YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Vybrané texty


Česká křesťanská akademie: Universum 4/2020

Rádi vyhovujeme přání vydavatele a nabízíme zde k přečtení poslední loňské číslo čtvrtletníku Universum, jehož distribuce je v době korony omezena. K uvážení dodávám, že za normálních podmínek stojí jedno číslo 50 Kč, na svých stránkách vydavatel uvádí, že je možné na jeho vydávání přispět libovolnou částkou (účet České křesťanské akademie je 1816056343/0300). Martin Šmídek

Milí čtenáři,

mnoho příspěvků v tomto čísle spojuje jméno papeže Františka. Hlava katolické církve je bezesporu jedna z nejvýraznějších osobností současnosti. Jak jeho pontifkát vnímají jeho příznivci, jak se k němu staví kritici a které motivy tyto proudy pohánějí? To je obsáhle popsáno ve čtyřech příspěvcích tohoto čísla. Jejich autoři byli hlavními aktéry emauzské online konference s tématem „Reformní snahy papeže Františka“.

Další text Universa popisuje setkání papeže s mladými ekonomy a podnikateli v Assisi. Jeho hlavní myšlenkou byla výzva ke změně myšlení, životního stylu a ekonomických systémů. Papež právem kritizoval neudržitelnost ekonomiky postavené na maximalizaci zisku a trvalém ekonomickém růstu. Velmi dobře se to doplňuje s myšlenkou sympaticky sebekritického článku Lubomíra Mlčocha o tom, jak snadno se ekonomika změní z neúplatné empirické vědy ve služebnou součást systému maximalizace zisku. Přesto existují jasnozřiví ekonomové jako Kenneth Boulding, který o mantře stálého ekonomického růstu řekl, že jí může zastávat jen „blázen nebo ekonom“.

Závěrem si kladu otázku, jak se nejlépe rozloučit s odcházejícím rokem. Hlavně rychle, chtělo by se mi odpovědět. Ovšem tak jednoduché to nebude a nebylo by to ani správné. Je určitě snadné vyjmenovat vše, oč nás současná krize připravila, ale dlužno připomenout i to, co nás naučila. Například to, jak špatný rádce je strach a jak svůdné i snadné je manipulovat ustrašené. Hlavně však nám ta těžká doba připomněla, že víra dává důvěru. Obojí mnohým současníkům chybí. Ale tak tomu bylo již před koronou. Moderní člověk je v těžkých okamžicích živoucím dokladem toho, jak snadno ztratí důvěru ten, kdo nemá víru.

Až příliš často jsme letos zažili, jak snadno dnešní racionální člověk propadne panice. Včera ještě suverénní, sebejistý a najednou se ho zmocní beznaděj a strach, což dokazuje, že moderní svět není schopen nabídnout opravdové útočiště a útěchu. Velmi duchaplně a poučeně ironizuje pochybnou převahu rozumu nad vírou Blažej Juřena v krátké, ale myšlenkově velmi vydatné skice „Neuróza“.

Tento rok nám hodně vzal a mnohým připravil velkou bolest. Ale v těch, kteří vidí, potvrdil a posílil přesvědčení o samozřejmé blahodárnosti víry.

Přeji všem inspirativní čtení a pevné zdraví do nového roku 2021.
Ilona Trnková


zatížení serveru