YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Archiv akcí v domě


Prohlédněte si seznam akcí které proběhly v Domě Setkání. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

Archiv 22 akcí

Podzimní prázdniny pro rodiny

kopírovat odkazdatum akce 27.- 30.10.2011 autor Miloš Vyleťal, 26.9.2011

Drazí přátelé,

srdečně vás zveme v době podzimních prázdnin na tvořivé dílny a výlety do přírody pro rodiny. Účastnit se mohou jak pouze otcové, nebo maminky s dětmi tak i celé rodiny, případně i staří rodiče s vnoučaty. V průběhu 3 dnů bude možnost si vybrat v každém dni jeden z nabízených tvořivých programů (dílen/ateliérů). Podmínkou je pouze účast vždy jednoho rodiče s alespoň jedním svým dítětem. Program bude prokládán podle vaší volby výlety do krkonošské přírody, hrami, sportem, hudbou, společným povídáním u krbu, modlitbou ad. ... Společný program bude ukončen v neděli dopoledne „vernisáží“ – výstavou všeho co vytvoříme a kulturním programem!

Těšíme se na setkání s vámi a společné tvoření J

Miloš a Gita Vyleťalovi

Příjezd: ve čtvrtek večer, nejlépe do večeře v 19.00 h

Ukončení: v neděli obědem kolem 13.00 h

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství.

Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových, zařízených pokojích. Postele s lůžkovinami. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 130,- Kč za lůžko a noc).

Poplatek: 

Plná cena (skutečné náklady za pobyt): 404,- Kč / den a osobu x 3 dny = 1.212,- Kč za 3 dny
Dotovaná cena (dotováno z jiných darů): 304,- Kč / den a osobu x 3 dny = 912,- Kč za 3 dny
Sponzorská cena: 504,- Kč / den a osobu x 3 dny = 1512,- Kč za 3 dny
Děti do 10 let platí o 50,- Kč na den méně
Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností.

Platba převodem na účet: 514048044/5500, VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558 , SS=529

Ostatní: pokud hraješ na kytaru nebo jiný přenosný hudební nástroj, vezmi si ho sebou. Budeme mít příležitost si spolu zazpívat. Uvítáme také hry, kouzla, soutěže a různé nápady do společného večerního programu. Vezmi si pohodlné a praktické oblečení pro práci, s možností zašpinění a zabarvení. A také oblečení a obutí na vycházku do okolí, nebo sportovní klání... 

Příspěvek na program bude hrazen hotově na místě formou dobrovolného příspěvek a podle spotřebovaného materiálu.

Nezapomeň: si vzít také pomůcky a materiál, které budeš potřebovat ke tvoření, podle toho do které dílny se chceš zapojit (upřesníme v týdnu před akcí).

Přihlášky: pošlete na adresu: ymca@setkani.org nebo YMCA Setkání, Pivovarská 3, 794 01 Krnov

Informace také na: 731 625 615

*** Formulář přihlášky zkopírujte do mailu,***
pak vyplňte a odešlete dle informací výše

Závazná přihláška

"Tvoří celá rodina"

Dům setkání, Albeřice, 27.-30.10.2011

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí YMCA Setkání v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Příjmení rodiny: ………………………………………………………

jméno

dat.narození

Napište poř.čísla tvořivých programů, do kterých se hlásíte (viz seznam pod přihláškou)

otec:

maminka:

dítě 1:

dítě 2:

dítě 3:

dítě 4:

Adresa: 

telef.: 

e-mail:

Poznámky: (uveďte pokud chcete pokoj se samostatnou sprchou a WC, odvoz od nádraží, spec.dietu, apod...)

Tvořivé programy:

    1. řezbářství, práce s dřevem (vede restaurátor a řezbář Petr Káňa)

    2. malování na hedvábí různými technikami (vede J. a M. Korbelovi)

    3. výroba obrázků a pozdravů z čajových sáčků, technika tea-bags (Gita Vyleťalová) 

    4. pletení z kukuřičného šustí (ošatky, podložky, ozdoby vedou manželé Holečkovi )
 
zatížení serveru