YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

YMCA Setkání - naše akce


Prohlédněte si seznam akcí které nabízíme, nebo těch které již proběhly. Pokud je k dispozici i kalendář, pak je zobrazen vepředu přede všemi akcemi. Akce lze třídit podle toho, komu jsou určeny - akce pro rodiny, manžele, chlapy, ženy či mládež. Akce pořádané v Domě Setkání v Krkonošských Albeřicích jsou také dostupné v menu 'Dům Setkání > Akce v Domě' nebo 'Dům Setkání > Prožili jsme'. Některé fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii, více je pak dostupné na dalších webech z odkazů ve fotogalerii.


Archiv 72 akcí

Adventní setkání na Vranově u Brna

kopírovat odkazdatum akce 2.12.2013 autor Libor Kabát, 19.11.2013

s tématem 

Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor,

vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“...( Iz 2,1-5).

Navrhuji pokračovat v přispěvku na sirotky v Ugandě - Bwindy  orphans /bude tedy velmi skromné občerstvení/ .
 Kdo chcete a můžete, pošlete příspěvek nejlépe do příští středy - Katka odjíždí s pěnězi do Afriky. Číslo účtu  210764965 /0300, var. symbol: 7777 (dříve 4002), do poznámky napsat: koza - chlapi  Brno 

Minule jsme přispěli na 1 kozu - viz http://www.setkani.org/index.php?id=272&case=1104#act

PROGRAM:

1. Sraz v 19:15-19:30 - u transformátoru - začátek ulice Schodová

2. Krátké pozdravení, nejnutnější občerstvení

3. Putování nahoru - NA HORU s krátkým textem a zastaveními  cca 15-30 min. venku, pak uvnitř cca 30 minut

4. Občerstvení 

5. Sdílení a odjezd (21:30-22 


IDS bus - z Kr. pole č. 43  18:52 přes Soběšice přesednout na zastávce Rozárka na č. 57, vystoupit na zastávce Vranov - křižovatka 19:21.

Zpět buĎ 20:50, nebo 22:25

Těšíme se na naše setkání

Libor a Standa a Radek

zatížení serveru