YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 54 akcí

Rajnochovice - duchovní obnova pro muže i ženy

kopírovat odkazdatum akce 13.- 15.2.2015 autor Miloš Vyleťal, 8.1.2015
Místo konání: Rajnochovice, diecézní středisko mládeže Archa(http://www.ado.cz/sarkander/archa/  )

 Téma:

Skutečná vnitřní proměna, kontemplace, aneb jak milovat dokonaleji...

Ztišení a ticho jako potřeba a nutnost na cestě k poznání Boha.

Je to i podmínka pro poznání a proměnu našeho nitra i prohloubení naši schopnosti milovat.... Zveme Vás na rozhovor na toto téma. Hledání pravdy o mém vnitřním světě vede k pravé svobodě a lásce.  

Obnova je pro muže i ženy, ubytování je zajištěno zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy na chatách. 

Po dobu celé obnovy bude účastníkům k dispozici kněz.

Začátek v pátek v 16:00 hodin
Ukončení v neděli odpoledne. 

Program je časově velmi náročný, proto budeme začínat dříve a končit později, než obvykle.  Prosíme počítejte s tím a dodržte časový rozvrh. Je nutné zúčastnit se celého programu, protože jednotlivé témata na sebe navazují

Přihlášky posílejte obratem, nejpozději do naplnění kapacity objektu...
nejlépe e-mailem na adresu:   jkundrat33@gmail.com  , tel.  +420 725 634 149 

Na setkání s Vámi se těší

Jan Balažia, Andrea Abelová, P.Pavol Dzivý SDB a Joža Kundrát 

-----------------------------------------

 Závazná přihláška na duchovní obnovu,   Rajnochovice, 13.-15.2.2015

Vyplněním této přihlášky dávám výslovný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro potřeby a zajištění organizace akcí v souladu s příslušným zákonem č. 101/2000  Sb. v platném znění.

Jméno:  

dat.narození :

Adresa:  

telef.: 

e-mail:

Poznámky: 

-------------------------------------------

P.S.

Strava: je zajištěna celodenní, v dostatečném množství. Pro včasné nahlášení počtu strávníků potřebuji Tvoji závaznou přihlášku co nejdříve.

Ubytování: ve více lůžkových chatkách s lokálním topením. Nutno si vzít svůj spacák!

Cena: 800,- Kč/víkend (v odůvodněných případech je možné požádat o slevu) Platba přímo na místě.

Ostatní: pokud hraješ na kytaru nebo jiný přenosný hudební nástroj, vezmi si ho sebou. 

Nezapomeň: si vzít také Bibli, psací potřeby a dobrou náladu…

zatížení serveru