YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Doporučujeme s podobnou tématikou

Svatý Václave

kopírovat odkazautor Martin Šmídek, 26.9.2004

kreditka

Založ si svatováclavskou kreditku! Zde si můžeš stáhnout text chorálu (ve formátu pdf), který se ti po vytištění, vystřižení a přeložení vejde do obalu po staré kreditce. Výhodou svatováclavské kreditky je, že její platnost nikdy nevyprší a její účet je stále krytý :-)

text - většinou zpíváme 1-3 a 8. sloku

  1. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste eleison.
  2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison.
  3. Pomoci my tvé my žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison.
  4. Nebeské jest dvorstvo krásné, blaze tomu, kdo tam dojde, život věčný, oheň jasný Svatého Ducha. Kriste eleison.
  5. Maria, Matko žádoucí, tys královna všemohoucí, prosiž za nás, za křesťany, svého Syna, Hospodina! Kriste eleison.
  6. Andělé svatí nebeští, račte nás k sobě přivésti, tam, kde chvála nepřestává věčného Boha. Kriste eleison.
  7. Všichni svatí za nás proste, zahynouti nám nedejte, svatý Víte, svatý Norberte, svatý Zikmunde, svatý Prokope, svatý Vojtěše, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatá Anežko, svatý Jene Sarkandře, svatý Václave! Kriste eleison.
  8. Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme: Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého. Kriste eleison.

notykopírovat odkazautor Alexandr Svoboda, 4.10.2004

Chlapi, jestli někdo víte jak na to, doporučoval bych mezi svaté (bez římského razítka) zařadit biskupa Štěpána kardinála Trochtu Litoměřického. Salesiání vědí, o koho se jedná.

Ten člověk čistý a svatý sebral z nacionálních socialistů a z Koruny České takové množství špíny, že díky jemu mohou žít.

AS

zatížení serveru