YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Kalendáře akcí

2019

Archiv 62 akcí

Důstojnost v rozdílnosti - Lesná

kopírovat odkazdatum akce 3.6.2019 autor Martin Šmídek, Mirek Benešovský, 28.5.2019

Na programu tohoto setkání brněnských chlapů bude přednáška Mirka Benešovského a Martina Šmídka, zabývající se knihou Jonathana Sackse: „Důstojnost v rozdílnosti - jak se vyhnout střetu civilizací.“

Rabbi Jonathan Sacks je jedním z nejvýznačnějších současných náboženských myslitelů a filozofů. Více jak 20 let byl vrchním rabínem Commonwealthu, je poslancem britského parlamentu a držitelem Templetonovy ceny z roku 2016.

Nosným motivem této knihy je hledání, jak si ve světě svíraném globalizačními výzvami zachovat lidskou důstojnost. Zamýšlí se nad tím, co dělat, aby tržní prostředí zvyšovalo životní úroveň planety, ale nespoutalo přitom svět do jediné univerzální kultury. Vyzývá nás, abychom si uvědomili, že každý člověk nese jedinečnou část božího obrazu a že každá kultura a náboženství je jedinečným jazykem, artikulujícím Boha. Ukazuje, jak tuto Bohem chtěnou bohatost v různosti chápat jako podstatu lidské důstojnosti každého z nás.

Kniha je rozdělena do 12. kapitol, v nichž autor ukazuje, jak židovská tradice přistupuje k narůstajícím problémům mezi chudými a bohatými, mezi lokální kulturou a globálním obchodem, mezi člověkem a přírodou…

Autor své myšlenky dokumentuje na základě čtení známých i méně známých pasáží Hebrejské bible, citacemi význačných rabínů, křesťanských i sekulárních filozofů. Na mnoha případech přímo kouzelně ukazuje, jak již starozákonní texty dosvědčují pochopení Židů, že všichni lidé jsou si před Bohem rovní, zaslouží si úctu a důstojnost, jak je důležité odpuštění a solidarita společnosti. Krásné jsou pasáže, které ukazují, jak je důležitá práce a svoboda pro lidskou důstojnost. Naprosto přesvědčivým způsobem dokládá, jak jsou naléhavá témata ekologie a starost o zachování dědictví Země příštím pokolením lidstvu uložena Bohem již v prvních verších Bible a v božích přikázáních. Neméně působivé jsou i pasáže týkající se role vzdělání a tvořivosti pro udržení důstojnosti člověka v prudce se měnícím světě.

Kniha je plná skvělých formulací, citací z  Bible a známých filozofů. Prezentátoři tak mohou jen doufat, že jejich přednáška bude alespoň studeným předkrmem, před tím, než se sami posluchači ponoří do všech chutí a vůní prezentovaného díla.

Místo setkání: Duchovní centrum P. Martina Středy Brno-Lesná, Nezvalova 13 ( mapa ).

Termín: Pondělí 3.6.2019 v 19:30 hod.

Parkování: V blízkosti centra je večer nedostatek parkovacích míst. Využijte proto parkoviště u nedalekých nákupních center Albert a Lidl.

Přihlašování: Zájemce o účast na tomto setkání prosíme, aby se zapsali do tabulky níže. Pomůže nám to při organizaci akce.

Přihlašovací tabulka

Pokud se chceš zúčastnit tohoto setkání, klikni na + za názvem místa (případně vyplň krátký test) a potom přidej svoje jméno a příjmení ukončené Enter. Pokud bys s tím měl problémy, pošli mi SMS na 603150565 se svým jménem (ale napřed to zkus tady a teď). Pokud potřebuješ svoji účast zrušit, napiš znovu svoje jméno jako poprvé, bude vyjmuto.
Lesná
Martn
MIrek
Vladimír
Ivan
Ondra
Petr
Pavel
Libor
Ladislav
Jirka
Petr
Tomáš
Zdenál
Zdeněk
Franta
Roberto
Petr
Aleš
Jirka
Jiří

zatížení serveru