YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 70 akcí

Chlapi z Brna ve Slatině

kopírovat odkazdatum akce 16.12.2013 autor Zdeněk Michalec, 10.12.2013

Hostiteli tohoto předvánočního setkání budou chlapi ze Slatiny.
Sejdeme se v  přístavbě kostela v obvyklých 19:15 hod.

Program pod názvem Chanuka - svátek světel  pro nás připravil Petr Balous:

  "Maj Chanuka?" Co znamená, Chanuka?
Tak začíná debata rabínů o původu Chanuky na stránkách talmudu.
Rabín Steve Greenberg píše:
„… Je mnoho způsobů, jak vyprávět příběh Chanuky; způsob, jakým příběh Chanuky vyprávíme, souvisí s tím, kdo jsme. Každá komunita a každá generace interpretuje příběh Chanuky podle toho, co vidí jako důležité.
Pro americké Židy je příběh Chanuky o boji o náboženskou svobodu, pro Izraelce příběh Chanuky vypráví o boji proti přesile armád vládnoucí říše a o vybojování nezávislosti pro Izrael, pro tradiční Židy Chanuka vypráví o boji proti asimilaci. Chasidé interpretují příběh Chanuky jako alegorii o hledání vnitřní svatyně ...
 Každá generace se ptá svých učitelů: Ma Chanuka? Co (to) znamená Chanuka?"
Doporučuji se předem připravit na přednášku četbou 1. knihy Makabejských, 4. kap., a 2. knihy Makabejských 10. kap.  

Více o tomto židovském svátku najdete např. zde .

Petrova přednáška byla jako vždy velmi hluboká a dobře se poslouchala. Mimo jiné i proto, že ji doplnil řadou autentických rabínských zpěvů - nejvíc se mi líbil ten, kterým přednášku zakončil: Šema Izrael.

Pokud jste s námi v pondělí nebyli (anebo byli a chcete si ji občerstvit) můžete si stáhnout její text v PDF a také presentaci.

Martinzatížení serveru