YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Vybrané texty


Rybář, Jan: Musíš výš

foto-Dominik_Fiser-web.jpg Fejetony napsané pro Rychnovský zpravodaj v letech 1996–2004.

Vydalo nakladatelství Grantis s.r.o. v roce 2004 (562 03 Ústí nad Orlicí, Třebovská 109). „Bůh nám dal přátele… jako nejdrahocennější z darů života… Nechtěli bychom mít místo nich přátele jiné.“ (Jan Čep)

Občas se mě lidé ptají: proč jsi v církvi, která je nevěrná Kristu, která Krista povýšenecky opravuje a místo, aby osvobozovala, poutá jiné?

Odpovídám: protože v církvi je studna vody živé a pár lidí, kteří z ní pijí a zadarmo, bez touhy po kariéře, moci, slávě a uznání, čerpají tuto vodu jiným. A je na nich vidět, že jim tato voda chutná a osvěžuje.

Václav Vacek
Z úvodního slova.

Základní data ze života Jana Rybáře

  • narozen v červenci 1931 v Brně
  • 1949 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova
  • 1951 roční internace po zavření klášterů
  • 1952 nastoupil k PTP, později pracoval ve fabrice na elektropřístroje a jako vedoucí skladu
  • 1960 zatčen a internován dva roky ve Valdicích
  • 1962 vysvěcen na kněze, propuštěn z vězení
  • 1968 roční studijní pobyt na univerzitě v Innsbrucku
  • sedmdesátá a osmdesátá léta - působí v Podkrkonoší, hlavně v Trutnově a Jánských Lázních
  • 1990 jmenován děkanem v Rychnově nad Kněžnou,
  • roku 2004 odchází do důchodu a dále působí v Trutnově


zatížení serveru