YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 54 akcí

MODLITBA SRDCE - víkendová obnova pro muže a ženy

kopírovat odkazdatum akce 14.- 16.10.2016 autor Miloš Vyleťal, 21.7.2016
Milí přátelé,

zveme vás na víkendovou duchovní obnovu pro muže i ženy. Mohou se zúčastnit jak manželské páry, tak i jednotlivci.

Nabízíme nové téma, které je inspirováno starobylou praxí křesťanů východní církve i některými knížkami kardinála Tomáše Špidlíka a P.Richarda Čemuse:

Ježíšova modlitba – Modlitba srdce

Písmo svaté nás vybízí: Bez přestání se modlete (1 Tes 5, 17),… vždycky a při každé příležitosti, proste a modlete se, jak to Duch vnuká (Ef 6, 18)…
Jak se však dá bez přestání modlit, když se každý člověk nutně musí zabývat i jinými věcmi?

Pokusíme se spolu s vámi najít odpověď a vydat se na cestu modlitby srdce, která je pomoci k trvalému vnímání Boží milující přítomnosti v našem životě. 

V programu se počítá, kromě základního uvedení do tématu, s větším časovým prostorem pro osobní ztišení a modlitbu. Nebude však chybět ani společné sdílení, mše sv., odpočinek.

Víkend se uskuteční 14.-16.října 2016 v Domě setkání, v Albeřicích (Krkonoše).


Na setkání s vámi se už teď těšíme!

P. Jaro Furtan, Miloš a Gita Vyleťalovi


*** Formulář přihlášky zkopíruj do mailu,***  pak vyplň a odešli na ymca@setkani.org 

Závazná přihláška 
Dům setkání, Albeřice, 14.-16.10.2016

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí YMCA Setkání v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění  a souhlasím s uvedením mých kontaktních údajů  adresáři účastníků akce, který obdrží její účastníci. Současně souhlasím s tím, že pořadatel je oprávněn dokumentovat průběh akce – pořizovat foto, audio, video záznamy a tyto materiály použít pro účely další propagace své činnosti.

Jméno: 
dat.narození: 
Adresa,PSČ: 
telef.:
e-mail:

Poznámky: (uveďte pokud chcete pokoj se samostatnou sprchou a WC, odvoz od nádraží, dietní jídlo apod...)

Další informace k akci:

Příjezd: v pátek odpoledne, nejpozději do 19:00 (večeře 19:15, program od 20:00)

Ukončení:  v neděli obědem kolem 13:00 hod.

Strava:  je zajištěna celodenní, v dostatečném množství.

Ubytování:  ve 2 – 6 lůžkových, zařízených pokojích. Postele s lůžkovinami. K dispozici je koupelna se sprchou a WC na patře. Pro zájemce možnost komfortních pokojů se samostatnou koupelnou a WC (příplatek 140,- Kč za osobu a den). Nutno uvést v přihlášce.

Poplatek:  

Plná cena: ...........................1100,- Kč
(pokrývá náklady na ubytování, stravu i program)
Dotovaná cena: .....................800,- Kč

(pro ty, kterým rodinný rozpočet neumožňuje úhradu plné ceny)
Sponzorská cena: .............1.400,- Kč
(pro ty, které mohou podpořit účastnice s dotovanou cenou)

Poplatek zaplaťte po potvrzení přijetí vaši přihlášky.
Uhraďte prosím jednu z variant, podle vašich finančních možností. V případě potřeby je možné domluvit slevu i z dotované ceny. Uděláme vše pro to, aby výše účastnického poplatku nebyla důvodem vaší neúčasti.

Uvítáme případné dary na podporu programů Domu setkání. 

Platba převodem na účet: 2000465448/2010 VS= datum nar. jako RRMMDD, KS=558, SS=527

Ostatní:   pokud hraješ na kytaru nebo jiný přenosný hudební nástroj, vezmi si ho sebou. Budeme mít příležitost si spolu zazpívat. Vezmi si pohodlné oblečení a přezutí, aby jsi se cítil/-a příjemně. A také oblečení a obutí na vycházku do okolí.

Nezapomeň:  si vzít také Bibli a psací potřeby

zatížení serveru