YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 51 akcí

CESTA PROMĚŇOVÁNÍ - Víkend pro muže

kopírovat odkazdatum akce 7.- 9.4.2017 autor Miloš Vyleťal, 12.1.2017

.

AKCE JE OBSAZENA! Další přihlášené eviduji jako náhradníky...

....................................................................................................................................................
.

Přátelé, 

zveme vás na další chlapský víkend zaměřený na rozvoj mužské spirituality.
Letos jsme pro vás připravili  nový program, inspirovaný knihou Henri Nouwena: Život milovaných dětí..

Tématem víkendu bude:

Cesta proměňování. 

Při mši jsme účastni mystického proměňování chleba v Boží tělo. Na tomto víkendu se společně zamyslíme, co to znamená pro náš osobní život - být vzat, být požehnán, být lámán a být dáván. A jak nám tyto čtyři kroky pomáhají na naši cestě proměňování od těch, kdo přijímají k těm, kdo dávají.

Pokud máš zájem, přijeď a připoj se!  
Na setkání s Tebou se těší

Honza Šlachta a Miloš Vyleťal

Program:

  • Krátké přednášky na téma spirituality muže
  • Osobní ztišení, sdílení v malých skupinkách
  • Společná modlitba, sederová večeře, mše 
  • Chlapské rozhovory, bubnování, zpívání, tanec
  • Pohyb i odpočinek, vycházka do přírody

*** Formulář přihlášky zkopíruj do mailu,*** 
pak vyplň a odešli na  
 ymca@setkani.org

Závazná přihláška na víkend pro muže
Dům setkání, Albeřice, 7.-9.4.2017

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí YMCA Setkání v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění  a souhlasím s uvedením mých kontaktních údajů  adresáři účastníků akce, který obdrží její účastníci. Současně souhlasím s tím, že pořadatel je oprávněn dokumentovat průběh akce – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály použít pro účely další propagace své činnosti.

Jméno:  

dat.narození:

Adresa:  

telef.: 

e-mail:

Poznámky: (uveďte pokud chcete pokoj se samostatnou sprchou a WC, odvoz od nádraží, dietní jídlo apod...)

Další informace k akci:

Místo konání akce:   Dům setkání,  Dolní Albeřice 1, 542 26 Horní Maršov; správce: 736 537 122
Lektoři:      Jan Šlachta, Miloš Vyleťal           Kněz: P. Jan Rybář

Přihlášky:   posílejte nejlépe hned, nejpozději do obsazení akce(kapacita 45 míst). Po potvrzení přijetí přihlášky uhraďte účastnický poplatek (podle údajů níže) 

Posílejte:  e-mailem na adresu: ymca@setkani.org   

Příjezd: v pátek odpoledne, nejpozději do 19:30 (večeře 19:00,program od 20:00)

Ukončení:  v neděli obědem kolem 14:00

Strava:  je zajištěna celodenní, v dostatečném množství.

Ubytování:  ve 2 – 6 lůžkových, zařízených pokojích. Postele s lůžkovinami. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 140,- Kč za osobu a den).

Poplatek:  
Plná cena: ...........................1200,- Kč
(pokrývá náklady na ubytování, stravu i program)
Dotovaná cena: .....................900,- Kč

(pro ty, kterým rodinný rozpočet neumožňuje úhradu plné ceny)
Sponzorská cena: .............1.500,- Kč
(pro ty, kteří mohou podpořit účastníky s dotovanou cenou)

Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností. V případě potřeby je možné domluvit slevu i z dotované ceny. Uděláme vše pro to, aby výše účastnického poplatku nebyla důvodem vaší neúčasti.

Uvítáme případné dary na podporu programů Domu setkání. 

Platba převodem na účet: 2000465448/2010 VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558, SS=509

Ostatní:  vezmi si buben (svůj nebo půjčený) a pokud hraješ na kytaru nebo jiný přenosný hudební nástroj.

Nezapomeň:  si vzít také Bibli, psací potřeby a "mysl začátečníka"

zatížení serveru