YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Vybrané texty


Třetí část
HLEDÁNÍ TŘETÍ CESTY

Modlitba přítomného okamžiku

Buďme přítomni v tomto okamžiku, nenechme si ho vzít. Je tím jediným, co máme, jen v přítomném okamžiku k nám Bůh promlouvá. Jen v přítomném okamžiku se všechno nachází, nic není odmítáno a proto je také schopen přijmout Boha. Pomoz nám, abychom byli přítomni v oblastech, kterých se nejvíce obáváme, protože v nich máme vždy pocity prázdnoty, nudy, nicotnosti a zbytečnosti. Pomoz nám najít prostor, který se nebudeme snažit naplnit myšlenkami a názory. Pomoz nám najít takový prostor, aby ses ty, milující Bůh, mohl zjevit tam, kde jsme hladoví a prázdní. Dej, ať ti nepřekážíme, ať je tu vždy dostatek prostoru pro tvé jednání.

Dobrý Bože, věříme, že jsi tu teď přítomen a tvoje přítomnost nám dává naději. Děkujeme ti za každý den našeho života. Děkujeme ti, že nám dáváš stále nové příležitosti porozumět, znovu odpustit, znovu důvěřovat a milovat. Děkujeme ti, že žijeme v této chvíli a že se naše problémy vejdou do naší duše. Prosíme tě, uč nás a veď nás, vlož do naší mysli myšlenky, kterými chceš, abychom se zabývali, vlož do našich srdcí pocity, které chceš, abychom prožívali. Obnov nás, Pane. Dej nás, Pane, dohromady, my sami to nedokážeme. Věříme, že slyšíš tuto modlitbu a že ti na odpovědi na ní záleží ještě více, než nám. Modlíme se tedy ne sami, ale s celým Kristovým tělem v Ježíšově jménu. Amen.


zatížení serveru