YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 54 akcí

ANA HASHEM (Prosím Bože... Žalm 116/16; modlitba gesty)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 21.4.2016

 

Zpěv: Shlo a Neshama Carlebach                                                                  Hudební nahrávka: zde
Choreografie: Komunita blahoslavenství, Dolany (2016)
Tanec: velmi pomalý, meditativní tanec, střídá se společný a osobní tanec

Text : Žalm 116,16

Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník.
ANA HASHEM, ANA HASHEM, KI ANI AVDECHA.

Služebník tvůj, syn tvé služebnice.
ANI AVDECHA, BEN AMATECHA.

Ty jsi mi rozvázal pouta.
PI ´TACHTA  LE MOSEI´ ROY.

Vysvětlivky, poznámky:

Srovnáváme, že otrok – je mnohem méně, než syn služebnice. Otrok se narodil do otroctví a nemá žádné práva. Syn služebnice – určité práva má. Patří jakoby do „rodiny“.

Věřící člověk se křtem se stává Božím dítětem a vstupuje do společenství Církve.

Pokud však žije svůj duchovní život jenom jako dodržování pravidel, přikázání, svátků, výchovy, hodnot, z vůle rodičů a předků…je jako - „syn služebnice“. Má určité práva a povinnosti.

Živý věřící člověk, musí ale ve víře vyrůst – dojít k osobnímu přesvědčení a osobního přijetí Krista, za svého Spasitele, Boha a Pána.

Zpíváním této písně děkujeme Bohu, že nám pomohl uvolnit se z pout služebnosti, až otroctví – a žít náš život jako vlastní, osobní. Osobním přesvědčením a přijetím víry v Boha, ve svobodě a pravdě.

Gesta taky mohou představovat – osvobození Bohem, jeho milostí -  od našich různých lidských svázaností, závislostí a hříchů…

Gesta:

1. sekvence - kroky na střed.
Jdeme k Bohu jako svobodní lidé. Držíme se za ruce, tvoříme společenství, Boží lid.

2. sekvence – kroky po kruhu.
Ruce překřížené v zápěstí před sebou, dlaně ven – jsme spoutaní, nesvobodní.

Kroky v otočce – s gestem, ruce otevíráme z překřížení před sebou: Bůh nás osvobodil. Jsme svobodní.

Pohupy – jsme na cestě, váhání, rozhodování se pro volbu: svobodu, nebo otroctví ?!

Kroky tance:

Velmi pomalý, meditativní tanec, střídá se společný a osobní tanec
Předehra – hudba bez zpěvu, čekáme; Začátek = zpěv

1. sekvence: ruce držíme pokrčené, úchyt spolu v kruhu
    Na střed:  P-noha KSK, L-noha KSK. Pohup: P-L.
    Couváme:  P-noha krok, L-noha krok. 
Sekvenci č.1. opakujeme 2x

2.sekvence: samostatně
    Po kruhu vpravo: pohup P-L-P ( ruce před sebou překřížené )
    Otočka na L noze vlevo o 180st.( ruce otevřené před sebou, dlaně ven).
    Pohup P-L-P (ruce před sebou překřížené). Otočka na L-noze vlevo ( ruce otevřené).
    Pohup P-L-P (ruce překřížené).
    Otočka na L-noze vlevo (ruce otevřené).

    Změna :  Pohup P-L ( ruce překřížené), otočka vpravo na P noze (ruce otevřené).

Poznámka : Opakování sekvencí: na sólo zpěv = sekvence č.1.
                                                       na duet zpěv = sekvence č.2.

zatížení serveru