní a Severní Americe a v Izraeli a tvoří svébytnou vlastní skupinu uvnitř judaismu. Celkově se odhaduje, že tvoří 10% židovské populace.

Obrazně nám text tance může připomínat Novozákonní Ježíšovo: „Hle, stojím u dveří a tluču…“ ( Zj 3,20)… otevřete dveře!

Ve tvém srdci už není „světlo“ …zapomněla jsi na mně…

Miluji tě… dám za tebe život, za tebe proliji krev i zemřu. Jsi krásná čistou krásou – kterou ti mohl dát jenom Bůh. Mně náležíš…jsi navždy Božím dítětem…

Když budeš osamělá, putovat „ulicemi světa“, budu vždy s tebou, jako „stín“ po tvém boku. Nikdy tě neopustím…a ve tvém srdci bude vždy skrytá touha (vzdechy), po mém pochopení, blízkosti, milosrdenství a lásce…

Tanec je historicky ovlivněn španělskými rytmy a kroky.

Je to tanec kruhový. Vyskytují se tady prvky „ luskání a mávání“ rukou v zápěstí nad hlavou – druhá ruka je v bok, kroky v malých kruzích kolem osy těla, přídupy  k noze. Muži často vytleskávají dlaněmi rytmus.

V tanci jsou i kroky, typické pro židovské tance: maim, jemenit, KSK, pohup, otočka, výkop…

Střídají se sekvence po kruhu a na střed. Každá sekvence se opakuje vždy 2 krát.

Tanec není krokově moc těžký, ale nepravidelnosti rytmu vyžaduje soustředěnost na soulad kroků a hudby.

Hudba je moc krásná, cítit z ní vřelost milostného vztahu a touhy.

Podívejte se na nahrávku tohoto tance.

Miloš Vyleťal, 10.6.2019
on-line přihláška RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN II víkend pro ženy: 15.11.-17.11.2019
  Vážené ženy, jdeme do druhého kola Respektovat a být respektován, čeká nás pracovní seminář, zajisté mohou přijet i ženy, které se prvního víkendu nezúčastnily. Budeme se zabývat … ...


VÍKEND PRO ŽENY s BIBLICKÝMI a ŽIDOVSKÝMI TANCI
20.-22.9.2019, Český Těšín

Milé ženy, srdečně vás zveme na další víkend zaměřený na biblické židovské tance a modlitbu gesty. Můžeme zde prožít radost z Boží blízkosti, modlitby, pohybu, nebo i neformálního sdílení ve společenství žen ... Jestli máte zájem - přijeďte!

Více zde - klikniYMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Doporučujeme ...

Rodinný život

Na něco se Vás, milí čtenáři, musím zeptat. Když jste byli ještě malí, zlobili jste často? Rodiče, prarodiče, učitele, sourozence, tu postarší sousedku z 2. patra…

Záměrně nepátrám po tom, jestli jste vůbec zlobili. Na světě totiž nenajdete člověka, který si čas od času více či méně nezávazně „nezazlobí“. Občasná neposlušnost k dobře míněným radám, příkazům a zákazům k životu patří. Pravdou ovšem je, že bývá příjemnější zlobit než být zloben. Především rodiče o tom vědí své. Víme to i my v Rodinném životě, a proto se ve 3. letošním čísle věnujeme tématu (ne)poslušnosti dětí.

V rubrice Pohledem církve si s Petrou Giraškovou připomenete, čemu nás učí naše děti (ano, často právě s použitím neoblíbené výukové metody odmlouvání a vzdoru). Velmi bohatá je v tomto čísle rubrika Rozhovorů. Seznámí Vás s inspirující činností sestry Angeliky Pintířové, která se věnuje práci s „problémovou“ mládeží. Díky povídání s mužskou částí rodiny Janštových zjistíte, že poslušnost nemusí být břemenem.

V Tématu Andrea Valová srozumitelně vysvětluje, co je to ADHD a jak s jeho projevy u dětí pracovat. Necháme vás nahlédnout do fungování jedinečné komunity Cenacolo, která se pro mnoho mladých lidí stala cestou ze tmy závislosti do světla nového, svobodného života s Bohem.

Zkušenější rodiče spolehlivě pobaví úryvek o výzkumu „Pubertostaura rexe“ z knihy Jana Weilera. V Anketě se nám děti svěřily, proč nás často (ne)poslouchají.

Rubrika Vztahy a výchova přináší vtipná, přesto hluboká zamyšlení od Luboše Nágla (Dělník je smrtelný, vylepšování živé) a Magdaleny Strejčkové (Příběh tramvajový aneb lekce pro (ne)poslušnou maminku). Čtení na dobrou noc přináší část příběhu o Pinocchiovi. V Duchovním životě zjistíte, jak se tančí oslavný tanec Santaranta (Cherubín). Jitka Hosanna Štěpánková si v Babiččině teologii povídá se svou vnučkou o kouzelném zrcadle, které si s sebou nosíme všichni, našem svědomí. MUDr. Jitka Krausová nás seznámí s životním příběhem Ct. Alessandra Nottegara – bývalého klerika, který se nakonec rozhodl sloužit Bohu jako manžel a otec a zakladatel komunity Maria, královna míru.

Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty – tentokrát na polévku poutníka do Compostely, tipy na zajímavé knihy, a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží z minulého čísla. Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250-3) nebo e-mailem (rodinnyzivot@ado.cz). Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

, 1.11.2018
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru