YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Vybrané texty


Vystřízlivělý člověk

I.

Když proběhne to, co jsme právě popsali, začíná období vystřízlivění. Je charakteristické tím, že člověk vidí a přijímá hranice, omezení, nedostatečnost a ubohost života.

To neznamená, že by schvaloval bezpráví, zlo nebo násilí, přehlížel nepořádky, utrpení a bezvýchodnost života, nazýval hodnotným, co je ubohé, opravdovým, co je jen klam, a naplněným, co je prázdné. Ne, člověk to vidí a “přijímá” v tom smyslu, že tomu tak jednou je a že se s tím musí potýkat.

Takový člověk rovněž nepřestává s prací, nýbrž věrně v ní pokračuje, snaží se vyhovět požadavkům rodiny, povolání a vůbec každého dne, tak jak přichází.

Snaží se plnit své úkoly, navzdory všem nezdarům, přesně tak jako předtím, protože pochopil, že smysl povinnosti spočívá v ní samé. Znovu a znovu se angažuje, pokouší se uspořádat svůj život a snaží se pomáhat druhým, protože ví, že právě z toho, že lidé opětovně dělají to, co je zdánlivě marné, vycházejí jednotlivé nekontrolovatelné impulsy, které udržují tak hluboce ohrožené lidské bytí.

II.

V tomto způsobu jednání se skrývá mnoho kázně a odříkání. A také odvahy, která nemá ani tak charakter smělosti jako spíše rozhodnosti.

Vidíte, jak se zde dokončuje a zdokonaluje to, co jsme nazvali charakter. Lidé tohoto typu jsou těmi, na něž bytí spoléhá. A je tomu tak právě proto, že už nemají iluze rychlého zdaru a skvělého vítězství, a jsou tedy schopni plně uskutečňovat to, co je platné a trvalé. Takový člověk může být úspěšným státníkem, lékařem, vychovatelem ...

Tady se rodí samostatně uvažující člověk, schopný poskytovat ochranu a bezpečí. Lidskost a kulturní úroveň určité doby můžeme posuzovat podle počtu takových lidí v té které době a podle toho, jak dalece tito lidé svou dobu ovlivňují.


zatížení serveru