YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 51 akcí

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ, letní kurz, Kroměříž

kopírovat odkazdatum akce 1.- 8.7.2017 autor Zdeněk Michalec, 5.1.2017

YMCA Setkání vás zve na oblíbený týdenní kurz pro manželské páry


Přihlášku naleznete zde ve formátu DOC
případně v PDF

 

 

Kroměříž 1. července - 8. července 2017

 

Kurz je veden v křesťanském duchu, ale je otevřen všem, kterým takové prostředí není cizí.

 

Setkáte se se vstřícností a laskavým přijetím organizátorů. Celý týden se snažíme vytvářet atmosféru radosti, pochopení a přijetí a jsme připraveni vám pomáhat.

Uslyšíte přednášky manželských párů o jejich společném životě - o jejich zkušenostech, zápasech, vítězstvích i prohrách. Bude se mluvit velmi otevřeně o manželské krizi, odpuštění, zdravém sebevědomí, komunikaci, potřebách, sexualitě i dalších tématech.

Navážete nová přátelství s dalšími páry, se kterými vytvoříte malé pracovní skupinky o třech až čtyřech párech. V duchu otevřenosti a důvěry, která v nich převládá, se budete moci vzájemně sdílet o všem, co ve svém vztahu prožíváte.

Posílíte a rozvinete vztah se svým partnerem/partnerkou. Budete mít prostor mluvit spolu o tom, na co vám doma chybí čas, co vás trápí, po čem toužíte, z čeho se radujete.

Získáte nové poznatky o tom, jak řešit konflikty a nedorozumění a jak jim předcházet, jak si vzájemně naslouchat a lépe se chápat a tím zlepšit vaše manželství.

Můžete se zúčastnit společných modliteb a prohloubit svůj vztah k Bohu.

Obnovíte svůj manželský slib lásky, úcty a věrnosti během závěrečné slavnostní mše.

Užijete si také volný čas, i když ho nebude příliš mnoho :o). V rámci volného odpoledne si můžete zasportovat nebo se kochat krásou Kroměříže a jejích zahrad, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. Budete pozváni k účasti na zábavném večeru s občerstvením.

Děti jsou vítány a v době přednášek a skupinek je pro ně připraven hodnotný a kreativní program pod dozorem vyškolených a zkušených pečovatelů. Přesto doporučujeme, je-li to možné, přijet raději bez dětí, protože budete mít víc času na péči o váš vztah.

Vzhledem k omezenému počtu míst prosím neotálejte s přihlášením. Zvýšíte tak svou šanci na přijetí.

Podmínkou je společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním programu. Není možné se účastnit pouze části kurzu. Počítejte s tím, než odešlete svoji přihlášku.

Bližší informace: Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 632 00 Brno
email: michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768

Podmínka účasti na kurzu: Společná, dobrovolná účast obou manželů!

Kurz není určen osobám závislým na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, ani osobám zatíženým neukončenou nevěrou, těžkou duševní nemocí či jiným omezením, která neumožňují zapojit se plně do programu. Osoby duševně nemocné se mohou zúčastnit kurzu pouze se souhlasem svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta, v případě nejasnosti po konzultaci s vedením kurzu.

 

Účastnické poplatky

                                                                                                                cena Kč

Za manželský pár celkem:                                                                       7400,-

Dítě od 6let:

- lůžko, celá porce, program                                                                       3600,-

- lůžko, dětská porce, program                                                                   3300,-

Dítě od 3 do 6 let:

- lůžko zdarma, dětská porce, program                                                      2050,-

Kojenci a děti do 3 let:

- vlastní postýlka nebo kočárek, bez stravy, příspěvek na pečovatele       1400,-

- vlastní postýlka nebo kočárek, dětská porce, příspěvek na pečovatele   2400,-

 

Výše účastnických poplatků je uvedena v orientační  výši (po zaokrouhlení). Zahrnuje náklady na ubytování, stravu a na program (organizační zajištění kurzu, skripta, poštovné, pronájmy prostor apod., u dětí materiál pro hry, částečná úhrada pobytu pečovatelů atd.).

Konečnou a přesnou výši účastnického poplatku a další platební informace zašleme všem přihlášeným v průběhu května.

Je-li pro Vás zaplacení poplatku v uvedené výši obtížné, doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, zaměstnavatele nebo farní úřad se žádostí o dotaci. Na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku (příspěvku) nebo fakturu adresovanou Vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli.

Pozn.: Pokud by výše poplatku byla jediným důvodem Vaší neúčasti na kurzu MS, kontaktujte nás prosím. Budeme se snažit najít řešení formou slevy a sponzorské dotace od jiných účastníků MS.
 

zatížení serveru