YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 54 akcí

Letní kurz MS 2015 v Litomyšli

kopírovat odkazdatum akce 18.- 25.7.2015 autor František Růžička, 10.3.2015

Centrum pro rodinu, z.s.

Diecézní centrum pro rodinu Biskupství litoměřického

 

Manželská setkání 2015 v Litomyšli

 

Náplní kurzu jsou přednášky týkající se vzájemných vztahů muže a ženy v manželství doplněné o skupinovou práci. Ve skupinkách 3–4 párů se společně zamýšlíme nad obsahem přednášek a poznatky se snažíme promítnout do naší současné životní situace. Vzájemně se obohacujeme o zkušenosti, sdílíme se s ostatními o úspěchy a neúspěchy a tímto způsobem si pomáháme řešit své konkrétní problémy. To vše v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.

 

Obsahem přednášek jsou tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, Sexualita. Přednášejí manželské páry, které nabízejí svědectví vlastního života. Do programu je zařazen také čas pro odpočinek, sdílení a sport.

 

Manželská setkání jsou křesťanská iniciativa, usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny. Přišla k nám před více než 20 lety z Finska.

 

Vzhledem k ucelenosti programu nelze absolvovat jen část kurzu.

 

Kdy                             18. července (sobota) – 25. července (sobota) 2015

Příjezd                       od 10:00 do 12:00 hodin v sobotu 18. července

 

Kde                             Domov mládeže Vyšší odborné školy pedagogické

a Střední pedagogické školy v Litomyšli

                                   Strakovská 1071, Litomyšl, telefon: 461 654 511

 

Ukončení                   v sobotu 25. července dopoledne (kolem 11. hodiny)

 

Podmínka účasti        společná a dobrovolná účast obou manželů (kurz není vhodný pro osoby závislé na alkoholu, drogách, pro duševně nemocné a pro manžele s nevyřešenou nevěrou)

 

Místo konání             areál domova mládeže je umístěn na okraji města nedaleko koupaliště

 

Ubytování                  na pokojích a v garsonkách s vlastním WC a koupelnou

 

Stravování                 plná penze – 3krát denně (snídaně, oběd, večeře)

 

Děti                            budou mít zajištěn vlastní program a péči v době přednášek

a práce ve skupinách (3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne).

Přesto Vás prosíme, abyste dobře zvážili účast svých dětí, kterým působí problémy kolektiv nebo odloučení od rodičů.

Pokud s sebou budete brát dítě do tří let, doporučujeme, abyste s sebou vzali též svého vlastního pečovatele, na kterého je dítě zvyklé (babička, teta, starší sourozenec). V tom případě jej uveďte v přihlášce. Příspěvek na úhradu nákladů za pečovatele je zahrnut v ceně za dítě do tří let.

Ostatní děti (nad tři roky) budou rozděleny dle věku do skupinek.

 

Odborná pomoc         přítomnost kněze a rodinného terapeuta.

 

 

Účastnické poplatky

CENA

Sponzorská cena

Dospělý: ubytování, strava, program

4.000,- Kč

5.000,- Kč

Dítě – do 3 let (= 2 + 364 dny) v den konání – bez stravy s vlastní dovezenou postýlkou.

Cena je příspěvek na vlastního pečovatele pro Vaše dítě.

3.000,- Kč

 

Dítě do 3 let v den konání: vlastní postýlka, strava poloviční porce, příspěvek na pečovatele...

4.000,- Kč

Dítě 3–13 let (= 12 + 364 dny) v den konání.

3.200,- Kč

Dítě nad 13 let v den konání.

4.000,- Kč

                                              

Pokud to Vaše finanční situace dovoluje, prosíme Vás o zaplacení vyšší ceny..

Rovněž jakékoli sponzorské dary jsou velmi vítané.

 

K uhrazení účastnického poplatku budete vyzváni pořadatelem (CPR)

Kurzovné uhraďte bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo 215473593/0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo manžela. Pro ty, kteří budou platit složenkou: účet je u ČSOB Teplice a má název Centrum pro rodinu.

 

Z předchozích zkušeností Vám doporučujeme obrátit se s případnou žádostí o příspěvek  na odborovou organizaci, případně na Vašeho administrátora nebo farní radu. Fakturu pro odborovou organizaci Vám na požádání zašleme.

 

Přihlášku zašlete co nejrychleji. S přihlášením příliš neváhejte, kapacita kurzu je omezená (55 rodin). Pokud obdržíme Vaši přihlášku po naplnění kurzu, budete informováni a evidováni jako náhradníci.

 

Přihlaste se, prosím, v zájmu hladké organizace, co nejdříve.

 

Přihlášení obdrží cca 7 dní před kurzem písemné informace s popisem cesty a závěrečnými pokyny.

 

Těšíme se na Vás na letním kurzu.

 

Za Centrum pro rodinu, z.s.                                      Iva a František Růžičkovi

                                                                      

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Kontaktní údaje:

Přihlášky a informace:

            Centrum pro rodinu, z.s., Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3

            Tel.: 417 852 315, mobil Iva: 731 158 924

e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz

Naše internetové stránky: http://www.centrumprorodinu.cz/

       http://www.manzelskasetkani.cz/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tyto informace i přihlášku můžete nabídnout přátelům.

 

 

 

 

 

                        Manželská setkání 18.-25.7. 2015 v Litomyšli 

Přihláška na kurzvyplněním této přihlášky dáváme výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace letního kurzu v souladu s příslušným zákonem 101/2000 v platném znění.                                                                            

 

muž

žena

 Příjmení

 

 

 Jméno

 

 

 Rodné číslo (bez čísla za

 lomítkem)

 

 

Číslo O.P.

 

 

SPZ automobilu,

kterým přijedete

 

 Adresa včetně PSČ

 

 Telefon domů-pevná lin.

 

              Mobilní telefon

 

 

              E-mail

 

 

 Vzdělání

 

 

 Povolání

 

 

 Příslušnost k církvi

 

 

 Datum svatby

 

 

 Počet dětí

 

Věk dětí

 

 

 Popište svoji povahu

 

 

 

 

 

 Stručně se vyjádřete

 o svém manželství

 

 

 

 

 Zájmy, koníčky

 

 

 

 Jména a rodná čísla

 dětí jedoucích na kurz

 s vámi

 

 

 

 

 

 

 Zúčastnili jste se již MS?

Kolikrát?

 

 Kolikrát jako VPS?

 

 Poznámky

 

 

 

 Váš podpis

 

 

 

Pozn.:    Pokud si přejete mít na jmenovce během kurzu jiné jméno, kterým Vás mají ostatní oslovovat, (týká se zvláště malých    dětí), uveďte ho za křestním jménem do závorky. Např.: Dobroslav (Slávek).

Přihlášku zašlete e-mail: RUZICKOVA@CENTRUMPRORODINU.CZ

NEBO na adresu:Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41  Krupka 3

Veškeré informace o kurzu na tel.: 417 852 315, mobil Iva: 731 158 924

 

 

zatížení serveru