YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Kalendáře akcí

2019

Archiv 62 akcí

VÍKEND PRO MUŽE

kopírovat odkazdatum akce 5.- 7.4.2019 autor Iva Živnůstková, 13.8.2018

Milí muži dnešní doby.

Zveme vás na víkend, kde bude hlavní téma modlitba, nejenom osobní, ale i manželská. Zjistíme, že manželská modlitba může tryskat ze spontánní potřeby a že souvisí s intimním životem.

 

 

Josef Kordík nás přiblíží do doby 200 let před Kristem, na příběhu Tobiáše, který odchází ze svého domova jako nezralé dítě a vrací se jako dospělý muž, který je schopen postarat se o stárnoucí rodiče. Přivádí si duchovně uzdravenou manželku Sáru, zakládá rodinu. Dostává velký majetek, který mu umožní vybudovat domov. Jak tato proměna proběhla? Zvládnul by vše bez Boží pomoci? Jak Tobiáš dobrořečil Bohu?

Je to nadčasové téma o moudrosti otců, o uzdravení duše i o lásce. Dozvíme se, jak příběh z těchto těžkých dob souvisí s Ježíšovým kázáním o důvěře a oddanosti v Boha.

Vytvoříme si vlastní modlitební knížku, originál, která vám bude pomocí v každodenních radostech i starostech.

Načerpáme, odpočineme si a přesvědčíme se, že náš Bůh je odpouštějící a přijímající. Bude čas na procházku, radostné sdílení i popovídání.

Srdečně vás všechny zdravíme a přejeme Boží blízkost a požehnání.

Těšíme se na setkání s vámi

Josef Kordík a Lubomír Živnůstka

„Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. At´ ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Ty jsi učinil Adama. Učinil jsi mu pomoc a podporu, Evu, jeho ženu. Z obou vzešlo lidské potomstvo. Ty jsi řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám.“

Další informace k akci:

Místo a datum konání:

Dům setkání, Dolní Albeřice,  5.4.-7.4.2019

Kněz:

Sobota : P.Josef Kordík

Neděle: P.Jan Rybář

Josef Kordík je český římskokatolický kněz. První část svého života prožil v litoměřické diecézi, stal se chartistou, přišel o státní souhlas a byl podmínečně odsouzen komunistickým režimem. Po roce 1989 začal působit v hradecké diecézi a několik let byl vězeňským kaplanem ve Valdicích V roce 2010 začal jezdit na manželská setkání do Kroměříže, kde nabízí manželům zpověď i duchovní rozhovor. Rád se vzdělává, překládá Bibli a na biblických hodinách vše vysvětluje.

Jan Rybář je český římskokatolický kněz a člen jezuitského řádu. Byl oceněn několika pamětními medailemi. Jako první získal medaili Václava Bendy od Ústavu pro studium totalitních režimů dne 16. listopadu 2011. Druhou pak od Královéhradeckého kraje.

 

Příjezd: v pátek odpoledne, nejpozději do 19:00 (večeře 19:15, program od 20:00)

Ukončení: v neděli obědem kolem 13:00

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství.

Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových pokojích. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 120,- Kč za osobu a den). Nutno uvést v přihlášce.

Poplatek:

Plná cena: ...........................1350,- Kč
(pokrývá náklady na ubytování, stravu i program)
Dotovaná cena: .....................950,- Kč

(pro ty, kterým rodinný rozpočet neumožňuje úhradu plné ceny)
Sponzorská cena: .............1.750,- Kč
(pro ty, které mohou podpořit účastnice s dotovanou cenou)

Poplatek zaplaťte po potvrzení přijetí vaši přihlášky.
Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností. V případě potřeby je možné domluvit slevu i z dotované ceny. Uděláme vše pro to, aby výše účastnického poplatku nebyla důvodem vaší neúčasti.

Uvítáme případné dary na podporu programů Domu setkání.

Platba převodem na účet: 2000465448/2010 , VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558, SS= 510

Při platbě nám prosím napište všechny symboly.

Přihlášku najdete zde:Víkend muži - modlitba

Případné dotazy: ivana.zivnustkova@seznam.cz

zatížení serveru