YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 54 akcí

Chlapi z Brna - na Lesné

kopírovat odkazdatum akce 17.10.2016 autor Jiří Šmahel, 16.10.2016

Hostiteli tohoto pravidelného setkání brněnských chlapů budou tentokrát kamarádi z Lesné.

Popis cesty najdete zde.

Kvůli zkoušce místního sboru začínáme až 19:30 hod.!

Téma večera Dialog s nevěřícími pro nás připravují Petr Jílek s Liborem Macákem. Uvádí k tomu toto:

„Zvykli jsme si rozdělovat se na věřící a nevěřící, my a oni. Asi je to přirozené a bylo tomu tak vždy, i v Písmu o tom čteme: Izraelité a pohané, Židé a Samařané, křesťané a nekřesťané… . 

Hranice mezi jedněmi a druhými možná není tak ostrá, nebo možná vede jinudy, než si myslíme.

Chceme vám nabídnout společné zamyšlení nad tím, jak kdo z nás vnímá rozdíl mezi věřícími a nevěřícími, jak prožívá setkávání a vztahy s „těmi druhými“ a čím nás kontakt a dialog s lidmi, které označujeme jako „nevěřící“, může obohatit.

Řeč bude o lidech a situacích z běžného každodenního života, otázky střetu civilizací ponecháme stranou. Po stručném teoretickém (i praktickém) úvodu bude následovat diskuse ve skupinkách.“


Těšíme se na vás.

Zdenek

zatížení serveru