YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Vybrané texty


Předmluva k českému vydání

Při loučení se mě Josele ptá, kdo jsem.
„Hádej."
„Posel."
„Proč posel?"
„Protože každý člověk v sobě nese poselství."
Elie Wiesel

Richard Rohr nám pomáhá klást otázky. Ptát se a čestné odpovídat patří k velikosti člověka a umožňuje krok k dalšímu růstu.

Mít ideál, přát si někým být, ještě neznamená, že už to ovládám.

Přijmout pozvání k manželství, k učednictví, k životu, je krásné, ale také pracné. Bůh ví, že mít rád, je také pracné.

Soužití s druhými je největším uměním. Platí to o každém vztahu i o životě v církvi. Vím, že mám daleko do podoby s Kristem, i to, že moje církev je daleko od Kristových představ o ní. Kdo má rád, překonává Strach.

Píšu tyto řádky na svátek apoštolů Petra a Pavla. Oba už byli velikými osobnostmi, když těžce selhali, ale po svém klopýtnutí si dokázali přiznat svou chybu (a už se nikdy neprohlašovali za neomylné). Co více na nich obdivovat?

Vydali jsme se na cestu - rádi - neboť Kristus si získal naše srdce. Nemusíme se ničeho bát. „Tomu, kdo stojí o Boha, vše napomáhá k dobrému".

Vítám překlad další knihy Richarda Rohra do češtiny.

Václav Vacek 29. června 2003


zatížení serveru