YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 54 akcí

Jarní obnova 2016 MS v Kroměříži

kopírovat odkazdatum akce 18.- 20.3.2016 autor Jiří Šmahel, 4.11.2014

Prezentace k přednáškám

Díky svolení autorů si témata přednášek můžete občerstvit prohlížením jejich presentací:
  • Petr a Irena Smékalovi: Cestou ke zralé lásce - aneb čím si vztah nebořit, ale tvořit (pdf)
  • Josef a Jarka Kvapilovi: Náš odkaz příštím generacím (pdf jen snimky - mobil, ppsx ke stažení)
  • P. Mgr. Libor Všetula, SDB: Rozumět internetovým dětem (pdf jen snimky - mobil, ppsx ke stažení)

Pozvánka


Drazí přátelé,

srdečně vás zveme na víkendovou 
„Jarní obnovu“, která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2015/2016. 

Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Je také příležitostí k setkání s přáteli ze skupinky i dalšími, ke vzájemnému sdílení a povzbuzení.


Jarní obnova se uskuteční:

ve dnech:       18. - 20. března 2016

místo:             Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Pilařova 2

příjezd:           18. března 2016 do 19.00 hod.

ukončení:        20. března 2016 ve 13.00 hod. (obědem)


Ubytování bude jako v létě na AG. Je však nutné přinést si vlastní spací pytle nebo přikrývky. Není možné použít přikrývky a polštáře studentů!

Strava je obdobně jako v létě zajištěna 3x denně. Začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem.

Děti není možné, podobně jako na jiné víkendové akce MS, brát s sebou. Hlídání dětí a program pro ně na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele nelze poskytnout jiný pokoj. Proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji.  Účast dítěte a pečovatele uveďte prosím do přihlášky.

PROGRAM

Pátek  18. března 2016

17.00 -  19.00    Příjezd, registrace

18.00 -  19.00    Večeře

19.15 -  20.00    Setkání  VPS                                                     (Klubovna VPS)

20.00 -  20.45    Zahájení, společná modlitba                             (Aula)

21.00 -  22.00    Jdeme společnou cestou (práce ve skupinkách)

 

Sobota  19. března 2016

07.30 -  08.00    Ranní modlitba                                                   (Kaple)

08.00 -  08.45    Snídaně

08.45 -  10.15    Dopolední program:                                           (Aula)

                        Petr a Irena Smékalovi:

                        „Cestou ke zralé lásce - aneb čím si vztah nebořit, ale tvořit"

10.15 -  12.00    Práce ve skupinkách

12.00 -  13.00    Oběd

13.00 -  14.30    Odpolední volno

14.30 -  15.45    Odpolední program:                                           (Aula)

                        Josef a Jarka Kvapilovi:

                        „Náš odkaz příštím generacím"

15.45 -  18.00    Práce ve skupinkách

18.00 -  19.00    Večeře

18.45 -  20.00    Setkání VPS - Valná schůze YMCA Setkání (Aula)

20.00 -  21.30 Volný večer - možnost setkání ve skupinkách

                       

Neděle  20. března 2016

07.00 -  08.00    Mše svatá - začínáme svěcením ratolestí             (Aula)

08.00 -  08.45    Snídaně

08.45 -  10.15    Dopolední program:                                           (Aula)

                        p. Mgr. Libor Všetula, SDB:

                        „Rozumět internetovým dětem"

10.15 -  11.45    Práce ve skupinkách 

11.45 -  12.00    Ukončení a společné rozloučení                          (Aula)

 

12.00 -  13.00    Oběd


Ceny najdete v přiložené přihlášce zde.


Přihlášky - Absolventům letního kurzu MS 2015 bude rezervováno místo nejdéle do 1. 3. 2016. Po tomto termínu budou neobsazená místa nabídnuta i účastníkům minulých ročníků MS. Pokud jste se v roce 2015 letního kurzu v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu. 

Vzhledem k velkému zájmu o účast a omezené kapacitě AG pošlete přihlášku co nejdříve. Nejlépe elektronicky na adresu  michalcova.hana@setkani.org ,  případně poštou na adresu Hana Michalcová, Ečerova 10, 635 00 Brno.

Těšíme se na setkání s vámi

                                                              za organizační tým MS Hana Michalcová

zatížení serveru