YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 51 akcí

RODINNÝ RITUÁL KE SLAVENÍ DNE PÁNĚ pro manžele, kterým nás provede P.Václav Vacek

kopírovat odkazdatum akce 13.- 15.4.2018 autor Iva Živnůstková, 30.10.2017

Fotky ze setkání najdete zde:

https://photos.app.goo.gl/UvxYn8U6NXSNmZdy5  

„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."(Mt 18:20)

Rituál je nabídkou k inspiraci pro manžele, kteří chtějí, aby byl Ježíš jejich blízký přítel a učitel, kteří si chtějí osvojit jeho způsob života, jak pracovat, jak se modlit, jak milovat, jak slavit, jak dětem i sobě navzájem žehnat.

K porozumění potřebujeme také znát duchovní bohatství Izraele, z kterého Ježíš vyrostl.

Ježíš odmala viděl, jak jeho rodiče jeden druhého navzájem chválí a děkují si.

Hlavní téma tohoto víkendu je dobrořečení, prosba a žehnání.

Víkendem nás provedede P.Václav Vacek, který se dlouhodobě věnuje poradenství manželům, podporuje manželská setkání sdružení YMCA, věnuje se mužské spiritualitě a hlavně se zaměřuje na porozumění Bible, je plný pozitivní energie a má velké zkušenosti, ukáže nám jaké úžasné dary nám Bůh dává a v našem hledání nám poradí odkud a kam v našem životě jdeme.

P.Václav Vacek je vyučen nástrojařem, po maturitě při zaměstnání studoval strojní fakultu na ČVUT a posléze studoval na CMBF v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen v roce 1975. Poté působil ve farnostech Královéhradecké diecéze. Od roku 1990 je farářem v Letohradě. Před rokem 1989 byl součástí církevního disidentu, podílel se v něm na vydávání samizdatu, byl členem sboru poradců kardinála Františka Tomáška.

Pokud máte zájem s námi prožít víkend, naučit se nedělní rituál, který můžeme zkusit žít ve své rodině, posílejte vyplněné přihlášky.

Po naplnění kapacity, přijímáme pouze náhradníky. Přihlášení účastnící dostanou ještě upřesňující informace.

Tento víkend je koncipován pro manžele.

Těšíme se s vámi prožít pohodový a radostný víkend, šalom.

Ivana a Luboš Živnůstkovi

---------------------------------------------------------------------------------------
Další informace k akci:

Místo a datum konání:

Dům setkání, Dolní Albeřice,  13.4. - 15.4. 2018

Kněz: P. Vácav Vacek

Příjezd: v pátek odpoledne, nejpozději do 19:00 (večeře 19:15, program od 20:00)

Ukončení: v neděli obědem kolem 13:00

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství.

Ubytování: ve 2 – 6 lůžkových pokojích. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 120,- Kč za osobu a den). Nutno uvést v přihlášce.

Poplatek:

Plná cena: ...........................1350,- Kč
(pokrývá náklady na ubytování, stravu i program)
Dotovaná cena: .....................950,- Kč

(pro ty, kterým rodinný rozpočet neumožňuje úhradu plné ceny)
Sponzorská cena: .............1.750,- Kč
(pro ty, které mohou podpořit účastnice s dotovanou cenou)

Poplatek zaplaťte po potvrzení přijetí vaši přihlášky.
Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností. V případě potřeby je možné domluvit slevu i z dotované ceny. Uděláme vše pro to, aby výše účastnického poplatku nebyla důvodem vaší neúčasti.

Uvítáme případné dary na podporu programů Domu setkání.

Platba převodem na účet: 2000465448/2010 , VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558, SS=509

Ostatní: Vezmi si Bibli, zápisník, tužku, pohodlné oblečení a přezutí, aby ses cítil-a  příjemně. Také oblečení a obutí na vycházku do okolí.

 

*** Formulář přihlášky zkopíruj do mailu,***
pak vyplň a odešli na  ivana.zivnustkova@seznam.cz

Závazná přihláška
Dům setkání, Dolní Albeřice, 13.4. - 15.4. 2018

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí YMCA Setkání v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění a souhlasím s uvedením mých kontaktních údajů v adresáři účastníků akce, který obdrží její účastníci. Současně souhlasím s tím, že pořadatel je oprávněn dokumentovat průběh akce – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály použít pro účely další propagace své činnosti.

 

Příjmení, jména a dat.narození:

rodiče:

děti:

adresa:

tel.:

e-mail:

Poznámky: (uveďte pokud chcete pokoj se samostatnou sprchou a WC, odvoz od nádraží, dietní jídlo apod...)

 

                                                                                                             

 

 

 

 

zatížení serveru