YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 54 akcí

Podzimní obnova 2015 MS v Kroměříži

kopírovat odkazdatum akce 16.- 18.10.2015 autor Jiří Šmahel, 15.12.2013


Drazí přátelé,

srdečně vás zveme na víkendovou „Podzimní obnovu“, která je součástí celoročního cyklu Manželská setkání 2015/2016. Její hlavní náplní je obnovení a rozšíření toho, co jsme přijali na letním kurzu. Je také příležitostí k setkání s přáteli ze skupinky i dalšími, ke vzájemnému sdílení a povzbuzení.


Podzimní obnova se uskuteční:

ve dnech:  16. - 18. října 2015

místo:  Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, Pilařova 2 

příjezd:  16. října 2015 do 19.00 hod.

ukončení:  18. října 2015 v 13.00 hod. (obědem)


Ubytování bude jako v létě na AG. Je však nutné přinést si vlastní spací pytle nebo přikrývky. Není možné použít přikrývky a polštáře studentů!

Strava je obdobně jako v létě zajištěna 3x denně. Začíná v pátek večeří a končí v neděli obědem.

Děti není možné, podobně jako na jiné víkendové akce MS, brát s sebou. Hlídání dětí a program pro ně na obnovách nezajišťujeme. V případě, že dítě musíte vzít s sebou, je potřebné si zajistit také svého pečovatele. Pro pečovatele nelze poskytnout jiný pokoj. Proto počítejte s tím, že bude ubytován s Vámi na pokoji.  Účast dítěte a pečovatele uveďte prosím do přihlášky.

Ceny najdete v přiložené přihlášce.

Přihlášky - Absolventům letního kurzu MS 2015 bude rezervováno místo nejdéle do 27.9.2015. Po tomto termínu budou neobsazená místa nabídnuta i účastníkům minulých ročníků MS. Pokud jste se v roce 2015 letního kurzu v Kroměříži nezúčastnili, účast na obnově Vám potvrdíme až po uplynutí tohoto termínu.

Vzhledem k velkému zájmu o účast a omezené kapacitě AG pošlete přihlášku co nejdříve. Nejlépe elektronicky na adresu  michalcova.hana@setkani.org ,    

případně poštou na adresu Hana Michalcová, Ečerova 10, 625 00 Brno.

Těšíme se na setkání s vámi

 za výbor MS Hana Michalcová


Prosíme všechny VPS, aby přijely v pátek nejpozději do 18.30 hod.

Program

Pátek  16. října 2015

17.00 - 19.00 Příjezd, registrace

18.00 - 19.00 Večeře

19.15 - 20.00 Setkání  VPS  (Klubovna VPS)

20.00 - 20.45 Zahájení, společná modlitba  (Aula)

21.00 - 22.00 Sto dnů od léta (práce ve skupinkách)


Sobota  17. října 2015

07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple)

08.00 - 08.45 Snídaně

08.45 - 10.15 Dopolední program: (Aula)

   P. Pavel Moravec:

   „Lidská a duchovní zralost"

10.15 - 12.00 Práce ve skupinkách

12.00 - 13.00 Oběd

13.15 - 14.30 Odpolední volno

14.30 - 15.45 Odpolední program:  (Aula)

   S. Lucie Kopasová z Komunity Blahoslavenství:

   „Manželství a Eucharistie"

15.45 -  17.30 Práce ve skupinkách

17.30 - 18.30 Mše svatá  (Aula)

18.30 - 19.15 Večeře

19.00 - 20.00 Schůze VPS  (Klubovna VPS)

20.00 - 21.30 „Nikoho snad nezabije, chvilka něžné poezie“ (Aula)

   Honza Šlachta se svými hostyNeděle  18. října 2015

07.30 - 08.00 Ranní modlitba (Kaple) 

08.00 - 08.45 Snídaně

08.45 - 10.15 Dopolední program:  (Aula)

   Jana a Petr Švíkovi:

   „Naplňování potřeb v praxi"

10.15 - 11.45 Práce ve skupinkách 

11.45 - 12.00 Ukončení a společné rozloučení (Aula)

12.00 - 13.00 Oběd 

zatížení serveru