YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 51 akcí

Jarní obnova 2017 MS v Kroměříži

kopírovat odkazdatum akce 24.- 26.3.2017 autor Jiří Šmahel, 25.2.2017

Pozvánka

 

Drazí přátelé,

srdečně vás zveme na víkendovou 

„Jarní obnovu“, která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2016/2017. 

 

Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Je také příležitostí k setkání s přáteli ze skupinky i dalšími, ke vzájemnému sdílení a povzbuzení.

 

Jarní obnova se uskuteční:

ve dnech:       24. - 26. března 2017

místo:             Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Pilařova 2

příjezd:           24. března 2017 do 19.00 hod.

ukončení:        26. března 2017 ve 13.00 hod. (obědem)

 

Ubytování bude jako v létě na AG. Je však nutné přinést si vlastní spací pytle nebo přikrývky. Není možné použít přikrývky a polštáře studentů!

Strava je obdobně jako v létě zajištěna 3x denně. Začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem. Jídelna na AG bohužel dietní stravu není schopna zajistit. 

Děti není možné, podobně jako na jiné víkendové akce MS, brát s sebou. Hlídání dětí a program pro ně na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele nelze poskytnout jiný pokoj. Proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji.  Účast dítěte a pečovatele uveďte prosím do přihlášky.

PROGRAM

Pátek  24. března 2017

17.00 -  19.00    Příjezd, registrace

18.00 -  19.00    Večeře

19.15 -  20.00    Setkání  VPS                                                     (Klubovna VPS)

20.00 -  20.45    Zahájení, společná modlitba                             (Aula)

21.00 -  22.00    Jdeme společnou cestou (práce ve skupinkách)

 

Sobota  25. března 2017

07.30 -  08.00    Ranní modlitba                                                   (Kaple)

08.00 -  08.45    Snídaně

08.45 -  10.15    Dopolední program:                                           (Aula)

                        Miloš a Gita Vyleťalovi:

                        „Manželská intimita"

10.15 -  12.00    Práce ve skupinkách

12.00 -  13.00    Oběd

13.00 -  14.30    Odpolední volno

14.30 -  15.45    Odpolední program:                                           (Aula)

  P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.:

                        „O manželství" - audio záznam, "Adam a Eva" - prezentace

15.45 -  17.45    Práce ve skupinkách

18.00 -  18.30    Mše svatá

18.30 -  19.15    Večeře

19.00 -  20.00    Setkání VPS - Valná schůze YMCA Setkání (Aula)

20.00 -  21.30 Volný večer - možnost setkání ve skupinkách

                       

Neděle  26. března 2017

07.30 -  08.00    Ranní modlitba              (Kaple)

08.00 -  08.45    Snídaně

08.45 -  10.15    Dopolední program:                                           (Aula)

                        Petr a Jana Švíkovi:

                        „Děti – jen na čas svěřené"

10.15 -  11.45    Práce ve skupinkách 

11.45 -  12.00    Ukončení a společné rozloučení                          (Aula) 

12.00 -  13.00    Oběd

 

Ceny najdete v přiložené přihlášce zde.

 

Přihlášky - Absolventům letního kurzu MS 2016 bude rezervováno místo nejdéle do 6. 3. 2017. Po tomto termínu budou neobsazená místa nabídnuta i účastníkům minulých ročníků MS. Pokud jste se v roce 2016 letního kurzu v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu. 

Vzhledem k velkému zájmu o účast a omezené kapacitě AG pošlete přihlášku co nejdříve. Nejlépe elektronicky na adresu  michalcova.hana@setkani.org ,  případně poštou na adresu Hana Michalcová, Ečerova 10, 635 00 Brno.

Těšíme se na setkání s vámi

                                                              za organizační tým MS Hana Michalcová

zatížení serveru