YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage
Změna selekce

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.

+Kalendáře všech plánovaných akcí:
+Zveme vás na 14 akcí:

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ, Letní kurz 2020, Kroměříž

 4.- 11.7.  Jirka Šmahel, 13.1.2020

Výbor YMCA Setkání spolu s organizačním týmem rozhodl o zrušení letošní letního kurzu MS v Kroměříži.
Nebylo to jednoduché rozhodování, ale k této variantě tým vedla nepříznivá epidemiologická situace, problémy se zajištěním dostatečného množství pečovatelů z řad vysokoškoláků, zvýšené riziko přenosu možné infekce koronavirem v tom velikém množství lidí, kteří se na letním kurzu setkávají, a mnoho dalších faktorů.
Příští rok snad bude situace příznivější, v plánu je i podzimní obnova.
Děkujeme za pochopení.

 

YMCA Setkání vás zve na oblíbený týdenní kurz pro manželské páry

Přihlášku a další informace naleznete zde

Kroměříž 4. července - 11. července 2020 

Rezervujte si prosím termín v kalendáři.

Kostru programu tvoří přednášky manželských párů o jejich společném životě - o jejich zkušenostech, zápasech, vítězstvích i prohrách. Bude se mluvit velmi otevřeně o manželské krizi, odpuštění, zdravém sebevědomí, komunikaci, potřebách, sexualitě i dalších tématech.

Témata přednášek rozvineme v malých pracovních skupinkách o 3-4 párech. V duchu otevřenosti a důvěry, která v nich převládá, se budeme moci vzájemně sdílet o všem, co ve svém vztahu prožíváme.

Získáte nové dovednosti, které vám pomohou řešit konflikty a nedorozumění. Dozvíte se jak konfliktům předcházet, jak si vzájemně naslouchat a lépe se chápat a tím zlepšit vaše manželství.

Budete mít prostor mluvit spolu o tom, na co vám doma chybí čas, co vás trápí, po čem toužíte, z čeho se radujete. Celý týden bude završen obnovou manželských slibů lásky, úcty a věrnosti.

Po celou dobu kurzu se snažíme vytvářet atmosféru radosti, pochopení a přijetí a jsme připraveni vám pomáhat.

Během týdne také nabízíme:

  • společné modlitby, každodenní mši svatou
  • špetku volného času – sportovní odpoledne, památky a krásy Kroměříže
  • zábavný večer s občerstvením

Děti jsou vítány. V době přednášek a skupinek je pro ně připraven hodnotný a kreativní program pod dozorem vyškolených a zkušených pečovatelů. Přesto doporučujeme, pokud je to jen trochu možné, přijet raději bez dětí, protože budete mít víc času na péči o váš vztah.

Kurz je veden v křesťanském duchu, ale je otevřen všem, kterým takové prostředí není cizí.

Vzhledem k omezenému počtu míst prosím neotálejte s přihlášením. Zvýšíte tak svou šanci na přijetí.

Podmínkou je společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním programu.
Není možné se účastnit pouze části kurzu. Počítejte s tím, než odešlete svoji přihlášku.

Kurz není určen osobám závislým na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, ani osobám zatíženým neukončenou nevěrou, těžkou duševní nemocí či jiným omezením, která neumožňují zapojit se plně do programu. Osoby duševně nemocné se mohou zúčastnit kurzu pouze se souhlasem svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta, v případě nejasnosti po konzultaci s vedením kurzu.

 


Účastnické poplatky budou upřesněny, níže pro orientaci ceny z loňského roku

                                                                                                                cena Kč

Za manželský pár celkem:                                                                       8840,-

Dítě od 6let:

- lůžko, celá porce, pečovatel+program                                                     4240,-

- lůžko, dětská porce, pečovatel+program                                                 3960,-

Dítě od 3 do 6 let:

- lůžko zdarma, dětská porce, pečovatel+program                                    2210,-

Kojenci a děti do 3 let:

- vlastní postýlka nebo kočárek, bez stravy, příspěvek na pečovatele       1935,-

- vlastní postýlka nebo kočárek, dětská porce, příspěvek na pečovatele   3170,-
 

Výše uvedené účastnické poplatky zahrnují náklady na ubytování, stravu a program (organizační zajištění kurzu, skripta, poštovné, pronájmy prostor atd., u dětí materiál pro hry, částečná úhrada pobytu pečovatelů apod.).

Celkovou výši účastnického poplatku vypočtenou na základě konkrétní objednávky a další platební informace zašleme všem přihlášeným v průběhu května.

Pokud by pro Vás bylo zaplacení poplatku v plné výši obtížné, pokusíme se Vám nabídnout řešení formou slevy umožněné sponzorskými dary od jiných účastníků MS.

Upozorňujeme Vás také na možnost obrátit se na odborovou organizaci, zaměstnavatele nebo farní úřad se žádostí o dotaci. Na vyžádání Vám zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku nebo fakturu adresovanou Vaší odborové organizaci, příp. zaměstnavateli.

 

+
2020Archiv 27 akcí roku 2020
2019Archiv 61 akcí roku 2019
2018Archiv 51 akcí roku 2018
2017Archiv 48 akcí roku 2017
2016Archiv 50 akcí roku 2016
2015Archiv 52 akcí roku 2015
2014Archiv 59 akcí roku 2014
2013Archiv 70 akcí roku 2013
2012Archiv 72 akcí roku 2012
2011Archiv 79 akcí roku 2011
2010Archiv 82 akcí roku 2010
2009Archiv 82 akcí roku 2009
2008Archiv 65 akcí roku 2008
2007Archiv 67 akcí roku 2007
2006Archiv 68 akcí roku 2006
2005Archiv 56 akcí roku 2005
2004Archiv 48 akcí roku 2004
2003Archiv 4 akcí roku 2003
2002Archiv 2 akcí roku 2002
2001Archiv 9 akcí roku 2001
zatížení serveru