YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 54 akcí

EŠET CHAIL I - (Chvála statečné ženy)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 21.4.2016

Hudba, zpěv:  Jaro Kubišta                                                                        Hudební nahrávka zde:  Ešet chail 
Choreografie:  Komunita Blahoslavenství (Dolany)

Text písně:  Př 31, 10-15

Ženu statečnou, kdo nalezne?
Je daleko cennější než perly.
Srdce jejího muže na ni spoléhá
a nepostrádá kořist.

Prokazuje mu jen dobro
a žádné zlo po celý svůj život.
Stará se o vlnu a len,
s chutí pracuje vlastníma rukama.

Podobna obchodním lodím,
zdaleka přiváží svůj chléb.
Ještě za noci vstává dát potravu svému domu
a příkazy služkám.

Vysvětlení gest a symbolů tance: 

Tanec tančí každá žena samostatně. Rytmus je valčíkový.
Tanec se tančí na chvalozpěv, hymnus, který zpívají mužové svým ženám na závěr Šabatové večeře (Př 31).
Choreografie je zajímavá tím, že ženy drží a tančí s kalíšky se svíčkami. Drží je v dlaních obou rukou.

- světlo= žena je nositelkou světla pro svůj dům, rozžíhá ho, osvětluje. Vnáší často světlo do problémů, vztahů, situací…

- světlo pozvedáme vzhůru= díkuvzdání Bohu

- na závěr klademe všechny světla do středu= odevzdání všeho a všech Bohu, Bůh je skutečným, pravým Světlem našeho života.

Podívejte se na video záznam tance.

 

zatížení serveru